Ondernemen in een groeiende markt lijkt makkelijk, want er is immers voldoende vraag. Toch blijkt dit nu niet zo makkelijk te zijn, want waar de markt hard groeit, doet schaarste zich ook gelden. We hebben te maken met personeelstekorten, met schaarste in materialen en natuurlijk ook met ons eigen groeiplafond. In dit kennisartikel geven we voorbeelden en tips over ondernemen in een groeiende markt.

Personeelstekort

Na de coronacrisis zouden we een enorme opleving verwachten. Maar bedrijven hebben nu te maken met allerlei belemmeringen voor herstel en groei. De meest gehoorde belemmering is personeelstekort.

Wekelijks spreek ik ondernemers die genoeg vraag in de markt zien, maar zelf “nee” moeten zeggen tegen klanten, omdat ze onvoldoende capaciteit hebben om het werk uit te voeren. Sommige bedrijven hebben al werk aangenomen en merken dat er aan hun personeel wordt getrokken. Er zijn ondernemingen die 15% van hun personeel zijn kwijtgeraakt in enkele maanden tijd.

Met deze ondernemers spreek ik vaak over bestaand personeel binnen houden, nieuw personeel vinden en alternatieven om aan de vraag te voldoen. En soms gaat het zelfs over het aanpassen van hun businessmodel.

Schaarste van materialen

De uitdagingen van ondernemers zijn in korte tijd veranderd, zeker sinds de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. In de bouw bijvoorbeeld, speelt de schaarste van materialen een grote rol. Want de prijzen en levertijden van veel materialen zijn enorm opgelopen.

Het bouwproces is tegenwoordig vooral een logistieke uitdaging en die is in deze tijd alleen maar heftiger geworden. Als bijvoorbeeld 1 onderdeel uit de Oekraïne niet geleverd kan worden, kan een heel apparaat niet geleverd worden en valt soms een bouwproject stil. Dat heeft ook gevolgen voor planningen van andere betrokken partijen.

En dat staat nog los van de buitensporige prijsstijgingen. Aannemers die projecten voor een vaste prijs hebben aangenomen, worden geconfronteerd met prijzen die een veelvoud zijn van de prijzen waarmee ze hebben gecalculeerd. Wie gaat die meerkosten betalen?

Natuurlijk wil elke ondernemer in de keten zijn bedrijf open houden zonder zich te branden aan de gevolgen van deze schaarste. Met deze ondernemers gaat het gesprek daarom vaak over manieren om risico’s te beheersen, toch nieuw werk te kunnen aanbieden en mensen aan het werk te houden. Dat is een hele opgave.

Groeiplafond

Veel ondernemers zien hun markt opbloeien en genieten daar zodanig van, dat ze te laat schakelen en voor zichzelf een groeiplafond creëren.

Als je maandenlang op een laag pitje hebt gedraaid, is het natuurlijk lekker als je weer aanvragen krijgt en volop aan de bak kunt. Dan breekt zogezegd de lente in jouw bedrijf weer aan. Dat merkte een klant van mij ook en hij gaat er voluit voor.

Naast het maken van aanbiedingen, doet hij veel van de hand- en spandiensten zelf, want het lukt nog, hij vindt het ook leuk om te doen en zo verdient hij er het meeste aan. Hij merkt wel dat offertes soms langer blijven liggen dan bedoeld, omdat de hand- en spandiensten hem bezighouden. “Soms voelt het alsof je de hele dag niets hebt gedaan, maar de offertes blijven wel liggen.”

Als deze ondernemer zo doorgaat, is de huidige omzet het plafond. En dat terwijl de markt nog maar net begint los te komen. Als hij nu mee wil groeien met de aantrekkende vraag, moet er iets veranderen. Maar iemand aannemen is wel spannend. Wie neem je aan en kun je de mensen dan aan het werk houden? Gelukkig zijn we in het gesprek een stuk verder gekomen en is deze ondernemer nog op tijd om zijn plafond naar een hoger niveau te brengen.

Groeistrategie

Ondernemen in een groeiende markt gaat altijd gepaard met schaarste. Daarom zou elke ondernemer die te maken heeft met een groeimarkt de schaarste moeten zien aankomen en aan de slag moeten met een groeistrategie. En ook als je al te maken hebt met belemmeringen voor groei, is het niet te laat om daaraan te beginnen. En het kan best weleens strijdig voelen met de situatie waar je in zit, namelijk dat je geen personeel kunt vinden, te dealen hebt met schaarste, of eindelijk weer lekker bezig bent.

Het doel van een groeistrategie is om een plan te maken, waarmee je de belemmeringen kunt overwinnen of omzeilen. Wie daarmee al vorig jaar begonnen is, kan daar nu de vruchten van plukken.

Begin dit jaar had ik een update met een klant, die vertelde dat hij zo blij was met de groeistrategie om te plannen op een kleine overcapaciteit. Deze groeistrategie was logisch, omdat het bedrijf duidelijk groeiend is en in de markt nog meer groei wordt verwacht. Door die strategie had hij het hele jaar kunnen groeien zonder personeelstekort en met rust in de tent.

En ook nu scheelt het enorm. Ze hebben vorig jaar al zoveel stappen gezet op branding in de arbeidsmarkt en op het wervingsproces, dat ze nu op een lopende trein zitten. Ondernemers die nu hun wervingsproces nog moeten versterken, komen veel moeilijker aan personeel. Ook voor dit jaar maakt hij zich weinig zorgen over personeel. Ze zijn moeilijk te vinden, maar ze weten nu wel hoe dat moet.

Aan de slag

Als je zelf ook aan de slag zou willen met een groeistrategie, raden we je aan om in gesprek te gaan met iemand die niet met jou in de situatie zit, maar met iemand die jou er mogelijk bovenuit kan trekken.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

 

 

 

Vorige maand hebben we geschreven over inspirerende voorbeelden van samen ondernemen. Helaas gaat het in de samenwerking tussen zakenpartners ook weleens mis. Maar gelukkig is daarin veel te voorkomen of te herstellen. Graag delen we daarom deze keer iets over de teampiramide voor ondernemers.

