Ben jij als mkb ondernemer ook weleens op zoek naar advies? Dat is logisch. Je hebt namelijk de verantwoordelijkheid voor jouw bedrijf, maar je kunt niet alles zelf weten. Er zijn gewoon momenten waarop het nuttig is om met iemand te sparren. Het beste mkb advies is daarom dat je niet alles zelf hoeft te weten. Het inschakelen van hulplijnen is geen zwakte, maar juist kracht. Want met een goed mkb advies voorkom je valkuilen en kom je sneller tot je doel.

Specifiek mkb advies

Er zijn specifieke vraagstukken waar mkb ondernemers tegenaan lopen. De meeste daarvan hebben te maken met de groei van hun bedrijf. Bedrijven groeien namelijk van de ene fase naar de volgende fase in vaste patronen (lees meer over de groeifasen van een bedrijf). Ondernemers gaan dan op zoek naar advies. En mkb ondernemers zoeken het beste mkb advies bij iemand die de dynamiek van hun bedrijf en het ondernemerschap begrijpt. Een goede mkb adviseur kent namelijk de typische patronen en helpt om valkuilen te vermijden.

Veel voorkomende onderwerpen waarbij het mkb advies kan gebruiken, zijn hieronder genoemd.

Leidinggeven

Als je vanaf vakman bent doorgegroeid naar meewerkend voorman, loop je vroeg of laat aan tegen het plafond van jouw eigen kunnen. Het bedrijf kan dan niet verder groeien, omdat je zelf meer tijd niet hebt. Je zou eigenlijk jouw stijl van leidinggeven moeten aanpassen. Maar hoe doe je dat? Lees hierover meer in groeien als ondernemer.

Time management

Typisch voor de mkb ondernemers in ontwikkeling, is dat ze weten en zeggen dat de strategische zaken het belangrijkst zijn, terwijl de operatie en het oplossen van knelpunten toch altijd voorrang krijgen. Een goede mkb adviseur kan je hiermee helpen. Zie ook de 4K Time Management.

Uitbesteden van stafdiensten

Veel mkb ondernemers doen hun administratie, marketing en personeelsmanagement zo lang mogelijk zelf. En de tijd die ze hieraan besteden, hebben ze niet meer beschikbaar voor strategische vraagstukken. Het is verstandig om tijdig advies in te winnen en te beginnen met het uitbesteden van randzaken, die de business ondersteunen.

Structuren bouwen

Structuren zijn belangrijk om een bedrijf verder te ontwikkelen, maar veel mkb ondernemers hebben zelf niet zoveel met structuren, weten niet wat hun mensen nodig hebben, of komen er niet aan toe. Het bouwen van een passende organisatiestructuur is daarom typisch iets waarbij het mkb advies kan gebruiken.

Groei stimuleren

Wanneer je als mkb ondernemer wacht totdat de klanten naar je toe komen, groei je mogelijk wat minder snel dan je eigenlijk zou willen. En dat terwijl je zelf stappen kunt zetten om sneller te groeien, bijvoorbeeld door marketing, door ontwikkeling van bepaalde producten, of door het aantrekken van personeel.

Tijdig investeren

Als je niet tijdig investeert in uitbreiding van werkruimte, personeel, software, of middelen, loop je ergens een keer tegen een plafond aan. Je wordt dan een tijd lang geremd en dat is zonde. Eigenlijk zou je vooruit willen kijken en op tijd de volgende stappen willen zetten. Extern advies kan je hierbij goed helpen, zeker als je in een snel ontwikkelende markt zit, met veel concurrentie. Dan wil je geen momentum missen.

Mkb advies partners

De lijst hierboven is niet uitputtend en er zijn nog veel meer voorbeelden van specifiek mkb advies te bedenken. Maar waar ga je dat advies halen?

De meest voor de hand liggende mkb partner is de accountant of boekhouder. Die is tenslotte al een vertrouwde adviseur, die de ondernemer goed kent, vaak zelfs tot in de privésfeer. De kracht van een accountant ligt natuurlijk in financiële zaken, maar sommige accountants kunnen ook wel wat breder adviseren. En laten we eerlijk zijn: anderen kunnen dat minder goed, maar proberen het toch.

Behalve de financieel adviseur, zijn er ook andere specialistische mkb adviseurs, zoals de HR adviseur, de marketing adviseur, de bank en een jurist. Bij grote bedrijven vind je deze specialisten in staffuncties. Het mkb is daarvoor te klein en laat zich graag bedienen door externe adviseurs.

