Als MKB ondernemer wil je graag een geweldig team om je heen hebben, dat de boel draaiend houdt als jij er niet bent. Of nog liever een team dat meehelpt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen. De praktijk is echter dat veel MKB ondernemers zogezegd “roeien met de riemen die ze hebben”. In dit artikel geef ik je de belangrijkste tips om een geweldig team te bouwen.

In mijn business coaching praktijk werk ik veel met MKB ondernemers, die nog geen management team hebben. Zelf lopen ze vast in de drukte en proberen ze alle ballen omhoog te houden. Juist zij zouden profiteren van een beter team om zich heen, maar komen er niet toe. Dit kennisartikel is vooral geschreven om die MKB ondernemers op gang te helpen door een geweldig team te bouwen.

De juiste mensen op de bus

Geweldige bedrijven bestaan niet uit een geweldige ondernemer met 1000 helpers, maar uit een leider met een geweldig team. Die ontdekking onthult Jim Collins in zijn boek “Good to Great”. Het boek gaat vooral over de verschillen tussen goede bedrijven en geweldige bedrijven.

Als je een geweldig team wilt bouwen, is belangrijk dat je allereerst de juiste mensen op de bus hebt, nog voordat je bepaalt wat ze precies gaan doen. Je zoekt geen geweldige ego’s maar teamspelers met talent.

Voor zover je kunt putten uit goede medewerkers, kun je die natuurlijk selecteren. Maar de snelste verbeterslag kun je maken als je extern moet werven. Hanteer dan de volgende vuistregels:

✅   Competentie is beter dan “makkelijk te vinden”
✅   Competentie is beter dan “een kans geven”
✅   Karakter is nog belangrijker dan competentie
✅   Kijk wat het je oplevert (zie het niet als een kostenpost ?)
✅   Win-win or no-deal (neem geen slecht personeel aan ⛔)

The right people on the bus - een geweldig team

The right people on the bus – een geweldig team

Je team opbouwen

Jouw team is waarschijnlijk dagelijks met elkaar aan de slag en iedereen weet redelijk wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zeker als het druk is, wordt daarom weinig aandacht besteed aan het team. En dan ontwikkelt jouw team niet. Er slijten wel bepaalde patronen in, die je er moeilijk weer uit krijgt.

“Als iedereen samen vooruitgaat, dan zorgt succes voor zichzelf.” — Henry Ford

Als je een geweldig team wilt bouwen, kun je het beste investeren in de mensen in het team. Als de mensen in jouw team beter worden, zal jouw bedrijf daar ook beter van worden.

✅   Geef aandacht en erkenning aan jouw medewerkers;
✅   Investeer in hun ontwikkeling;
✅   Geef situationeel leiding (afhankelijk van hun behoefte);
✅   Identificeer jouw (toekomstig) MT al vroeg; en
✅   Creëer een teamgevoel.

Het team heeft naast aandacht voor het individu, ook aandacht nodig voor het team. Met aandacht op je juiste thema’s kan het team de status quo doorbreken en zich verder ontwikkelen, ook in de onderlinge interactie.

Investeren in jouw teamleden - een geweldig team

Investeren in jouw teamleden – een geweldig team

Verantwoordelijkheden

Als je iemand een taak geeft, komt hij of zij na uitvoering ervan weer bij je terug om te rapporteren en te vragen “Wat nu?” Dat werkt lekker makkelijk, zolang je er zelf bij bent, maar zorgt er ook voor dat het team afhankelijk blijft van de baas. Op den duur loop je tegen een groeiplafond aan. Omdat je namelijk heel veel zelf regelt en je agenda steeds drukker wordt.

Als ondernemer wil je graag dat jouw personeel zelfstandig te werk gaat en daarmee ook verantwoordelijkheid neemt. Hiermee krijg jij als ondernemer je handen vrij om nieuwe klanten te zoeken, of om meer strategische zaken op te pakken.

Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven.

Twee handen vrij maken - een geweldig team

Twee handen vrij maken – een geweldig team

Het is niet logisch om af te wachten tot mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. Als je wilt dat jouw personeel verantwoordelijkheid neemt, zul je die eerst moeten geven. Maak je mensen daarbij niet verantwoordelijk voor een taak, maar geef ze algemene verantwoordelijkheden, die altijd gelden. Zo kun je jouw verkoper verantwoordelijk maken voor een bepaalde order intake per maand. Een uitvoerder kun je verantwoordelijk maken voor kwaliteit, tijdigheid en financieel resultaat van projecten.