Uit contact geraakt

Het komt vaak voor dat ondernemers in de loop der jaren uit contact geraakt zijn. Ze hebben eerder wel duidelijke afspraken gemaakt, maar intussen is de markt veranderd, het bedrijf doorgegroeid, zijn rollen organisch verschoven en privé situaties veranderd. En de partners hebben ongemerkt en onbedoeld verschillende beelden gekregen over de samenwerking.

Statische afspraken

Met personeel vinden jaarlijks gesprekken plaats over hun functioneren en hun beloning, maar tussen aandeelhouders gebeurt dit maar zelden. Over het algemeen worden tussen vennoten statische afspraken gemaakt, die stilzwijgend blijven voortbestaan. Wanneer de situatie verandert, bijvoorbeeld doordat één van de partners het hele bedrijf leidt en de andere partner een bijrol speelt, kan dat wrijving opleveren.

Teampiramide

We gebruiken vaak de Teampiramide, die is ontleent zijn opzet aan het teameffectiviteitsmodel. De teampiramide bestaat uit een hiërarchie van 5 thema’s, waarbij de thema’s hoger in de piramide van invloed zijn op de lagen lager in de piramide. Zo kan een conflict in de onderlinge verhoudingen zijn oorsprong vinden in onduidelijkheid over de rolverdeling, of kan onduidelijkheid over de doelen verwarring scheppen in de werkafspraken. (Meer over de theorie kun je vinden op Verbeteren van teams, Jan Schouten, Anke Bouk en Wiebe Kamminga)

Dit wetend, kun je bij verwarring of conflictsituaties op zoek gaan naar de bron van de verstoring in de bovenliggende lagen. Zo kan een klein conflict over wie de schade aan de bedrijfsbus moet laten repareren best eens gevoed zijn door het gevoel van een partner dat hij uiteindelijk alles zelf moet doen en dat dit niet past bij de 50-50 verdeling van de beloning tussen de aandeelhouders.

Voor ondernemers

De teampiramide werkt overal waar mensen samenwerken en geldt dus ook voor ondernemers die samenwerken in hun bedrijf. Daarom doorlopen we in eerste instantie vaak dit model, voordat we nader ingaan op de basis van de samenwerking. Vaak is namelijk in de teampiramide al een goede oplossing te vinden, of tenminste een deel daarvan.

Bij ondernemers ligt er eigenlijk nog een extra laag boven deze teampiramide. En die laag gaat over de ondernemers zelf en over hun samenwerking. Dan gaan we eigenlijk weer terug naar de basis van drijfveren, normen en waarden, intenties, motieven en risicobereidheid. We onderzoeken dan of daarin verandering is gekomen en hoe we daarop kunnen aanpassen. En waar dat nodig is, benoemen we natuurlijk de olifant in de kamer.

Nieuwe afspraken

Soms moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wanneer bijvoorbeeld één van de ondernemers zijn pensioen ziet naderen, is zijn focus logischerwijs meer gericht op het veiligstellen van het pensioen dan op verdere groei. Ook de risicobereidheid is dan veranderd. De vennoten kunnen dan afspraken gaan maken over het uitkopen van deze partner, zodat de jongere partner door kan investeren in het bedrijf.

Het komt ook vaak voor dat de rolverdeling scheefgegroeid is en dat de beloning niet meer in verhouding voelt. In die gevallen is het passend om nieuwe afspraken te maken over salaris en mogelijk zelfs over de verdeling van aandelen en zeggenschap.

Er is nog meer

De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen, want er is nog meer te vertellen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar die maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

Tegenwoordig zijn de samenwerkende ondernemers beslist geen uitzondering. Dat is ons opgevallen uit de ondernemers die we laatste jaren voorbij hebben zien komen. Het zijn er echt meer dan je denkt. Graag geven we enkele voorbeelden van samen ondernemen uit onze praktijk. We delen daarbij graag ook iets over de goede en minder goede motieven om samen te ondernemen.

 

Quote: Coming Together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. (Henry Ford)

 

Voorbeeld 1

Twee partners zijn samen een bedrijf begonnen, gewoon vanwege een kans die zich voordeed. Samen zagen ze dat wel zitten: de een in de verkoop en werkvoorbereiding, de ander in de uitvoering. En gelukkig is dat goed uitgepakt en ze zijn de pioniersfase (tot ca. 8 man) voorbij gegroeid. Het is tijd voor een volgende stap, tenminste volgens de jongste vennoot. De oudere vennoot zit dichter tegen zijn pensioen en is meer risicomijdend. En er zijn bepaalde dingen waar je maar niet aan toe komt om er samen over te praten.

Tijdens de coaching hebben we ons eerst gericht op de huidige situatie en de gewenste situatie. Toen bleek het nog steeds lastig om dit onderwerp bespreekbaar te maken met de vennoot. Maar ook die stap is overwonnen. Intussen wordt gewerkt aan de groeiplannen en lopen de gesprekken over een stapsgewijze uitkoop van de meer risicomijdende partner.

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 is een klantverhaal over een familiebedrijf. Een ondernemer heeft een mooi bedrijf opgezet. Zijn zoon is na verloop van tijd in het bedrijf gekomen en heeft intussen zijn eigen domein opgebouwd, waaraan hij zijn handen vol heeft. Hij vindt dat het goed gaat en houdt pa er graag bij. Het lijkt ook wel alsof ze liever niet praten over het vertrek van vaders op termijn. Dat is gewoon ‘not done!’

Toen dat onderwerp toch ter sprake was gebracht, bleek dat deze zoon het niet zien zitten om het bedrijf op dezelfde manier te runnen als zijn vader. Hij had gezien dat er continue gedoe was in de operatie en ziet dit liever anders. Intussen praten we van tijd tot tijd over continuïteit met een aangepast verdienmodel.

Voorbeeld 3

Het derde voorbeeld gaat over een ondernemer, die een bedrijf begonnen was. Het bedrijf groeide als kool. Toen het bedrijf door de pioniersfase (tot ca. 8 man) heen was gegroeid, is een handige medewerker hem komen helpen en toegetreden als vennoot. Dat zorgde voor een groter aansturend vermogen en maakte verdere groei mogelijk.