Wanneer mkb ondernemers advies wil hebben in de breedte van hun eigen ondernemerschap, kunnen ze terecht bij een business coach of business consultant. Dat is als het goed is een generalist, die zowel de business als de organisatorische uitdagingen van de ondernemer begrijpt en weet hoe het voelt om ondernemer te zijn. Deze mkb adviseur loop vaak langere tijd met de ondernemer op, om te helpen bij het aanpassen van de persoonlijke stijl van leidinggeven, tijd vrij te maken voor strategie, structuren aan te brengen en samen strategische vraagstukken aan te pakken.

MKB advies nodig?

Wat voor soort mkb advies heb jij nodig en welk soort mkb adviseur past daarbij? Kijk goed wie je nodig hebt, want voor wie een hamer in zijn handen heeft, lijkt alles op een spijker. Een advies ga je waarschijnlijk bij iedere mkb partner krijgen. Maar wie heb jij echt nodig? Kies jij voor een specialist, of heb je meer aan een generalist?

Als je graag iemand wilt die het ondernemerschap snapt en jou in de breedte verder kan helpen en langere tijd samen met jou oploopt, nodigen we je graag uit voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Ondernemen in een groeiende markt lijkt makkelijk, want er is immers voldoende vraag. Toch blijkt dit nu niet zo makkelijk te zijn, want waar de markt hard groeit, doet schaarste zich ook gelden. We hebben te maken met personeelstekorten, met schaarste in materialen en natuurlijk ook met ons eigen groeiplafond. In dit kennisartikel geven we voorbeelden en tips over ondernemen in een groeiende markt.

Personeelstekort

Na de coronacrisis zouden we een enorme opleving verwachten. Maar bedrijven hebben nu te maken met allerlei belemmeringen voor herstel en groei. De meest gehoorde belemmering is personeelstekort.

Wekelijks spreek ik ondernemers die genoeg vraag in de markt zien, maar zelf “nee” moeten zeggen tegen klanten, omdat ze onvoldoende capaciteit hebben om het werk uit te voeren. Sommige bedrijven hebben al werk aangenomen en merken dat er aan hun personeel wordt getrokken. Er zijn ondernemingen die 15% van hun personeel zijn kwijtgeraakt in enkele maanden tijd.

Met deze ondernemers spreek ik vaak over bestaand personeel binnen houden, nieuw personeel vinden en alternatieven om aan de vraag te voldoen. En soms gaat het zelfs over het aanpassen van hun businessmodel.

Schaarste van materialen

De uitdagingen van ondernemers zijn in korte tijd veranderd, zeker sinds de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. In de bouw bijvoorbeeld, speelt de schaarste van materialen een grote rol. Want de prijzen en levertijden van veel materialen zijn enorm opgelopen.

Het bouwproces is tegenwoordig vooral een logistieke uitdaging en die is in deze tijd alleen maar heftiger geworden. Als bijvoorbeeld 1 onderdeel uit de Oekraïne niet geleverd kan worden, kan een heel apparaat niet geleverd worden en valt soms een bouwproject stil. Dat heeft ook gevolgen voor planningen van andere betrokken partijen.

En dat staat nog los van de buitensporige prijsstijgingen. Aannemers die projecten voor een vaste prijs hebben aangenomen, worden geconfronteerd met prijzen die een veelvoud zijn van de prijzen waarmee ze hebben gecalculeerd. Wie gaat die meerkosten betalen?

Natuurlijk wil elke ondernemer in de keten zijn bedrijf open houden zonder zich te branden aan de gevolgen van deze schaarste. Met deze ondernemers gaat het gesprek daarom vaak over manieren om risico’s te beheersen, toch nieuw werk te kunnen aanbieden en mensen aan het werk te houden. Dat is een hele opgave.

Groeiplafond

Veel ondernemers zien hun markt opbloeien en genieten daar zodanig van, dat ze te laat schakelen en voor zichzelf een groeiplafond creëren.

Als je maandenlang op een laag pitje hebt gedraaid, is het natuurlijk lekker als je weer aanvragen krijgt en volop aan de bak kunt. Dan breekt zogezegd de lente in jouw bedrijf weer aan. Dat merkte een klant van mij ook en hij gaat er voluit voor.

Naast het maken van aanbiedingen, doet hij veel van de hand- en spandiensten zelf, want het lukt nog, hij vindt het ook leuk om te doen en zo verdient hij er het meeste aan. Hij merkt wel dat offertes soms langer blijven liggen dan bedoeld, omdat de hand- en spandiensten hem bezighouden. “Soms voelt het alsof je de hele dag niets hebt gedaan, maar de offertes blijven wel liggen.”

Als deze ondernemer zo doorgaat, is de huidige omzet het plafond. En dat terwijl de markt nog maar net begint los te komen. Als hij nu mee wil groeien met de aantrekkende vraag, moet er iets veranderen. Maar iemand aannemen is wel spannend. Wie neem je aan en kun je de mensen dan aan het werk houden? Gelukkig zijn we in het gesprek een stuk verder gekomen en is deze ondernemer nog op tijd om zijn plafond naar een hoger niveau te brengen.