Dit principe van verantwoordelijkheid geven is in de basis heel eenvoudig en een belangrijke sleutel voor ondernemers die een geweldig team willen bouwen. Het omdraaien van deze sleutel kan wel lastig zijn. De moeilijkste stap ligt niet bij de medewerkers, om verantwoordelijkheid te nemen, maar bij de ondernemer, om verantwoordelijkheid te geven. Het is verrassend hoe anders mensen zich gaan gedragen als jij van taken uitdelen overstapt op verantwoordelijkheid geven.

Een MT vormen

Misschien vind je jouw bedrijf nog een beetje klein om te spreken van een managementteam, zeker omdat iedereen in het team vrijwel de hele dag middenin de operatie zit en nog geen of maar weinig mensen hoeft aan te sturen. Aan de andere kant blijf je zonder MT zelf middenin de operatie zitten. Jouw MT is in beginsel dus het team dat de operatie moet draaien als jij er niet bent.

Jouw beginnende MT bestaat uit de mensen onder wie jij jouw belangrijkste verantwoordelijkheden hebt verdeeld. Dat zijn mensen die vakvolwassen zijn en die jij vertrouwt. Onder hen verdeel je verantwoordelijkheden naar hun bekwaamheid. Trap daarbij niet in de valkuil om gedeelde vertantwoordelijkheden uit te delen, want dat leidt tot fricties en onduidelijkheden.

Binnen een MT wil je mensen hebben, die passen bij het DNA van jouw bedrijf. Die wil je beter maken in wat ze doen en je wilt hen inzetten op hun verschillende kwaliteiten. Je geeft hen verantwoordelijkheid en voor je het weet, gaan ze zelfstandig en als team aan de slag.

Het opbouwen van een geweldig team heeft tijd nodig, maar je zult zien dat jouw MT mee gaat dragen in het bedrijf. Daarmee krijg jij meer tijd vrij om andere dingen te gaan doen.

Bedenk daarbij wel dat je voor het team nog steeds een heel belangrijke rol speelt. Jij bent namelijk hun leider en zoals jij omgaat met hen, zullen zij omgaan met hun mensen. En jij bent ook degene die hen verder moet brengen, want dat kunnen ze doorgaans niet zelf. Het idee van zelfsturende teams lijkt prachtig, maar gaat echt een paar stappen verder. Jouw beginnend MT is daar nog niet aan toe.

Groeien als ondernemer - een geweldig team

Groeien als ondernemer – een geweldig team

Functionele Organisatie

Een geweldig team is één van de onderdelen die nodig zijn om een functionele organisatie te bouwen. Maar het is niet het enige onderdeel. Je zult ook moeten werken aan de processen en aan de systemen in jouw bedrijf.

Een functionele organisatie gaat jou als ondernemer helpen om van meewerkend voorman te ontwikkelen naar de leider in jouw bedrijf. Want je kunt pas meer afstand nemen, als je weet dat jouw team het over kan nemen.

In de komende maanden ga ik nog meer schrijven over een functionele organisatie. Zorg dat je niets mist door je in te schrijven voor de kennisartikelen.

 

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? We hebben sociaal een gure winter gehad en zakelijk geldt dat voor de meeste ondernemers ook. De vooruitzichten zijn dat niet alle bedrijven dit overleven, maar voor de sterksten onder ons komt er weer een nieuwe lente aan.

Het net ophalen

Nu de nieuwe lente in beeld is, heb ik een paar belangrijke vragen. Als je namelijk gewoon weer van start gaat, is de kans groot dat je weer dezelfde dingen doet als vroeger, met hetzelfde resultaat. Daarom wil ik je uitdagen om even het net op te halen en nieuwe doelen te stellen. Ik heb 4 vragen die jou daarbij kunnen helpen:

– Wat wordt er dit jaar anders?
– Wat heb je geleerd en ontdekt?
– Wat zijn jouw nieuwe wensen?
– Wat ga je nu ECHT anders doen?

Wat wordt er dit jaar anders?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? Het was een gure winter en je komt misschien wat gehavend uit de strijd, maar je haalt het. En dan? Wordt het weer een lente als in 2019? Of wordt het meer als 2020? Wat verwacht jij van jouw markt? De online retail heeft een blijvende stap voorwaarts gemaakt en we verwachten helaas minder winkels in ons straatbeeld. En het thuiswerken zal ook iets betekenen voor veel toeleveranciers van kantoren. Lees hierover ook het kennisartikel van een jaar geleden “Waarom business nooit meer ‘as usual wordt“.