Samen hebben ze het bedrijf nog groter gemaakt, totdat het zo groot werd dat ze de grip kwijtraakten en in de verliezen terecht kwamen. Het bedrijf was ook door de managementfase (tot ca. 25 man) heen gegroeid en heeft decentralisatie nodig. Met de nodige hulp komen ze daar nu doorheen en het bedrijf begint soepeler te draaien, ook als de ondernemers er niet bij staan.

Tijdens de groei zijn er natuurlijk spannende periodes geweest, maar het commitment naar elkaar is groot. De partners blijven samen optrekken en weten elkaars krachten te waarderen. En ze zijn er doorheen gegroeid. Echt petje af voor zulke #ondernemers.

Goede motieven

In bovenstaande voorbeelden herkennen we 3 veel voorkomende motieven om samen te gaan ondernemen, te weten:

Complementaire partner

Een complementaire partner heeft kwaliteiten die je zelf niet hebt. Wat jou veel inspanning zou kosten, gaat bij jouw complementaire partner als vanzelf. Als je een complementaire partner hebt, is het niet moeilijk om bepaalde zaken aan je partner over te laten en ontstaat vanzelf een taakverdeling. Om inzicht te krijgen in elkaars profielen gebruiken wij de ODC talentenmeting.

Opvolging

Vroeg of laat ontstaat bij elke ondernemer de behoefte aan een opvolger. En uit de praktijk blijkt dat de waarde van het bedrijf het beste behouden wordt als er een geleidelijke overdracht plaatsvindt. Dat is voor zowel koper als verkoper van belang. En daarom is dit een vaak voorkomend en goed motief om tijdelijk samen te ondernemen. Het is wel zaak om in die gevallen een exit strategie te hebben voor het scenario waarin de samenwerking toch niet soepel loopt.

Aansturend vermogen

Zelfstandige ondernemers lopen na de pioniersfase tegen een soort plafond aan, meestal bij ca. 8 man personeel. Het (Zie meer hierover in een eerder artikel over “Het groeipad van de ondernemer”). Twee complementaire partners kunnen vaak meer dan de dubbele omvang aan voordat ze tegen dit plafond aanlopen.

Minder goede motieven

Zijn er ook minder goede motieven om samen te gaan werken? Jazeker, die zijn er. We willen daarmee niet beweren dat samenwerkingen die vanuit die motieven worden aangegaan, gelijk gedoemd zijn om te mislukken, maar we zouden hierover aan onze klanten wel vragen stellen.

Onzekerheid

Soms is de eigen onzekerheid van een ondernemer de reden om steun te zoeken bij iemand anders. Bedenk in die gevallen dat de onzekerheid na verloop van tijd wel voorbij gaat, maar dat je aan een partnerschap vast blijft zitten. Je kunt dan beter tijdelijk een mentor of een business coach nemen. Na verloop van tijd raak je vanzelf vertrouwd met het ondernemerschap. Dan kun je weer makkelijk van een mentor of business coach af.

Capaciteit

Soms gaan ondernemers een samenwerking aan, om verder te kunnen groeien. Zeker als dit de stap van 1 naar 2 werknemers betreft, is de vraag of dit handig is. Hoe ga je groeien naar 3, 4 en meer medewerkers? Gaat de partner waarmee je nu in zee gaat in de toekomst zorgen voor sturend vermogen, of voor capaciteit? Als je aan capaciteit denkt is een werknemer veel logischer dan een compagnon.

Er is nog veel meer

Dit waren maar enkele voorbeelden van samen ondernemen. Er is nog veel meer te vertellen. De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar om onze kennisartikelen maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

Als je jouw bedrijf op rolletjes wilt laten lopen, heb je allereerst een geweldig team nodig, vervolgens een eenvoudig proces en tenslotte een passend informatiesysteem. Dit kennisartikel gaat over een passend informatiesysteem, waarin je informatie opslaat en kunt terugvinden, waarmee je snel inzicht krijgt in de stand van zaken en waaruit je kennis haalt voor verdere verbeteringen.

Informatie opslaan

Informatie opslaanAls je informatie wilt overdragen van de ene aan de andere werknemer, moet je die informatie opslaan. Vanaf verkoop denk je dan bijvoorbeeld aan de bestelling, de afgesproken prijs, de klantgegevens en het afleveradres. Voor complexere producten kan het bijvoorbeeld gaan om bouwtekeningen, een huisstijl, een planning en een contract met de afgesproken voorwaarden. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt die informatie verrijkt met nieuwe informatie, zoals inkooporders, productietekeningen, het projectnummer, etc.

Waar je de eerste orders nog met post-its kon bijhouden, is later een Excel-lijst nodig en kun je details in de E-mail laten staan. Naarmate de projecten meer, groter of complexer worden, moet ook de manier van vastleggen worden ontwikkeld.  Op den duur heb je een passend informatiesysteem nodig om de informatie te borgen en toegankelijk te maken voor collega’s.

Informatie terugvinden

Informatie op ordeNatuurlijk wil je de informatie terugvinden op het moment dat je die nodig hebt. Daarom is het belangrijk dat de informatie wordt opgeslagen op een logische of afgesproken plek. Bij garagebedrijven zag je vaak de planborden hangen, waarin de klussen van die dag netjes geordend waren. Tegenwoordig is dat steeds meer digitaal geregeld. Een dergelijke ordening van de informatie is belangrijk. Daarmee bespaar je tijd van het zoeken, je doet de juiste dingen, zoals de klant heeft opgegeven en je voorkomt daarmee faalkosten.

Als ondernemer wil je dit natuurlijk ook. Misschien ben je zelfs zo een ondernemer die overal met zijn neus bovenop zit om te borgen dat alles gaat zoals jij hebt afgesproken met de klant. In dat geval ben jij het systeem en daarmee ook de bottleneck en het groeiplafond van jouw bedrijf. Als je dit belang kunt borgen in een passend informatiesysteem, krijg je weer meer rust en je handen vrij voor nieuwe dingen. De organisatie gaat dan lopen zonder dat jij overal bovenop zit.