Groeistrategie

Ondernemen in een groeiende markt gaat altijd gepaard met schaarste. Daarom zou elke ondernemer die te maken heeft met een groeimarkt de schaarste moeten zien aankomen en aan de slag moeten met een groeistrategie. En ook als je al te maken hebt met belemmeringen voor groei, is het niet te laat om daaraan te beginnen. En het kan best weleens strijdig voelen met de situatie waar je in zit, namelijk dat je geen personeel kunt vinden, te dealen hebt met schaarste, of eindelijk weer lekker bezig bent.

Het doel van een groeistrategie is om een plan te maken, waarmee je de belemmeringen kunt overwinnen of omzeilen. Wie daarmee al vorig jaar begonnen is, kan daar nu de vruchten van plukken.

Begin dit jaar had ik een update met een klant, die vertelde dat hij zo blij was met de groeistrategie om te plannen op een kleine overcapaciteit. Deze groeistrategie was logisch, omdat het bedrijf duidelijk groeiend is en in de markt nog meer groei wordt verwacht. Door die strategie had hij het hele jaar kunnen groeien zonder personeelstekort en met rust in de tent.

En ook nu scheelt het enorm. Ze hebben vorig jaar al zoveel stappen gezet op branding in de arbeidsmarkt en op het wervingsproces, dat ze nu op een lopende trein zitten. Ondernemers die nu hun wervingsproces nog moeten versterken, komen veel moeilijker aan personeel. Ook voor dit jaar maakt hij zich weinig zorgen over personeel. Ze zijn moeilijk te vinden, maar ze weten nu wel hoe dat moet.

Aan de slag

Als je zelf ook aan de slag zou willen met een groeistrategie, raden we je aan om in gesprek te gaan met iemand die niet met jou in de situatie zit, maar met iemand die jou er mogelijk bovenuit kan trekken.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

 

 

 

Vorige maand hebben we geschreven over inspirerende voorbeelden van samen ondernemen. Helaas gaat het in de samenwerking tussen zakenpartners ook weleens mis. Maar gelukkig is daarin veel te voorkomen of te herstellen. Graag delen we daarom deze keer iets over de teampiramide voor ondernemers.

Uit contact geraakt

Het komt vaak voor dat ondernemers in de loop der jaren uit contact geraakt zijn. Ze hebben eerder wel duidelijke afspraken gemaakt, maar intussen is de markt veranderd, het bedrijf doorgegroeid, zijn rollen organisch verschoven en privé situaties veranderd. En de partners hebben ongemerkt en onbedoeld verschillende beelden gekregen over de samenwerking.

Statische afspraken

Met personeel vinden jaarlijks gesprekken plaats over hun functioneren en hun beloning, maar tussen aandeelhouders gebeurt dit maar zelden. Over het algemeen worden tussen vennoten statische afspraken gemaakt, die stilzwijgend blijven voortbestaan. Wanneer de situatie verandert, bijvoorbeeld doordat één van de partners het hele bedrijf leidt en de andere partner een bijrol speelt, kan dat wrijving opleveren.

Teampiramide

We gebruiken vaak de Teampiramide, die is ontleent zijn opzet aan het teameffectiviteitsmodel. De teampiramide bestaat uit een hiërarchie van 5 thema’s, waarbij de thema’s hoger in de piramide van invloed zijn op de lagen lager in de piramide. Zo kan een conflict in de onderlinge verhoudingen zijn oorsprong vinden in onduidelijkheid over de rolverdeling, of kan onduidelijkheid over de doelen verwarring scheppen in de werkafspraken. (Meer over de theorie kun je vinden op Verbeteren van teams, Jan Schouten, Anke Bouk en Wiebe Kamminga)

Dit wetend, kun je bij verwarring of conflictsituaties op zoek gaan naar de bron van de verstoring in de bovenliggende lagen. Zo kan een klein conflict over wie de schade aan de bedrijfsbus moet laten repareren best eens gevoed zijn door het gevoel van een partner dat hij uiteindelijk alles zelf moet doen en dat dit niet past bij de 50-50 verdeling van de beloning tussen de aandeelhouders.

Voor ondernemers

De teampiramide werkt overal waar mensen samenwerken en geldt dus ook voor ondernemers die samenwerken in hun bedrijf. Daarom doorlopen we in eerste instantie vaak dit model, voordat we nader ingaan op de basis van de samenwerking. Vaak is namelijk in de teampiramide al een goede oplossing te vinden, of tenminste een deel daarvan.