Voor mij betekent het dat veel ondernemers nu baat hebben bij een business coach, maar dat de meesten niet durven te investeren. En logisch ook, als je elk dubbeltje moet omdraaien. Degenen die wel investern, kunnen vaak hun concurrentie voor zijn. Daar moet ik het van hebben.

En wat verwacht jij van de lente voor jou en jouw bedrijf?

Wat heb je geleerd en ontdekt?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? Gelukkig, er is licht aan de horizon en we mogen straks weer.

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Dit willen we in elk geval niet nog een keer meemaken. Maar als we het nog een keer meemaken, weten we in elk geval wat wel en niet werkt. We moeten onze leerpunten vooral goed opslaan in ons geheugen.

Mijn leerpunt uit deze crisis, is dat netwerken ook kan zonder grote bijeenkomsten en dat het niet gaat over de kwantiteit van je contacten, maar over de kwaliteit ervan. Daarom koester ik mijn warme contacten. Zij zijn degenen die me weer bij volgende prospects aan tafel zullen brengen. En zij (jullie) lezen ook mijn posts. ;-)

Daarnaast is weer bevestigd dat ik vooral moet laten zien welke waarde ik toevoeg. Daarom probeer ik waarde toe te voegen waar ik kom, betaald of onbetaald. Het is eigenlijk een oude wijsheid: “Zaai ’s morgens en ’s middags. Want je weet niet welk deel zal opkomen.”

En jij? Wat heb jij geleerd en ontdekt voor jezelf en voor jouw bedrijf?

Wat zijn jouw nieuwe wensen?

Zie jij ook al uit naar lente in jouw bedrijf? En zijn er dingen die je deze keer echt anders wilt?

Sommigen zijn er op pijnlijke wijze achter gekomen dat ze meer reserves hadden moeten opbouwen. Anderen hebben gemerkt dat dienend leiderschap wel mooi klinkt, maar dat in crisistijd steviger leiderschap nodig is. Ze willen ook na de crisis duidelijker de leiding nemen. Weer anderen hadden groei nooit als ambitie, maar willen nu toch echt af van de kwetsbaarheid waarin ze zitten.

Mijn nieuwe wensen zijn dat ik niet alleen de business coach wil zijn, die 1 maal per maand spar met ondernemers, maar dat ik ook ondernemers wil helpen met intensievere trajecten, met advies over hun business case, organisatie inrichting, vorming van een MT, behalen van doelen en dergelijke. Daarin heb ik veel toegevoegde waarde te leveren. Dat gaat verder dan alleen coaching.

Wat zijn jouw nieuwe wensen voor de nieuwe lente?

Wat ga jij ECHT anders doen?

En dan zijn we nu weer terug bij de belangrijkste en ook de lastigste vraag: Wat ga je ECHT anders doen?

Als business coach ben ik me zeer bewust van de neiging om iets anders te willen en toch weer hetzelfde te doen. Volgens Einstein is het waanzin om hetzelfde te doen en andere resultaten te verwachten. Daarom nu de vraag: Wat ga je ECHT anders doen? En hoe ga je zorgen dat je dat ook echt doet? Hierover schreven we al eerder in het kennisartikel “Het wissel omzetten“.

Mogelijk heb je hier al eerder over gehoord of gelezen. Maar je bent ook weer geneigd om weer gewoon door te gaan, met een grote kans op herhaling van zetten. We doen het allemaal, zelfs business coaches, die heel goed weten hoe het werkt. Als je het deze keer anders wilt, moet je het deze keer ook anders doen. En de beste manier om jouw doelen te halen, is door het samen met iemand anders te doen.

Heb je interesse om hier een keer over te sparren? Dat lijkt me leuk. Stuur me even een berichtje en dan gaan we eens samen in gesprek.

 


 

Is dit nu de tijd om te investeren of niet? Aan de ene kant is dat verstandig, zodat je straks sterker uit de crisis komt dan jouw concurrent. Aan de andere kant echt niet, want het is nog niet duidelijk hoe de toekomst eruitziet en de reserves raken voor veel ondernemers op. Vorige maand heb ik geschreven over “zakelijk doelen stellen”. Nu komt de vraag “Ga je nu investeren of niet?”