Stuurinformatie

Een passend informatiesysteem zorgt niet alleen voor een goede voortgang met zo min mogelijk fouten, maar levert ook meta informatie op, zoals hoe hoog de productiviteit is, hoeveel uren er nog in de orderportefeuille zitten en of het calculatiesysteem nog wel klopt met de werkelijkheid. En eerlijk is eerlijk, dat soort informatie zul je als ondernemer steeds harder nodig hebben, omdat jouw operationele betrokkenheid minder wordt en/of de hoeveelheid informatie gewoonweg te veel wordt.

Als ondernemer doe je er goed aan om vanaf de keuze van informatiesystemen te kijken naar de nieuwe informatie die het je oplevert. Op welke manier kun je vroegtijdig ontdekken dat de markt gaat aantrekken, dat de productie achteruit loopt, of dat het rendement op projecten onderuitzakt?

Verbeterstappen

Als je de juiste stuurinformatie hebt, kun je beter sturen. Als ondernemer stuur je dan niet meer “in het bedrijf”, door een extra opdracht te scoren of meer winst op een project te maken. Je werkt intussen meer “aan het bedrijf”, door te zorgen dat dit een goed lopende machine wordt en blijft. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en de juiste dingen doen. Daarvoor heb je een geweldig team, een eenvoudig proces en een passend informatiesysteem. Kortom, je hebt een functionele organisatie ingericht.

Wil je verder praten over jouw informatiebehoefte en jouw systemen? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennismaking:

Als je jouw bedrijf op rolletjes wilt laten lopen, heb je een eenvoudig proces nodig, of eigenlijk een eenvoudige weergave van jouw primaire bedrijfsproces. Bij veel kleine bedrijven, is sprake van een ongeschreven proces. Dat hoort bij de organische samenwerking. Bij een functionele organisatie met een geweldig team, moet je dit proces in kaart brengen, zodat je verantwoordelijkheden goed kunt verdelen.

Het primaire proces

Een eenvoudig proces

Het meest eenvoudige primaire proces

Elk bedrijf komt het primaire proces elke keer weer terug. Dat is vaak heel eenvoudig, zoiets als verkopen, voorbereiden, leveren en service.

Bij de operationeel betrokken ondernemer zit dat in zijn hoofd en heeft dat geen uitleg nodig. Maar als je meer uit de operatie wilt en stappen aan verschillende mensen toebedeelt, zul je het primaire proces moeten beschrijven, zodat iedereen het kent. Op de stappen uit het primaire proces kun je vaak ook de verantwoordelijkheden afstemmen.

Het beschrijven van de processen

Als je eenmaal gaat beginnen met opschrijven van de processen, lijkt er een nieuwe wereld open te gaan. Je had van tevoren echt geen idee dat jullie op routine zoveel dingen steeds hetzelfde deden. Je kunt bijvoorbeeld het verkoopproces vaak opknippen in “Zichtbaar zijn”, “Leads genereren”, “Contact/relatie maken”, “Aanvraag krijgen”, “Aanbieden”, etc.

Houd het eenvoudig

Sla niet door…

Let bij het vastleggen van de processen erop dat je niet doorslaat. Zo af en toe spreek ik ondernemers die hiervoor stagiairs aan het werk zetten. Het gevolg is dat er een lange beschrijvingen komen en dat processen tot in details worden uitgewerkt in kleinere stapjes. Dit lijkt geen kwaad te kunnen, maar dat kan het dus wel.

Een stagiair moet zijn uren maken en gaat door met het detailleren binnen zijn opdracht. Als jij dat werk moet controleren en anderen erover mee willen praten, kost dat veel tijd. Bovendien is het resultaat betuttelend naar jouw medewerkers. Ze gaan al die processen echt niet serieus nemen. Aan het eind van dat traject kent niemand het proces dat is beschreven. Doe dit dus niet!

Everything should be made as simple as possible, but not simpler

Houd het eenvoudig

Als je de processen gaat beschrijven, houd het dan eenvoudig. Albert Einstein zei: “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” En dat geldt zeker voor de processen. Een eenvoudig proces is altijd beter dan een complex proces, tenzij je stappen en overdrachtsmomenten mist.

Hoe simpel is zo simpel mogelijk? Hiervoor kijk ik meestal naar de overdrachtsmomenten, dus het moment dat de verantwoordelijkheid van de ene afdeling overgaat naar de andere afdeling. De meest basale knip is die tussen verkopen en uitvoeren. Na ontvangst van de opdracht geeft de verkoper de opdracht vaak door een projectleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daar waar verantwoordelijkheid wordt overgedragen, begint een nieuwe processtap.

Het proces kan meerdere overdrachtsmomenten hebben. Bij een constructiebedrijf is het typische proces vaak verkopen, engineering, werkvoorbereiding, productie en montage. Al deze stappen worden door verschillende mensen gedaan. Denk dus bij het beschrijven van het primaire proces vooral aan welke afdelingen in welke volgorde aan een order werken.

De overdrachtsmomenten

Hoe zijn de overdrachtsmomenten in jouw bedrijf geregeld? Als meewerkend voorman in jouw bedrijf regel je dit zelf, maar als je dingen moet overdragen, wil je wel weten dat alle informatie goed overkomt. Anders krijg je ontevreden klanten en/of extra kosten.

De overdrachtsmomenten zijn het belangrijkste. Daar wordt het spreekwoordelijke stokje doorgegeven. Als jouw bedrijf groeit, wordt een mondelinge toelichting of een post-it echt onvoldoende. De informatie zal beter vastgelegd en overgedragen moeten worden, bijvoorbeeld door een standaardformulier te gebruiken waar alles op staat. Daar kan wel een mondelinge toelichting bij horen.

Functionele Organisatie

Een eenvoudig proces is één van de onderdelen die nodig zijn om een functionele organisatie te bouwen. Maar het is niet het enige onderdeel. Je zult ook moeten werken aan een geweldig team en aan de systemen in jouw bedrijf.

Een functionele organisatie gaat jou als ondernemer helpen om te groeien als ondernemer. Want je kunt pas meer afstand nemen, als je weet dat jouw primaire proces bij iedereen bekend is en goede loopt.

