Als ondernemer ben je gewend om je eigen boontjes te doppen en dan ook nog op jouw eigen manier. En gelijk heb je! Toch kan een business coach inschakelen een goed idee zijn, vooral als je merkt dat je een beetje blijft hangen in een patroon, om welke reden dan ook. In dit artikel belicht ik een aantal redenen waarom een business coach inschakelen een goede investering kan zijn.

Meer rendement uit jouw bedrijf

Meer rendement met een business coach

Meer rendement uit jouw bedrijf

Regelmatig spreek ik ondernemers die een mooi bedrijf hebben, dat vanaf de buitenkant goed loopt, maar waarvan het rendement niet is wat ze verwacht hadden. En dat is vaak al jarenlang het geval. Vaak zitten daar overtuigingen of vaste patronen achter, die al jarenlang dwars zitten, waardoor je aan het einde van het jaar onvoldoende overhoudt.

Als je meer rendement uit jouw bedrijf wilt hebben, kan een business coach inschakelen zinvol zijn. Door de juiste vragen te stellen, wordt jouw aandacht naar de belangrijke onderdelen getrokken, namelijk hoe je meer resultaat kunt halen uit jouw bedrijf. En waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Vaak is na enkele gesprekken al duidelijk hoe je meer rendement uit je bedrijf kunt halen. De resultaten van business coaching zijn dan vaak verbluffend.

Door vandaag te kijken naar jouw vaste patronen, wordt de kans groter dat je morgen betere beslissingen kunt nemen.

Meer tijd voor jezelf

Veel ondernemers gaan zodanig op in de operatie, dat ze geen grip meer hebben op hun eigen tijd. Normaal gesproken is je agenda al goed gevuld en wanneer er er nieuwe dingen opduiken, is de verleiding groot om dat brandje gelijk zelf te blussen. Dat lijkt het snelste, maar kost weer tijd en verhoogt de stress. En dat terwijl je eigenlijk al een chronisch velangen hebt naar meer tijd voor jezelf. Soms is de tijdnood zo hoog, dat je als ondernemer niet ziet hoe je tijd kunt maken om gesprekken te voeren met een business coach. Hoe vaak komt dat niet voor?

Valkuilen vermijdenAls je meer tijd voor jezelf wilt, is een business coach inschakelen zeker nuttig, zelf of vooral als je er eigenlijk geen tijd voor hebt. In deze gevallen begint business coaching met het onderzoeken hoe je de benodigde tijd vrij kunt maken. Hierdoor krijg je meer helderheid over jouw prioriteiten en over welke dingen je wel of niet zelf wilt blijven doen. Dat levert vrijwel altijd meer tijd voor jezelf op. Vanuit de rust kun je vervolgens de keuzes maken om ook op langere termijn meer rust te houden. En als er ruimte in je hoofd komt, ontstaat er vaak ook ruimte voor nieuwe dingen, hetzij in je bedrijf of thuis.

Focus aanbrengen

Focus aanbrengen met een business coach

Focus aanbrengen

Sommige ondernemers hebben al jarenlang de wens om hun website te vernieuwen, social media op te tuigen, het assortiment op te frissen of om dat automatiseringsproject aan te pakken. En toch komt het er maar niet van, want er is altijd wel een klant die iets vraagt, of een probleem dat opgelost moet worden. Natuurlijk weet je wel dat de klantvraag urgent is en het project belangrijk, maar toch gaan de kleine dingen die je vandaag kunt oplossen voor. En zo schuif je de lastigere klussen voor je uit. Eigenlijk wil je focus aanbrengen, maar hoe doe je dat?

Jouw doelen behalen wordt veel kansrijker door het samen met anderen te doen. Je gaat je wensen namelijk concreet maken door ze uit te spreken. Daarna ga je focus aanbrengen om de doelen te halen die je aangeven hebt. En je gaat het plannen door aan te geven wanneer je welke stap gereed kunt hebben. In mijn aanbiedingen neem ik steevast op dat je als klant bij mij nergens aan vast zit, behalve aan de afspraken die je met jezelf maakt. En blijkbaar helpt het dan toch als ik ze verwoord, nog eens in herinnering breng, vraag waarom het niet gelukt is en help te zoeken naar andere manieren om jouw doelen te behalen.

Een volgende stap maken

Als je hebt gemerkt dat jouw manier van ondernemen niet langer werkt, is het tijd om een stapje terug te doen, of een stapje vooruit. Met name als je de meewerkend voorman bent in jouw bedrijf en eigenlijk de leider zou willen zijn, heb je een groeistap te maken. Lees hierover meer in het kennisartikel “Groeien als Ondernemer“.

Wil jij een volgende stap maken op de ondernemers levensweg? Dan zou ik zeker een business coach inschakelen. Je kunt natuurlijk ook veel leren vanuit een boek, maar dan moet je zelf de vertaalslag maken een casus naar jouw eigen bedrijf. En je krijgt direct te maken met alle facetten die erbij komen, zoals jouw eigen onwennigheid en de veranderweerstand vanuit de organisatie.

Met een business coach gaat een volgende stap maken veel sneller en effectiever. Bijna wekelijks help ik ondernemers hiermee. Ze leren dan de theorie en toepassing tegelijk, aan de hand van de situatie die ze tegenkomen. We sparren samen om de zaken direct goed aan te pakken en veel valkuilen te voorkomen. Daardoor gaan ze veel sneller en rendeert de volgende stap veel sneller. De investering in een business coach wordt alleen door het snellere resultaat al snel terugverdiend.

Verschillen overbruggen

De laatste tijd spreek ik steeds vaker ondernemers, die samen met een partner ondernemen. Soms zijn ze samen gestart en lopen er na verloop van tijd dingen scheef. In andere gevallen gaat het over samenwerking om een bedrijf geleidelijk over te dragen, hetzij aan opvolgers vanuit de familie of vanuit het bedrijf. Gelukkig zijn er meestal geen openlijke conflicten, maar er zijn altijd wel verschillen van inzicht of aanpak. De partners willen de verschillen overbruggen en zoeken daarvoor een goede manier.

Verschillen overbruggen met een business coach

Verschillen overbruggen

Mijn rol als business coach is dan eenvoudig gezegd om de partijen die samen ondernemen dichter bij elkaar te brengen. Dat klinkt eenvoudig, maar vergt wel het vermogen om te observeren wat er gebeurt en te onderzoeken wat erachter zit. De onderwerpen van discussie zijn meestal niet de plek waar het probleem zit, maar wel signalen die daar naartoe wijzen. Het probleem ontstaat vaak een abstractieniveau hoger, in de context en de aannames die eronder zitten en waarover niet (zo vaak) gesproken wordt. De partners zijn zich hiervan vaak niet bewust, of ze kunnen er niets aan doen zonder hun eigen belang los te laten. Een business coach kan dan veel goeds doen en grote schade voorkomen.

Snel schakelen

Tja, wanneer moet je een business coach inschakelen? Mijn advies is snel schakelen. De ervaring leert dat de vakantieperiode vaak een tijd van reflectie is en dat ondernemers kort daarna een business coach inschakelen. Ondernemers die wat langer wachten, worden vanzelf weer opgeslokt door de operationele problemen, waardoor de ambities uit de relfectie vervagen en er al snel te weinig tijd is om stil te staan bij de strategische zaken.