Investeren in onzekere tijden

Investeren of nietHeel Nederland snakt naar een heldere routekaart uit de crisis, want we weten nog steeds niet hoe het gaat lopen. Wanneer mag alles weer open? En hoelang duurt dan het herstel? Trouwens, we horen veel over een staartje aan faillissementen. Wat betekent dat voor ondernemers? De onzekerheid nodigt natuurlijk niet uit om te investeren. Het is eerst overleven.

Aan de andere kant: als je weet dat je dit overleeft en kunt overzien welke verschuivingen er in jouw markt komen, dan is anticyclisch investeren heel zinvol. Als de markt dan straks aantrekt, sta je bij wijze van spreken vooraan met een draaiende motor. Zo kom jij “sterker uit de crisis”. Het FD schreef daarom op 4 januari “Ondernemers, Ga Investeren!”.

Snel of goed investeren

Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik heb het idee dat de manier waarop je tot een investeringsbeslissing komt heel sterk te maken heeft met de omvang van de investering en met de termijn waarvoor je investeert.

Korte termijn

Kansen op de korte termijn komen heel snel op en kunnen ook weer snel verdwijnen. Het gaat om laaghangend fruit en er is snelle actie vereist. De ondernemers die afgaan op intuïtie zijn hierin het snelst en meest succesvol. Maar niet alles is even succesvol als het lijkt. We hebben in 2020 veel wilde acties van ondernemers gezien om toch maar business te houden. En het is goed dat ze dit doen, want niets doen is een slechte keuze. Maar de vraag is hoeveel ze eraan verdiend hebben, of dat het vooral veel geld heeft gekost.

Lange termijn

Kansen voor de langere termijn zie je meestal langzaam aankomen en blijven langere tijd bestaan. Dit gaat niet over laaghangend fruit plukken, maar om een structurele inkomstenstroom op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe marktkanalen voor je producten. Dat vraagt meer geduld en je hoeft ook minder snel te zijn. Het is belangrijker dat je het goed aanpakt. En om het goed te doen, is vaak tijd en kapitaal nodig. Hier scoren de ondernemers die een goede analyse en business case maken het beste. Deze investeringen gaan soms tegen je gevoel in.

Investeren vanuit een lockdown

Hoofd en Hart 1In deze tijd gebeurt er weinig nieuws en blijkt de weg naar herstel geleidelijk te zijn. De intuïtieven kunnen niet snel schakelen en voor de rationelen is er nog te veel onzekerheid. Help, hoe gaan we dan besluiten of we gaan investeren of niet? Eigenlijk zou je intuïtie en ratio dichter bij elkaar willen brengen. Dat kan op 2 manieren.

Hoofd en Hart 2Je kunt je gevoel als het ware toetsen door de ratio eraan toe te voegen. Er zijn beproefde methoden in innovatie management om jouw investeringsvraagstukken te objectiveren. Ook kunnen de investeringen op een slimme manier in fases opgedeeld worden, zodat je eerst met kleine investeringen de grootste onzekerheden eruit filtert. Zo een innovatie keuzemodel zit ook verwerkt in ons programma “Sterker uit de Crisis”. We vertellen er graag meer over.

Hoofd en Hart 3Als je juist veel kennis in je hoofd hebt en weet dat er een markt komt, maar niet weet waar je moet beginnen, of jezelf niet tot actie kunt zetten, helpt het om een sparringpartner te vinden die jou op gang helpt en het commitment naar boven haalt. Een goed gesprek met een business coach kan dan heel verhelderend zijn.

Voorbeeld

Mark Sturrus

Mark Sturrus, directeur XLIGN

Een mooi voorbeeld van anticyclisch investeren is de ThuiswerkRie van XLIGN. XLIGN heeft meegedaan aan het programma “Sterker uit de Crisis”. Omdat het aantal werkplekken op kantoren naar verwachting minder wordt, dacht XLIGN dat hun markt zou slinken. Dat was in de eerste plaats dus een bedreiging.

Tijdens het programma “Sterker uit de Crisis” heeft XLIGN ontdekt dat er ook een kans zit in deze ontwikkeling. Werkgevers blijven immers verantwoordelijk voor een goede werkplek. Zodra de lockdown urgentie weg is, zullen werkgevers bepaalde eisen gaan stellen aan de thuiswerkplek. XLIGN biedt daarvoor nu een nieuw product aan, namelijk de ThuiswerkRie. Op deze manier is XLIGN klaar om sterker uit de crisis te komen.

Jouw eigen vraagstuk

Zit jij ook met een vraagstuk en wil je eens praten over investeren of niet? Of waarin dan? Of hoe dan? Je bent altijd welkom voor een kennismaking. Dat kan met live met koffie of online. Neem contact op.