Bij ondernemers ligt er eigenlijk nog een extra laag boven deze teampiramide. En die laag gaat over de ondernemers zelf en over hun samenwerking. Dan gaan we eigenlijk weer terug naar de basis van drijfveren, normen en waarden, intenties, motieven en risicobereidheid. We onderzoeken dan of daarin verandering is gekomen en hoe we daarop kunnen aanpassen. En waar dat nodig is, benoemen we natuurlijk de olifant in de kamer.

Nieuwe afspraken

Soms moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wanneer bijvoorbeeld één van de ondernemers zijn pensioen ziet naderen, is zijn focus logischerwijs meer gericht op het veiligstellen van het pensioen dan op verdere groei. Ook de risicobereidheid is dan veranderd. De vennoten kunnen dan afspraken gaan maken over het uitkopen van deze partner, zodat de jongere partner door kan investeren in het bedrijf.

Het komt ook vaak voor dat de rolverdeling scheefgegroeid is en dat de beloning niet meer in verhouding voelt. In die gevallen is het passend om nieuwe afspraken te maken over salaris en mogelijk zelfs over de verdeling van aandelen en zeggenschap.

Er is nog meer

De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen, want er is nog meer te vertellen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar die maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

Tegenwoordig zijn de samenwerkende ondernemers beslist geen uitzondering. Dat is ons opgevallen uit de ondernemers die we laatste jaren voorbij hebben zien komen. Het zijn er echt meer dan je denkt. Graag geven we enkele voorbeelden van samen ondernemen uit onze praktijk. We delen daarbij graag ook iets over de goede en minder goede motieven om samen te ondernemen.

 

Quote: Coming Together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. (Henry Ford)

 

Voorbeeld 1

Twee partners zijn samen een bedrijf begonnen, gewoon vanwege een kans die zich voordeed. Samen zagen ze dat wel zitten: de een in de verkoop en werkvoorbereiding, de ander in de uitvoering. En gelukkig is dat goed uitgepakt en ze zijn de pioniersfase (tot ca. 8 man) voorbij gegroeid. Het is tijd voor een volgende stap, tenminste volgens de jongste vennoot. De oudere vennoot zit dichter tegen zijn pensioen en is meer risicomijdend. En er zijn bepaalde dingen waar je maar niet aan toe komt om er samen over te praten.

Tijdens de coaching hebben we ons eerst gericht op de huidige situatie en de gewenste situatie. Toen bleek het nog steeds lastig om dit onderwerp bespreekbaar te maken met de vennoot. Maar ook die stap is overwonnen. Intussen wordt gewerkt aan de groeiplannen en lopen de gesprekken over een stapsgewijze uitkoop van de meer risicomijdende partner.

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 is een klantverhaal over een familiebedrijf. Een ondernemer heeft een mooi bedrijf opgezet. Zijn zoon is na verloop van tijd in het bedrijf gekomen en heeft intussen zijn eigen domein opgebouwd, waaraan hij zijn handen vol heeft. Hij vindt dat het goed gaat en houdt pa er graag bij. Het lijkt ook wel alsof ze liever niet praten over het vertrek van vaders op termijn. Dat is gewoon ‘not done!’

Toen dat onderwerp toch ter sprake was gebracht, bleek dat deze zoon het niet zien zitten om het bedrijf op dezelfde manier te runnen als zijn vader. Hij had gezien dat er continue gedoe was in de operatie en ziet dit liever anders. Intussen praten we van tijd tot tijd over continuïteit met een aangepast verdienmodel.

Voorbeeld 3

Het derde voorbeeld gaat over een ondernemer, die een bedrijf begonnen was. Het bedrijf groeide als kool. Toen het bedrijf door de pioniersfase (tot ca. 8 man) heen was gegroeid, is een handige medewerker hem komen helpen en toegetreden als vennoot. Dat zorgde voor een groter aansturend vermogen en maakte verdere groei mogelijk.

Samen hebben ze het bedrijf nog groter gemaakt, totdat het zo groot werd dat ze de grip kwijtraakten en in de verliezen terecht kwamen. Het bedrijf was ook door de managementfase (tot ca. 25 man) heen gegroeid en heeft decentralisatie nodig. Met de nodige hulp komen ze daar nu doorheen en het bedrijf begint soepeler te draaien, ook als de ondernemers er niet bij staan.

Tijdens de groei zijn er natuurlijk spannende periodes geweest, maar het commitment naar elkaar is groot. De partners blijven samen optrekken en weten elkaars krachten te waarderen. En ze zijn er doorheen gegroeid. Echt petje af voor zulke #ondernemers.