In de komende tijd ga ik nog meer schrijven over een functionele organisatie. Zorg dat je niets mist door je in te schrijven voor de kennisartikelen.

Sparren over jouw primaire proces

Wil je sparren over jouw primaire proces, neem dan contact met ons op.

Als MKB ondernemer wil je graag een geweldig team om je heen hebben, dat de boel draaiend houdt als jij er niet bent. Of nog liever een team dat meehelpt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen. De praktijk is echter dat veel MKB ondernemers zogezegd “roeien met de riemen die ze hebben”. In dit artikel geef ik je de belangrijkste tips om een geweldig team te bouwen.

In mijn business coaching praktijk werk ik veel met MKB ondernemers, die nog geen management team hebben. Zelf lopen ze vast in de drukte en proberen ze alle ballen omhoog te houden. Juist zij zouden profiteren van een beter team om zich heen, maar komen er niet toe. Dit kennisartikel is vooral geschreven om die MKB ondernemers op gang te helpen door een geweldig team te bouwen.

De juiste mensen op de bus

Geweldige bedrijven bestaan niet uit een geweldige ondernemer met 1000 helpers, maar uit een leider met een geweldig team. Die ontdekking onthult Jim Collins in zijn boek “Good to Great”. Het boek gaat vooral over de verschillen tussen goede bedrijven en geweldige bedrijven.

Als je een geweldig team wilt bouwen, is belangrijk dat je allereerst de juiste mensen op de bus hebt, nog voordat je bepaalt wat ze precies gaan doen. Je zoekt geen geweldige ego’s maar teamspelers met talent.

Voor zover je kunt putten uit goede medewerkers, kun je die natuurlijk selecteren. Maar de snelste verbeterslag kun je maken als je extern moet werven. Hanteer dan de volgende vuistregels:

✅   Competentie is beter dan “makkelijk te vinden”
✅   Competentie is beter dan “een kans geven”
✅   Karakter is nog belangrijker dan competentie
✅   Kijk wat het je oplevert (zie het niet als een kostenpost ?)
✅   Win-win or no-deal (neem geen slecht personeel aan ⛔)

The right people on the bus - een geweldig team

The right people on the bus – een geweldig team

Je team opbouwen

Jouw team is waarschijnlijk dagelijks met elkaar aan de slag en iedereen weet redelijk wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zeker als het druk is, wordt daarom weinig aandacht besteed aan het team. En dan ontwikkelt jouw team niet. Er slijten wel bepaalde patronen in, die je er moeilijk weer uit krijgt.

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan zorgt succes voor zichzelf.” — Henry Ford

Als je een geweldig team wilt bouwen, kun je het beste investeren in de mensen in het team. Als de mensen in jouw team beter worden, zal jouw bedrijf daar ook beter van worden.

✅   Geef aandacht en erkenning aan jouw medewerkers;
✅   Investeer in hun ontwikkeling;
✅   Geef situationeel leiding (afhankelijk van hun behoefte);
✅   Identificeer jouw (toekomstig) MT al vroeg; en
✅   Creëer een teamgevoel.

Het team heeft naast aandacht voor het individu, ook aandacht nodig voor het team. Met aandacht op je juiste thema’s kan het team de status quo doorbreken en zich verder ontwikkelen, ook in de onderlinge interactie.

Investeren in jouw teamleden - een geweldig team

Investeren in jouw teamleden – een geweldig team

Verantwoordelijkheden

Als je iemand een taak geeft, komt hij of zij na uitvoering ervan weer bij je terug om te rapporteren en te vragen “Wat nu?” Dat werkt lekker makkelijk, zolang je er zelf bij bent, maar zorgt er ook voor dat het team afhankelijk blijft van de baas. Op den duur loop je tegen een groeiplafond aan. Omdat je namelijk heel veel zelf regelt en je agenda steeds drukker wordt.

Als ondernemer wil je graag dat jouw personeel zelfstandig te werk gaat en daarmee ook verantwoordelijkheid neemt. Hiermee krijg jij als ondernemer je handen vrij om nieuwe klanten te zoeken, of om meer strategische zaken op te pakken.

Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven.

Twee handen vrij maken - een geweldig team

Twee handen vrij maken – een geweldig team

Het is niet logisch om af te wachten tot mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven. Maak je mensen daarbij niet verantwoordelijk voor een taak, maar geef ze algemene verantwoordelijkheden, die altijd gelden. Zo kun je jouw verkoper verantwoordelijk maken voor een bepaalde order intake per maand. Een uitvoerder kun je verantwoordelijk maken voor kwaliteit, tijdigheid en financieel resultaat van projecten.

Dit principe van verantwoordelijkheid geven is in de basis heel eenvoudig en een belangrijke sleutel voor ondernemers die een geweldig team willen bouwen. Het omdraaien van deze sleutel kan wel lastig zijn. De moeilijkste stap ligt niet bij de medewerkers, om verantwoordelijkheid te nemen, maar bij de ondernemer, om verantwoordelijkheid te geven. Het is verrassend hoe anders mensen zich gaan gedragen als jij van taken uitdelen overstapt op verantwoordelijkheid geven.

Een MT vormen

Misschien vind je jouw bedrijf nog een beetje klein om te spreken van een managementteam, zeker omdat iedereen in het team vrijwel de hele dag middenin de operatie zit en nog geen of maar weinig mensen hoeft aan te sturen. Aan de andere kant blijf je zonder MT zelf middenin de operatie zitten. Jouw MT is in beginsel dus het team dat de operatie moet draaien als jij er niet bent.

Jouw beginnende MT bestaat uit de mensen onder wie jij jouw belangrijkste verantwoordelijkheden hebt verdeeld. Dat zijn mensen die vakvolwassen zijn en die jij vertrouwt. Onder hen verdeel je verantwoordelijkheden naar hun bekwaamheid. Trap daarbij niet in de valkuil om gedeelde vertantwoordelijkheden uit te delen, want dat leidt tot fricties en onduidelijkheden.

