Teampiramide voor ondernemers

Vorige maand hebben we geschreven over inspirerende voorbeelden van samen ondernemen. Helaas gaat het in de samenwerking tussen zakenpartners ook weleens mis. Maar gelukkig is daarin veel te voorkomen of te herstellen. Graag delen we daarom deze keer iets over de teampiramide voor ondernemers.

Uit contact geraakt

Het komt vaak voor dat ondernemers in de loop der jaren uit contact geraakt zijn. Ze hebben eerder wel duidelijke afspraken gemaakt, maar intussen is de markt veranderd, het bedrijf doorgegroeid, zijn rollen organisch verschoven en privé situaties veranderd. En de partners hebben ongemerkt en onbedoeld verschillende beelden gekregen over de samenwerking.

Statische afspraken

Met personeel vinden jaarlijks gesprekken plaats over hun functioneren en hun beloning, maar tussen aandeelhouders gebeurt dit maar zelden. Over het algemeen worden tussen vennoten statische afspraken gemaakt, die stilzwijgend blijven voortbestaan. Wanneer de situatie verandert, bijvoorbeeld doordat één van de partners het hele bedrijf leidt en de andere partner een bijrol speelt, kan dat wrijving opleveren.

Teampiramide

We gebruiken vaak de Teampiramide, die is ontleent zijn opzet aan het teameffectiviteitsmodel. De teampiramide bestaat uit een hiërarchie van 5 thema’s, waarbij de thema’s hoger in de piramide van invloed zijn op de lagen lager in de piramide. Zo kan een conflict in de onderlinge verhoudingen zijn oorsprong vinden in onduidelijkheid over de rolverdeling, of kan onduidelijkheid over de doelen verwarring scheppen in de werkafspraken. (Meer over de theorie kun je vinden op Verbeteren van teams, Jan Schouten, Anke Bouk en Wiebe Kamminga)

Dit wetend, kun je bij verwarring of conflictsituaties op zoek gaan naar de bron van de verstoring in de bovenliggende lagen. Zo kan een klein conflict over wie de schade aan de bedrijfsbus moet laten repareren best eens gevoed zijn door het gevoel van een partner dat hij uiteindelijk alles zelf moet doen en dat dit niet past bij de 50-50 verdeling van de beloning tussen de aandeelhouders.

Voor ondernemers

De teampiramide werkt overal waar mensen samenwerken en geldt dus ook voor ondernemers die samenwerken in hun bedrijf. Daarom doorlopen we in eerste instantie vaak dit model, voordat we nader ingaan op de basis van de samenwerking. Vaak is namelijk in de teampiramide al een goede oplossing te vinden, of tenminste een deel daarvan.

Bij ondernemers ligt er eigenlijk nog een extra laag boven deze teampiramide. En die laag gaat over de ondernemers zelf en over hun samenwerking. Dan gaan we eigenlijk weer terug naar de basis van drijfveren, normen en waarden, intenties, motieven en risicobereidheid. We onderzoeken dan of daarin verandering is gekomen en hoe we daarop kunnen aanpassen. En waar dat nodig is, benoemen we natuurlijk de olifant in de kamer.

Nieuwe afspraken

Soms moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wanneer bijvoorbeeld één van de ondernemers zijn pensioen ziet naderen, is zijn focus logischerwijs meer gericht op het veiligstellen van het pensioen dan op verdere groei. Ook de risicobereidheid is dan veranderd. De vennoten kunnen dan afspraken gaan maken over het uitkopen van deze partner, zodat de jongere partner door kan investeren in het bedrijf.

Het komt ook vaak voor dat de rolverdeling scheefgegroeid is en dat de beloning niet meer in verhouding voelt. In die gevallen is het passend om nieuwe afspraken te maken over salaris en mogelijk zelfs over de verdeling van aandelen en zeggenschap.

Er is nog meer

De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen, want er is nog meer te vertellen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar die maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]