Goede motieven

In bovenstaande voorbeelden herkennen we 3 veel voorkomende motieven om samen te gaan ondernemen, te weten:

Complementaire partner

Een complementaire partner heeft kwaliteiten die je zelf niet hebt. Wat jou veel inspanning zou kosten, gaat bij jouw complementaire partner als vanzelf. Als je een complementaire partner hebt, is het niet moeilijk om bepaalde zaken aan je partner over te laten en ontstaat vanzelf een taakverdeling. Om inzicht te krijgen in elkaars profielen gebruiken wij de ODC talentenmeting.

Opvolging

Vroeg of laat ontstaat bij elke ondernemer de behoefte aan een opvolger. En uit de praktijk blijkt dat de waarde van het bedrijf het beste behouden wordt als er een geleidelijke overdracht plaatsvindt. Dat is voor zowel koper als verkoper van belang. En daarom is dit een vaak voorkomend en goed motief om tijdelijk samen te ondernemen. Het is wel zaak om in die gevallen een exit strategie te hebben voor het scenario waarin de samenwerking toch niet soepel loopt.

Aansturend vermogen

Zelfstandige ondernemers lopen na de pioniersfase tegen een soort plafond aan, meestal bij ca. 8 man personeel. Het (Zie meer hierover in een eerder artikel over “Het groeipad van de ondernemer”). Twee complementaire partners kunnen vaak meer dan de dubbele omvang aan voordat ze tegen dit plafond aanlopen.

Minder goede motieven

Zijn er ook minder goede motieven om samen te gaan werken? Jazeker, die zijn er. We willen daarmee niet beweren dat samenwerkingen die vanuit die motieven worden aangegaan, gelijk gedoemd zijn om te mislukken, maar we zouden hierover aan onze klanten wel vragen stellen.

Onzekerheid

Soms is de eigen onzekerheid van een ondernemer de reden om steun te zoeken bij iemand anders. Bedenk in die gevallen dat de onzekerheid na verloop van tijd wel voorbij gaat, maar dat je aan een partnerschap vast blijft zitten. Je kunt dan beter tijdelijk een mentor of een business coach nemen. Na verloop van tijd raak je vanzelf vertrouwd met het ondernemerschap. Dan kun je weer makkelijk van een mentor of business coach af.

Capaciteit

Soms gaan ondernemers een samenwerking aan, om verder te kunnen groeien. Zeker als dit de stap van 1 naar 2 werknemers betreft, is de vraag of dit handig is. Hoe ga je groeien naar 3, 4 en meer medewerkers? Gaat de partner waarmee je nu in zee gaat in de toekomst zorgen voor sturend vermogen, of voor capaciteit? Als je aan capaciteit denkt is een werknemer veel logischer dan een compagnon.

Er is nog veel meer

Dit waren maar enkele voorbeelden van samen ondernemen. Er is nog veel meer te vertellen. De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar om onze kennisartikelen maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]

Als je jouw bedrijf op rolletjes wilt laten lopen, heb je allereerst een geweldig team nodig, vervolgens een eenvoudig proces en tenslotte een passend informatiesysteem. Dit kennisartikel gaat over een passend informatiesysteem, waarin je informatie opslaat en kunt terugvinden, waarmee je snel inzicht krijgt in de stand van zaken en waaruit je kennis haalt voor verdere verbeteringen.

Informatie opslaan

Informatie opslaanAls je informatie wilt overdragen van de ene aan de andere werknemer, moet je die informatie opslaan. Vanaf verkoop denk je dan bijvoorbeeld aan de bestelling, de afgesproken prijs, de klantgegevens en het afleveradres. Voor complexere producten kan het bijvoorbeeld gaan om bouwtekeningen, een huisstijl, een planning en een contract met de afgesproken voorwaarden. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt die informatie verrijkt met nieuwe informatie, zoals inkooporders, productietekeningen, het projectnummer, etc.

Waar je de eerste orders nog met post-its kon bijhouden, is later een Excel-lijst nodig en kun je details in de E-mail laten staan. Naarmate de projecten meer, groter of complexer worden, moet ook de manier van vastleggen worden ontwikkeld.  Op den duur heb je een passend informatiesysteem nodig om de informatie te borgen en toegankelijk te maken voor collega’s.

Informatie terugvinden

Informatie op ordeNatuurlijk wil je de informatie terugvinden op het moment dat je die nodig hebt. Daarom is het belangrijk dat de informatie wordt opgeslagen op een logische of afgesproken plek. Bij garagebedrijven zag je vaak de planborden hangen, waarin de klussen van die dag netjes geordend waren. Tegenwoordig is dat steeds meer digitaal geregeld. Een dergelijke ordening van de informatie is belangrijk. Daarmee bespaar je tijd van het zoeken, je doet de juiste dingen, zoals de klant heeft opgegeven en je voorkomt daarmee faalkosten.

