Een geweldig team bouwen

Als MKB ondernemer wil je graag een geweldig team om je heen hebben, dat de boel draaiend houdt als jij er niet bent. Of nog liever een team dat meehelpt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen. De praktijk is echter dat veel MKB ondernemers zogezegd “roeien met de riemen die ze hebben”. In dit artikel geef ik je de belangrijkste tips om een geweldig team te bouwen.

In mijn business coaching praktijk werk ik veel met MKB ondernemers, die nog geen management team hebben. Zelf lopen ze vast in de drukte en proberen ze alle ballen omhoog te houden. Juist zij zouden profiteren van een beter team om zich heen, maar komen er niet toe. Dit kennisartikel is vooral geschreven om die MKB ondernemers op gang te helpen door een geweldig team te bouwen.

De juiste mensen op de bus

Geweldige bedrijven bestaan niet uit een geweldige ondernemer met 1000 helpers, maar uit een leider met een geweldig team. Die ontdekking onthult Jim Collins in zijn boek “Good to Great”. Het boek gaat vooral over de verschillen tussen goede bedrijven en geweldige bedrijven.

Als je een geweldig team wilt bouwen, is belangrijk dat je allereerst de juiste mensen op de bus hebt, nog voordat je bepaalt wat ze precies gaan doen. Je zoekt geen geweldige ego’s maar teamspelers met talent.

Voor zover je kunt putten uit goede medewerkers, kun je die natuurlijk selecteren. Maar de snelste verbeterslag kun je maken als je extern moet werven. Hanteer dan de volgende vuistregels:

✅   Competentie is beter dan “makkelijk te vinden”
✅   Competentie is beter dan “een kans geven”
✅   Karakter is nog belangrijker dan competentie
✅   Kijk wat het je oplevert (zie het niet als een kostenpost ?)
✅   Win-win or no-deal (neem geen slecht personeel aan ⛔)

The right people on the bus - een geweldig team

The right people on the bus – een geweldig team

Je team opbouwen

Jouw team is waarschijnlijk dagelijks met elkaar aan de slag en iedereen weet redelijk wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zeker als het druk is, wordt daarom weinig aandacht besteed aan het team. En dan ontwikkelt jouw team niet. Er slijten wel bepaalde patronen in, die je er moeilijk weer uit krijgt.

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan zorgt succes voor zichzelf.” — Henry Ford

Als je een geweldig team wilt bouwen, kun je het beste investeren in de mensen in het team. Als de mensen in jouw team beter worden, zal jouw bedrijf daar ook beter van worden.

✅   Geef aandacht en erkenning aan jouw medewerkers;
✅   Investeer in hun ontwikkeling;
✅   Geef situationeel leiding (afhankelijk van hun behoefte);
✅   Identificeer jouw (toekomstig) MT al vroeg; en
✅   Creëer een teamgevoel.

Het team heeft naast aandacht voor het individu, ook aandacht nodig voor het team. Met aandacht op je juiste thema’s kan het team de status quo doorbreken en zich verder ontwikkelen, ook in de onderlinge interactie.

Investeren in jouw teamleden - een geweldig team

Investeren in jouw teamleden – een geweldig team

Verantwoordelijkheden

Als je iemand een taak geeft, komt hij of zij na uitvoering ervan weer bij je terug om te rapporteren en te vragen “Wat nu?” Dat werkt lekker makkelijk, zolang je er zelf bij bent, maar zorgt er ook voor dat het team afhankelijk blijft van de baas. Op den duur loop je tegen een groeiplafond aan. Omdat je namelijk heel veel zelf regelt en je agenda steeds drukker wordt.

Als ondernemer wil je graag dat jouw personeel zelfstandig te werk gaat en daarmee ook verantwoordelijkheid neemt. Hiermee krijg jij als ondernemer je handen vrij om nieuwe klanten te zoeken, of om meer strategische zaken op te pakken.

Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven.

Twee handen vrij maken - een geweldig team

Twee handen vrij maken – een geweldig team

Het is niet logisch om af te wachten tot mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven. Maak je mensen daarbij niet verantwoordelijk voor een taak, maar geef ze algemene verantwoordelijkheden, die altijd gelden. Zo kun je jouw verkoper verantwoordelijk maken voor een bepaalde order intake per maand. Een uitvoerder kun je verantwoordelijk maken voor kwaliteit, tijdigheid en financieel resultaat van projecten.

Dit principe van verantwoordelijkheid geven is in de basis heel eenvoudig en een belangrijke sleutel voor ondernemers die een geweldig team willen bouwen. Het omdraaien van deze sleutel kan wel lastig zijn. De moeilijkste stap ligt niet bij de medewerkers, om verantwoordelijkheid te nemen, maar bij de ondernemer, om verantwoordelijkheid te geven. Het is verrassend hoe anders mensen zich gaan gedragen als jij van taken uitdelen overstapt op verantwoordelijkheid geven.

Een MT vormen

Misschien vind je jouw bedrijf nog een beetje klein om te spreken van een managementteam, zeker omdat iedereen in het team vrijwel de hele dag middenin de operatie zit en nog geen of maar weinig mensen hoeft aan te sturen. Aan de andere kant blijf je zonder MT zelf middenin de operatie zitten. Jouw MT is in beginsel dus het team dat de operatie moet draaien als jij er niet bent.

Jouw beginnende MT bestaat uit de mensen onder wie jij jouw belangrijkste verantwoordelijkheden hebt verdeeld. Dat zijn mensen die vakvolwassen zijn en die jij vertrouwt. Onder hen verdeel je verantwoordelijkheden naar hun bekwaamheid. Trap daarbij niet in de valkuil om gedeelde vertantwoordelijkheden uit te delen, want dat leidt tot fricties en onduidelijkheden.

Binnen een MT wil je mensen hebben, die passen bij het DNA van jouw bedrijf. Die wil je beter maken in wat ze doen en je wilt hen inzetten op hun verschillende kwaliteiten. Je geeft hen verantwoordelijkheid en voor je het weet, gaan ze zelfstandig en als team aan de slag.

Het opbouwen van een geweldig team heeft tijd nodig, maar je zult zien dat jouw MT mee gaat dragen in het bedrijf. Daarmee krijg jij meer tijd vrij om andere dingen te gaan doen.

Bedenk daarbij wel dat je voor het team nog steeds een heel belangrijke rol speelt. Jij bent namelijk hun leider en zoals jij omgaat met hen, zullen zij omgaan met hun mensen. En jij bent ook degene die hen verder moet brengen, want dat kunnen ze doorgaans niet zelf. Het idee van zelfsturende teams lijkt prachtig, maar gaat echt een paar stappen verder. Jouw beginnend MT is daar nog niet aan toe.

Groeien als ondernemer - een geweldig team

Groeien als ondernemer – een geweldig team

Functionele Organisatie

Een geweldig team is één van de onderdelen die nodig zijn om een functionele organisatie te bouwen. Maar het is niet het enige onderdeel. Je zult ook moeten werken aan de processen en aan de systemen in jouw bedrijf.

Een functionele organisatie gaat jou als ondernemer helpen om van meewerkend voorman te ontwikkelen naar de leider in jouw bedrijf. Want je kunt pas meer afstand nemen, als je weet dat jouw team het over kan nemen.

In de komende maanden ga ik nog meer schrijven over een functionele organisatie. Zorg dat je niets mist door je in te schrijven voor de kennisartikelen.