Binnen een MT wil je mensen hebben, die passen bij het DNA van jouw bedrijf. Die wil je beter maken in wat ze doen en je wilt hen inzetten op hun verschillende kwaliteiten. Je geeft hen verantwoordelijkheid en voor je het weet, gaan ze zelfstandig en als team aan de slag.

Het opbouwen van een geweldig team heeft tijd nodig, maar je zult zien dat jouw MT mee gaat dragen in het bedrijf. Daarmee krijg jij meer tijd vrij om andere dingen te gaan doen.

Bedenk daarbij wel dat je voor het team nog steeds een heel belangrijke rol speelt. Jij bent namelijk hun leider en zoals jij omgaat met hen, zullen zij omgaan met hun mensen. En jij bent ook degene die hen verder moet brengen, want dat kunnen ze doorgaans niet zelf. Het idee van zelfsturende teams lijkt prachtig, maar gaat echt een paar stappen verder. Jouw beginnend MT is daar nog niet aan toe.

Groeien als ondernemer - een geweldig team

Groeien als ondernemer – een geweldig team

Functionele Organisatie

Een geweldig team is één van de onderdelen die nodig zijn om een functionele organisatie te bouwen. Maar het is niet het enige onderdeel. Je zult ook moeten werken aan de processen en aan de systemen in jouw bedrijf.

Een functionele organisatie gaat jou als ondernemer helpen om van meewerkend voorman te ontwikkelen naar de leider in jouw bedrijf. Want je kunt pas meer afstand nemen, als je weet dat jouw team het over kan nemen.

In de komende maanden ga ik nog meer schrijven over een functionele organisatie. Zorg dat je niets mist door je in te schrijven voor de kennisartikelen.

 

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? We hebben sociaal een gure winter gehad en zakelijk geldt dat voor de meeste ondernemers ook. De vooruitzichten zijn dat niet alle bedrijven dit overleven, maar voor de sterksten onder ons komt er weer een nieuwe lente aan.

Het net ophalen

Nu de nieuwe lente in beeld is, heb ik een paar belangrijke vragen. Als je namelijk gewoon weer van start gaat, is de kans groot dat je weer dezelfde dingen doet als vroeger, met hetzelfde resultaat. Daarom wil ik je uitdagen om even het net op te halen en nieuwe doelen te stellen. Ik heb 4 vragen die jou daarbij kunnen helpen:

– Wat wordt er dit jaar anders?
– Wat heb je geleerd en ontdekt?
– Wat zijn jouw nieuwe wensen?
– Wat ga je nu ECHT anders doen?

Wat wordt er dit jaar anders?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? Het was een gure winter en je komt misschien wat gehavend uit de strijd, maar je haalt het. En dan? Wordt het weer een lente als in 2019? Of wordt het meer als 2020? Wat verwacht jij van jouw markt? De online retail heeft een blijvende stap voorwaarts gemaakt en we verwachten helaas minder winkels in ons straatbeeld. En het thuiswerken zal ook iets betekenen voor veel toeleveranciers van kantoren. Lees hierover ook het kennisartikel van een jaar geleden “Waarom business nooit meer ‘as usual wordt“.

Voor mij betekent het dat veel ondernemers nu baat hebben bij een business coach, maar dat de meesten niet durven te investeren. En logisch ook, als je elk dubbeltje moet omdraaien. Degenen die wel investern, kunnen vaak hun concurrentie voor zijn. Daar moet ik het van hebben.

En wat verwacht jij van de lente voor jou en jouw bedrijf?

Wat heb je geleerd en ontdekt?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? Gelukkig, er is licht aan de horizon en we mogen straks weer.

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Dit willen we in elk geval niet nog een keer meemaken. Maar als we het nog een keer meemaken, weten we in elk geval wat wel en niet werkt. We moeten onze leerpunten vooral goed opslaan in ons geheugen.

Mijn leerpunt uit deze crisis, is dat netwerken ook kan zonder grote bijeenkomsten en dat het niet gaat over de kwantiteit van je contacten, maar over de kwaliteit ervan. Daarom koester ik mijn warme contacten. Zij zijn degenen die me weer bij volgende prospects aan tafel zullen brengen. En zij (jullie) lezen ook mijn posts. ;-)

Daarnaast is weer bevestigd dat ik vooral moet laten zien welke waarde ik toevoeg. Daarom probeer ik waarde toe te voegen waar ik kom, betaald of onbetaald. Het is eigenlijk een oude wijsheid: “Zaai ’s morgens en ’s middags. Want je weet niet welk deel zal opkomen.”

En jij? Wat heb jij geleerd en ontdekt voor jezelf en voor jouw bedrijf?

Wat zijn jouw nieuwe wensen?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? En zijn er dingen die je deze keer echt anders wilt?

Sommigen zijn er op pijnlijke wijze achter gekomen dat ze meer reserves hadden moeten opbouwen. Anderen hebben gemerkt dat dienend leiderschap wel mooi klinkt, maar dat in crisistijd steviger leiderschap nodig is. Ze willen ook na de crisis duidelijker de leiding nemen. Weer anderen hadden groei nooit als ambitie, maar willen nu toch echt af van de kwetsbaarheid waarin ze zitten.

Mijn nieuwe wensen zijn dat ik niet alleen de business coach wil zijn, die 1 maal per maand spar met ondernemers, maar dat ik ook ondernemers wil helpen met intensievere trajecten, met advies over hun business case, organisatie inrichting, vorming van een MT, behalen van doelen en dergelijke. Daarin heb ik veel toegevoegde waarde te leveren. Dat gaat verder dan alleen coaching.

Wat zijn jouw nieuwe wensen voor de nieuwe lente?

Wat ga jij ECHT anders doen?

En dan zijn we nu weer terug bij de belangrijkste en ook de lastigste vraag: Wat ga je ECHT anders doen?

Als business coach ben ik me zeer bewust van de neiging om iets anders te willen en toch weer hetzelfde te doen. Volgens Einstein is het waanzin om hetzelfde te doen en andere resultaten te verwachten. Daarom nu de vraag: Wat ga je ECHT anders doen? En hoe ga je zorgen dat je dat ook echt doet? Hierover schreven we al eerder in het kennisartikel “Het wissel omzetten“.