Als ondernemer wil je dit natuurlijk ook. Misschien ben je zelfs zo een ondernemer die overal met zijn neus bovenop zit om te borgen dat alles gaat zoals jij hebt afgesproken met de klant. In dat geval ben jij het systeem en daarmee ook de bottleneck en het groeiplafond van jouw bedrijf. Als je dit belang kunt borgen in een passend informatiesysteem, krijg je weer meer rust en je handen vrij voor nieuwe dingen. De organisatie gaat dan lopen zonder dat jij overal bovenop zit.

Stuurinformatie

Een passend informatiesysteem zorgt niet alleen voor een goede voortgang met zo min mogelijk fouten, maar levert ook meta informatie op, zoals hoe hoog de productiviteit is, hoeveel uren er nog in de orderportefeuille zitten en of het calculatiesysteem nog wel klopt met de werkelijkheid. En eerlijk is eerlijk, dat soort informatie zul je als ondernemer steeds harder nodig hebben, omdat jouw operationele betrokkenheid minder wordt en/of de hoeveelheid informatie gewoonweg te veel wordt.

Als ondernemer doe je er goed aan om vanaf de keuze van informatiesystemen te kijken naar de nieuwe informatie die het je oplevert. Op welke manier kun je vroegtijdig ontdekken dat de markt gaat aantrekken, dat de productie achteruit loopt, of dat het rendement op projecten onderuitzakt?

Verbeterstappen

Als je de juiste stuurinformatie hebt, kun je beter sturen. Als ondernemer stuur je dan niet meer “in het bedrijf”, door een extra opdracht te scoren of meer winst op een project te maken. Je werkt intussen meer “aan het bedrijf”, door te zorgen dat dit een goed lopende machine wordt en blijft. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en de juiste dingen doen. Daarvoor heb je een geweldig team, een eenvoudig proces en een passend informatiesysteem. Kortom, je hebt een functionele organisatie ingericht.

Wil je verder praten over jouw informatiebehoefte en jouw systemen? Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennismaking:

Als ondernemer ben je gewend om je eigen boontjes te doppen en dan ook nog op jouw eigen manier. En gelijk heb je! Toch kan een business coach inschakelen een goed idee zijn, vooral als je merkt dat je een beetje blijft hangen in een patroon, om welke reden dan ook. In dit artikel belicht ik een aantal redenen waarom een business coach inschakelen een goede investering kan zijn.

Meer rendement uit jouw bedrijf

Meer rendement met een business coach

Meer rendement uit jouw bedrijf

Regelmatig spreek ik ondernemers die een mooi bedrijf hebben, dat vanaf de buitenkant goed loopt, maar waarvan het rendement niet is wat ze verwacht hadden. En dat is vaak al jarenlang het geval. Vaak zitten daar overtuigingen of vaste patronen achter, die al jarenlang dwars zitten, waardoor je aan het einde van het jaar onvoldoende overhoudt.

Als je meer rendement uit jouw bedrijf wilt hebben, kan een business coach inschakelen zinvol zijn. Door de juiste vragen te stellen, wordt jouw aandacht naar de belangrijke onderdelen getrokken, namelijk hoe je meer resultaat kunt halen uit jouw bedrijf. En waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Vaak is na enkele gesprekken al duidelijk hoe je meer rendement uit je bedrijf kunt halen. De resultaten van business coaching zijn dan vaak verbluffend.

Door vandaag te kijken naar jouw vaste patronen, wordt de kans groter dat je morgen betere beslissingen kunt nemen.

Meer tijd voor jezelf

Veel ondernemers gaan zodanig op in de operatie, dat ze geen grip meer hebben op hun eigen tijd. Normaal gesproken is je agenda al goed gevuld en wanneer er er nieuwe dingen opduiken, is de verleiding groot om dat brandje gelijk zelf te blussen. Dat lijkt het snelste, maar kost weer tijd en verhoogt de stress. En dat terwijl je eigenlijk al een chronisch velangen hebt naar meer tijd voor jezelf. Soms is de tijdnood zo hoog, dat je als ondernemer niet ziet hoe je tijd kunt maken om gesprekken te voeren met een business coach. Hoe vaak komt dat niet voor?

Als je meer tijd voor jezelf wilt, is een business coach inschakelen zeker nuttig, zelf of vooral als je er eigenlijk geen tijd voor hebt. In deze gevallen begint business coaching met het onderzoeken hoe je de benodigde tijd vrij kunt maken. Hierdoor krijg je meer helderheid over jouw prioriteiten en over welke dingen je wel of niet zelf wilt blijven doen. Dat levert vrijwel altijd meer tijd voor jezelf op. Vanuit de rust kun je vervolgens de keuzes maken om ook op langere termijn meer rust te houden. En als er ruimte in je hoofd komt, ontstaat er vaak ook ruimte voor nieuwe dingen, hetzij in je bedrijf of thuis.

Focus aanbrengen

Focus aanbrengen met een business coach

Focus aanbrengen

Sommige ondernemers hebben al jarenlang de wens om hun website te vernieuwen, social media op te tuigen, het assortiment op te frissen of om dat automatiseringsproject aan te pakken. En toch komt het er maar niet van, want er is altijd wel een klant die iets vraagt, of een probleem dat opgelost moet worden. Natuurlijk weet je wel dat de klantvraag urgent is en het project belangrijk, maar toch gaan de kleine dingen die je vandaag kunt oplossen voor. En zo schuif je de lastigere klussen voor je uit. Eigenlijk wil je focus aanbrengen, maar hoe doe je dat?

Jouw doelen behalen wordt veel kansrijker door het samen met anderen te doen. Je gaat je wensen namelijk concreet maken door ze uit te spreken. Daarna ga je focus aanbrengen om de doelen te halen die je aangeven hebt. En je gaat het plannen door aan te geven wanneer je welke stap gereed kunt hebben. In mijn aanbiedingen neem ik steevast op dat je als klant bij mij nergens aan vast zit, behalve aan de afspraken die je met jezelf maakt. En blijkbaar helpt het dan toch als ik ze verwoord, nog eens in herinnering breng, vraag waarom het niet gelukt is en help te zoeken naar andere manieren om jouw doelen te behalen.

Een volgende stap maken

Als je hebt gemerkt dat jouw manier van ondernemen niet langer werkt, is het tijd om een stapje terug te doen, of een stapje vooruit. Met name als je de meewerkend voorman bent in jouw bedrijf en eigenlijk de leider zou willen zijn, heb je een groeistap te maken. Lees hierover meer in het kennisartikel “Groeien als Ondernemer“.

Wil jij een volgende stap maken op de ondernemers levensweg? Dan zou ik zeker een business coach inschakelen. Je kunt natuurlijk ook veel leren vanuit een boek, maar dan moet je zelf de vertaalslag maken een casus naar jouw eigen bedrijf. En je krijgt direct te maken met alle facetten die erbij komen, zoals jouw eigen onwennigheid en de veranderweerstand vanuit de organisatie.

Valkuilen vermijden met een business coach

Valkuilen vermijden

Met een business coach gaat een volgende stap maken veel sneller en effectiever. Bijna wekelijks help ik ondernemers hiermee. Ze leren dan de theorie en toepassing tegelijk, aan de hand van de situatie die ze tegenkomen. We sparren samen om de zaken direct goed aan te pakken en veel valkuilen te voorkomen. Daardoor gaan ze veel sneller en rendeert de volgende stap veel sneller. De investering in een business coach wordt alleen door het snellere resultaat al snel terugverdiend.

Verschillen overbruggen

De laatste tijd spreek ik steeds vaker ondernemers, die samen met een partner ondernemen. Soms zijn ze samen gestart en lopen er na verloop van tijd dingen scheef. In andere gevallen gaat het over samenwerking om een bedrijf geleidelijk over te dragen, hetzij aan opvolgers vanuit de familie of vanuit het bedrijf. Gelukkig zijn er meestal geen openlijke conflicten, maar er zijn altijd wel verschillen van inzicht of aanpak. De partners willen de verschillen overbruggen en zoeken daarvoor een goede manier.

Verschillen overbruggen met een business coach

Verschillen overbruggen

Mijn rol als business coach is dan eenvoudig gezegd om de partijen die samen ondernemen dichter bij elkaar te brengen. Dat klinkt eenvoudig, maar vergt wel het vermogen om te observeren wat er gebeurt en te onderzoeken wat erachter zit. De onderwerpen van discussie zijn meestal niet de plek waar het probleem zit, maar wel signalen die daar naartoe wijzen. Het probleem ontstaat vaak een abstractieniveau hoger, in de context en de aannames die eronder zitten en waarover niet (zo vaak) gesproken wordt. De partners zijn zich hiervan vaak niet bewust, of ze kunnen er niets aan doen zonder hun eigen belang los te laten. Een business coach kan dan veel goeds doen en grote schade voorkomen.

Snel schakelen

Tja, wanneer moet je een business coach inschakelen? Mijn advies is snel schakelen. De ervaring leert dat de vakantieperiode vaak een tijd van reflectie is en dat ondernemers kort daarna een business coach inschakelen. Ondernemers die wat langer wachten, worden vanzelf weer opgeslokt door de operationele problemen, waardoor de ambities uit de relfectie vervagen en er al snel te weinig tijd is om stil te staan bij de strategische zaken.

Als je jouw bedrijf op rolletjes wilt laten lopen, heb je een eenvoudig proces nodig, of eigenlijk een eenvoudige weergave van jouw primaire bedrijfsproces. Bij veel kleine bedrijven, is sprake van een ongeschreven proces. Dat hoort bij de organische samenwerking. Bij een functionele organisatie met een geweldig team, moet je dit proces in kaart brengen, zodat je verantwoordelijkheden goed kunt verdelen.