Mogelijk heb je hier al eerder over gehoord of gelezen. Maar je bent ook weer geneigd om weer gewoon door te gaan, met een grote kans op herhaling van zetten. We doen het allemaal, zelfs business coaches, die heel goed weten hoe het werkt. Als je het deze keer anders wilt, moet je het deze keer ook anders doen. En de beste manier om jouw doelen te halen, is door het samen met iemand anders te doen.

Heb je interesse om hier een keer over te sparren? Dat lijkt me leuk. Stuur me even een berichtje en dan gaan we eens samen in gesprek.

 


 

Is dit nu de tijd om te investeren of niet? Aan de ene kant is dat verstandig, zodat je straks sterker uit de crisis komt dan jouw concurrent. Aan de andere kant echt niet, want het is nog niet duidelijk hoe de toekomst eruitziet en de reserves raken voor veel ondernemers op. Vorige maand heb ik geschreven over “zakelijk doelen stellen”. Nu komt de vraag “Ga je nu investeren of niet?”

Investeren in onzekere tijden

Investeren of nietHeel Nederland snakt naar een heldere routekaart uit de crisis, want we weten nog steeds niet hoe het gaat lopen. Wanneer mag alles weer open? En hoelang duurt dan het herstel? Trouwens, we horen veel over een staartje aan faillissementen. Wat betekent dat voor ondernemers? De onzekerheid nodigt natuurlijk niet uit om te investeren. Het is eerst overleven.

Aan de andere kant: als je weet dat je dit overleeft en kunt overzien welke verschuivingen er in jouw markt komen, dan is anticyclisch investeren heel zinvol. Als de markt dan straks aantrekt, sta je bij wijze van spreken vooraan met een draaiende motor. Zo kom jij “sterker uit de crisis”. Het FD schreef daarom op 4 januari “Ondernemers, Ga Investeren!”.

Snel of goed investeren

Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik heb het idee dat de manier waarop je tot een investeringsbeslissing komt heel sterk te maken heeft met de omvang van de investering en met de termijn waarvoor je investeert.

Korte termijn

Kansen op de korte termijn komen heel snel op en kunnen ook weer snel verdwijnen. Het gaat om laaghangend fruit en er is snelle actie vereist. De ondernemers die afgaan op intuïtie zijn hierin het snelst en meest succesvol. Maar niet alles is even succesvol als het lijkt. We hebben in 2020 veel wilde acties van ondernemers gezien om toch maar business te houden. En het is goed dat ze dit doen, want niets doen is een slechte keuze. Maar de vraag is hoeveel ze eraan verdiend hebben, of dat het vooral veel geld heeft gekost.

Lange termijn

Kansen voor de langere termijn zie je meestal langzaam aankomen en blijven langere tijd bestaan. Dit gaat niet over laaghangend fruit plukken, maar om een structurele inkomstenstroom op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe marktkanalen voor je producten. Dat vraagt meer geduld en je hoeft ook minder snel te zijn. Het is belangrijker dat je het goed aanpakt. En om het goed te doen, is vaak tijd en kapitaal nodig. Hier scoren de ondernemers die een goede analyse en business case maken het beste. Deze investeringen gaan soms tegen je gevoel in.

Investeren vanuit een lockdown

Hoofd en Hart 1In deze tijd gebeurt er weinig nieuws en blijkt de weg naar herstel geleidelijk te zijn. De intuïtieven kunnen niet snel schakelen en voor de rationelen is er nog te veel onzekerheid. Help, hoe gaan we dan besluiten of we gaan investeren of niet? Eigenlijk zou je intuïtie en ratio dichter bij elkaar willen brengen. Dat kan op 2 manieren.

Hoofd en Hart 2Je kunt je gevoel als het ware toetsen door de ratio eraan toe te voegen. Er zijn beproefde methoden in innovatie management om jouw investeringsvraagstukken te objectiveren. Ook kunnen de investeringen op een slimme manier in fases opgedeeld worden, zodat je eerst met kleine investeringen de grootste onzekerheden eruit filtert. Zo een innovatie keuzemodel zit ook verwerkt in ons programma “Sterker uit de Crisis”. We vertellen er graag meer over.

Hoofd en Hart 3Als je juist veel kennis in je hoofd hebt en weet dat er een markt komt, maar niet weet waar je moet beginnen, of jezelf niet tot actie kunt zetten, helpt het om een sparringpartner te vinden die jou op gang helpt en het commitment naar boven haalt. Een goed gesprek met een business coach kan dan heel verhelderend zijn.

Voorbeeld

Mark Sturrus

Mark Sturrus, directeur XLIGN

Een mooi voorbeeld van anticyclisch investeren is de ThuiswerkRie van XLIGN. XLIGN heeft meegedaan aan het programma “Sterker uit de Crisis”. Omdat het aantal werkplekken op kantoren naar verwachting minder wordt, dacht XLIGN dat hun markt zou slinken. Dat was in de eerste plaats dus een bedreiging.

Tijdens het programma “Sterker uit de Crisis” heeft XLIGN ontdekt dat er ook een kans zit in deze ontwikkeling. Werkgevers blijven immers verantwoordelijk voor een goede werkplek. Zodra de lockdown urgentie weg is, zullen werkgevers bepaalde eisen gaan stellen aan de thuiswerkplek. XLIGN biedt daarvoor nu een nieuw product aan, namelijk de ThuiswerkRie. Op deze manier is XLIGN klaar om sterker uit de crisis te komen.

Jouw eigen vraagstuk

Zit jij ook met een vraagstuk en wil je eens praten over investeren of niet? Of waarin dan? Of hoe dan? Je bent altijd welkom voor een kennismaking. Dat kan met live met koffie of online. Neem contact op.

Zakelijke doelen opstellen is belangrijk, want zonder doel ben je doelloos. Dan weet je echt niet waar je uitkomt. Veel ondernemers komen op een bepaald punt in hun ondernemerslevenscyclus tot de ontdekking dat ze niet meer doen wat ze leuk vinden en vragen zich dan af: “Hoe ben ik hier terechtgekomen?” Dit kun je voorkomen door opstellen van zakelijke doelen.

Doelen opstellen

Zakelijke doelen opstellen

Stel zakelijke doelen op

Wist je dat de meeste MKB ondernemers en zzp-ers geen zakelijke doelen opstellen voor het nieuwe jaar? Dat geldt voor zeker 80% van de ondernemers. De beredenering is dat de praktijk toch altijd anders loopt en dat heeft 2020 natuurlijk wel bewezen. Wie had dit zien aankomen?

Toch hebben mijn doelen me geholpen, want toen de lockdown kwam, heb ik opnieuw gekeken naar mijn doelen en ben ik nieuwe plannen gaan maken die pasten bij de nieuwe situatie. En aan het einde van het jaar was het fijn om te constateren dat ik ondanks de tegenslagen toch mijn doelen had bereikt.

Zakelijke doelen opstellen is niet zo moeilijk en je hebt geen heisessies voor nodig.

  • Ga er gewoon even voor zitten en droom wat je het komende jaar zou willen bereiken.
  • Maak zowel kwalitatieve doelen als kwantitatieve doelen.
  • Beperk jezelf tot maximaal 5 doelen, want meer doelen kun je toch niet onthouden.
  • Schrijf die doelen in steekwoorden ergens op waar je ze regelmatig ziet.

Je hoeft op dit punt nog niet in detail te bedenken hoe je die doelen gaat halen, maar je hebt wel een doel nodig om doelgericht te zijn.

Doelen zakelijk en SMART maken

Zakelijke doelen opstellen

Maak je doelen SMART

Zakelijke doelen opstellen is niet genoeg. Je moet ze ook SMART maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden. Dat lukt niet met alle doelen, maar wel met de meeste.

Specifiek

Wees specifiek. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat je 30% wilt groeien, maar is dat in omzet, in personeel of in winst? En wil je dan in december 30% meer omzetten dan in december vorig jaar, of gaat het over de jaaromzet?

Meetbaar

Maak je doelen ook meetbaar. Een subjectief doel om op social media beter zichtbaar te worden, kun je bijvoorbeeld goed meetbaar maken door het aantal website bezoeken dat je per maand wilt krijgen.

Ambitieus

Maak je doelen ambitieus. Als je een te makkelijk of veilig doel stelt, heeft het natuurlijk geen effect. Daar ga je niet harder voor lopen.

Realistisch

Houd het wel realistisch. Als je doel te groot is, weet je zeker dat je faalt. Je raakt dan al snel ontmoedigd, waarna je niet meer naar het doel gaat kijken.

Tijdgebonden

Maak tenslotte jouw doel tijdgebonden. Als je alleen maar zegt dat je 30% wilt groeien en niet wanneer je het doel bereikt wilt hebben, is het makkelijk om je doelgerichte aanpak voor je uit te schuiven.

Je zult merken dat de SMART doelen een stuk langer zijn in de beschrijving dan de doelen die je eerst had gesteld. Deze langere omschrijving is ook best lastig om te onthouden. Het beste kun je jouw originele doelen in steekwoorden aanhouden als herinnering. Zo nodig zoek je de SMART doelen weer op.

Zakelijke doelen delen

Zakelijke doelen opstellen

Samen kom je verder

Nu komt het punt om jouw doelen niet alleen voor jezelf te houden. Het helpt om erover te gaan vertellen, want gedachten worden woorden, woorden worden daden en daden worden gewoonten en gewoonten zorgen voor succes.

Als je aan iemand vertelt wat jouw doelen zijn, gaan ze voor jezelf meer leven. Je gaat er als het ware achter staan. Je krijgt er wellicht vragen over en mogelijk ook tips of herinneringen later in het jaar.

Deze stap vraagt wel een stukje kwetsbaarheid. Wat zullen mensen zeggen van jouw doelen? En wat als je jouw doelen niet haalt? De feedback die je kunt krijgen, is echter te waardevol om te laten liggen. Met de feedback kun je jouw doelen verfijnen en je plannen vormgeven.

Let wel op met wie je jouw plannen deelt. Deel ze niet zomaar op social media, want daar leest jouw concurrent mee en je krijgt er geen waardevolle feedback. Deel ze met iemand die betrokken wil zijn en jou ook kan helpen. Als je een business partner hebt, is het natuurlijk logisch dat jullie dit samen doen. Een derde kan daarin nog helpen.

Subdoelen opstellen

Zakelijke doelen opstellen

Bepaal tussentijdse doelen

Als je de voorgaande stappen hebt genomen, zijn de doelen al veel meer voor je gaan leven. Wellicht merk je al dat ze richting geven aan wat je zegt en doet. Toch is het lastig om dit een heel jaar vol te houden als je tussentijds niet kunt zien of het de goede kant op gaat. Stel daarom tussentijdse doelen op.

Maak subdoelen per kwartaal, zodat je tussentijds kunt meten hoever je zit. Als je een kwartaal jouw doelen niet haalt, is er nog niets aan de hand. Je weet dan dat je er nog iets harder aan moet trekken.

Doorpakken en volhouden

Maandelijks breng ik een kennisartikel uit over ondernemen. Deze maand was het onderwerp “Zakelijke doelen opstellen”. Volgende maand gaat het over “Nieuwe plannen maken” om jouw doelen te bereiken. Om geen kennisartikel te missen kun je jezelf middels onderstaand formulier aanmelden. Je krijgt dan per E-mail een bericht wanneer het volgende kennisartikel uitkomt.

Over Frank Business Consulting

Wij helpen ondernemers met de groei van zichzelf en hun onderneming door middel van business coaching. Daarvan wordt het bedrijf succesvol van en de ondernemer gelukkig. Als business coach zijn we ondersteunend aan de ondernemer, als sparring partner of trusted advisor. We vertellen de ondernemer niet hoe het moet, maar zoeken samen naar een manier die bij hem of haar past. We zijn gevestigd in de Hoeksche Waard en werken ook tot ca. 50km daarbuiten, of online zelfs nog verder. Als je wilt kennismaken, kan dat altijd vrijblijvend. Je kunt zelf een afspraak inplannen via onze website.