Het primaire proces

Een eenvoudig proces

Het meest eenvoudige primaire proces

Elk bedrijf komt het primaire proces elke keer weer terug. Dat is vaak heel eenvoudig, zoiets als verkopen, voorbereiden, leveren en service.

Bij de operationeel betrokken ondernemer zit dat in zijn hoofd en heeft dat geen uitleg nodig. Maar als je meer uit de operatie wilt en stappen aan verschillende mensen toebedeelt, zul je het primaire proces moeten beschrijven, zodat iedereen het kent. Op de stappen uit het primaire proces kun je vaak ook de verantwoordelijkheden afstemmen.

Het beschrijven van de processen

Als je eenmaal gaat beginnen met opschrijven van de processen, lijkt er een nieuwe wereld open te gaan. Je had van tevoren echt geen idee dat jullie op routine zoveel dingen steeds hetzelfde deden. Je kunt bijvoorbeeld het verkoopproces vaak opknippen in “Zichtbaar zijn”, “Leads genereren”, “Contact/relatie maken”, “Aanvraag krijgen”, “Aanbieden”, etc.

Houd het eenvoudig

Sla niet door…

Let bij het vastleggen van de processen erop dat je niet doorslaat. Zo af en toe spreek ik ondernemers die hiervoor stagiairs aan het werk zetten. Het gevolg is dat er een lange beschrijvingen komen en dat processen tot in details worden uitgewerkt in kleinere stapjes. Dit lijkt geen kwaad te kunnen, maar dat kan het dus wel.

Een stagiair moet zijn uren maken en gaat door met het detailleren binnen zijn opdracht. Als jij dat werk moet controleren en anderen erover mee willen praten, kost dat veel tijd. Bovendien is het resultaat betuttelend naar jouw medewerkers. Ze gaan al die processen echt niet serieus nemen. Aan het eind van dat traject kent niemand het proces dat is beschreven. Doe dit dus niet!

Everything should be made as simple as possible, but not simpler

Houd het eenvoudig

Als je de processen gaat beschrijven, houd het dan eenvoudig. Albert Einstein zei: “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” En dat geldt zeker voor de processen. Een eenvoudig proces is altijd beter dan een complex proces, tenzij je stappen en overdrachtsmomenten mist.

Hoe simpel is zo simpel mogelijk? Hiervoor kijk ik meestal naar de overdrachtsmomenten, dus het moment dat de verantwoordelijkheid van de ene afdeling overgaat naar de andere afdeling. De meest basale knip is die tussen verkopen en uitvoeren. Na ontvangst van de opdracht geeft de verkoper de opdracht vaak door een projectleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daar waar verantwoordelijkheid wordt overgedragen, begint een nieuwe processtap.

Het proces kan meerdere overdrachtsmomenten hebben. Bij een constructiebedrijf is het typische proces vaak verkopen, engineering, werkvoorbereiding, productie en montage. Al deze stappen worden door verschillende mensen gedaan. Denk dus bij het beschrijven van het primaire proces vooral aan welke afdelingen in welke volgorde aan een order werken.

De overdrachtsmomenten

Hoe zijn de overdrachtsmomenten in jouw bedrijf geregeld? Als meewerkend voorman in jouw bedrijf regel je dit zelf, maar als je dingen moet overdragen, wil je wel weten dat alle informatie goed overkomt. Anders krijg je ontevreden klanten en/of extra kosten.

De overdrachtsmomenten zijn het belangrijkste. Daar wordt het spreekwoordelijke stokje doorgegeven. Als jouw bedrijf groeit, wordt een mondelinge toelichting of een post-it echt onvoldoende. De informatie zal beter vastgelegd en overgedragen moeten worden, bijvoorbeeld door een standaardformulier te gebruiken waar alles op staat. Daar kan wel een mondelinge toelichting bij horen.

Functionele Organisatie

Een eenvoudig proces is één van de onderdelen die nodig zijn om een functionele organisatie te bouwen. Maar het is niet het enige onderdeel. Je zult ook moeten werken aan een geweldig team en aan de systemen in jouw bedrijf.

Een functionele organisatie gaat jou als ondernemer helpen om te groeien als ondernemer. Want je kunt pas meer afstand nemen, als je weet dat jouw primaire proces bij iedereen bekend is en goede loopt.

In de komende tijd ga ik nog meer schrijven over een functionele organisatie. Zorg dat je niets mist door je in te schrijven voor de kennisartikelen.

Sparren over jouw primaire proces

Wil je sparren over jouw primaire proces, neem dan contact met ons op.