Zakelijke doelen opstellen is belangrijk, want zonder doel ben je doelloos. Dan weet je echt niet waar je uitkomt. Veel ondernemers komen op een bepaald punt in hun ondernemerslevenscyclus tot de ontdekking dat ze niet meer doen wat ze leuk vinden en vragen zich dan af: “Hoe ben ik hier terechtgekomen?” Dit kun je voorkomen door opstellen van zakelijke doelen.

Doelen opstellen

Zakelijke doelen opstellen

Stel zakelijke doelen op

Wist je dat de meeste MKB ondernemers en zzp-ers geen zakelijke doelen opstellen voor het nieuwe jaar? Dat geldt voor zeker 80% van de ondernemers. De beredenering is dat de praktijk toch altijd anders loopt en dat heeft 2020 natuurlijk wel bewezen. Wie had dit zien aankomen?

Toch hebben mijn doelen me geholpen, want toen de lockdown kwam, heb ik opnieuw gekeken naar mijn doelen en ben ik nieuwe plannen gaan maken die pasten bij de nieuwe situatie. En aan het einde van het jaar was het fijn om te constateren dat ik ondanks de tegenslagen toch mijn doelen had bereikt.

Zakelijke doelen opstellen is niet zo moeilijk en je hebt geen heisessies voor nodig.

  • Ga er gewoon even voor zitten en droom wat je het komende jaar zou willen bereiken.
  • Maak zowel kwalitatieve doelen als kwantitatieve doelen.
  • Beperk jezelf tot maximaal 5 doelen, want meer doelen kun je toch niet onthouden.
  • Schrijf die doelen in steekwoorden ergens op waar je ze regelmatig ziet.

Je hoeft op dit punt nog niet in detail te bedenken hoe je die doelen gaat halen, maar je hebt wel een doel nodig om doelgericht te zijn.

Doelen zakelijk en SMART maken

Zakelijke doelen opstellen

Maak je doelen SMART

Zakelijke doelen opstellen is niet genoeg. Je moet ze ook SMART maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden. Dat lukt niet met alle doelen, maar wel met de meeste.

Specifiek

Wees specifiek. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat je 30% wilt groeien, maar is dat in omzet, in personeel of in winst? En wil je dan in december 30% meer omzetten dan in december vorig jaar, of gaat het over de jaaromzet?

Meetbaar

Maak je doelen ook meetbaar. Een subjectief doel om op social media beter zichtbaar te worden, kun je bijvoorbeeld goed meetbaar maken door het aantal website bezoeken dat je per maand wilt krijgen.

Ambitieus

Maak je doelen ambitieus. Als je een te makkelijk of veilig doel stelt, heeft het natuurlijk geen effect. Daar ga je niet harder voor lopen.

Realistisch

Houd het wel realistisch. Als je doel te groot is, weet je zeker dat je faalt. Je raakt dan al snel ontmoedigd, waarna je niet meer naar het doel gaat kijken.

Tijdgebonden

Maak tenslotte jouw doel tijdgebonden. Als je alleen maar zegt dat je 30% wilt groeien en niet wanneer je het doel bereikt wilt hebben, is het makkelijk om je doelgerichte aanpak voor je uit te schuiven.

Je zult merken dat de SMART doelen een stuk langer zijn in de beschrijving dan de doelen die je eerst had gesteld. Deze langere omschrijving is ook best lastig om te onthouden. Het beste kun je jouw originele doelen in steekwoorden aanhouden als herinnering. Zo nodig zoek je de SMART doelen weer op.

Zakelijke doelen delen

Zakelijke doelen opstellen

Samen kom je verder

Nu komt het punt om jouw doelen niet alleen voor jezelf te houden. Het helpt om erover te gaan vertellen, want gedachten worden woorden, woorden worden daden en daden worden gewoonten en gewoonten zorgen voor succes.

Als je aan iemand vertelt wat jouw doelen zijn, gaan ze voor jezelf meer leven. Je gaat er als het ware achter staan. Je krijgt er wellicht vragen over en mogelijk ook tips of herinneringen later in het jaar.

Deze stap vraagt wel een stukje kwetsbaarheid. Wat zullen mensen zeggen van jouw doelen? En wat als je jouw doelen niet haalt? De feedback die je kunt krijgen, is echter te waardevol om te laten liggen. Met de feedback kun je jouw doelen verfijnen en je plannen vormgeven.

Let wel op met wie je jouw plannen deelt. Deel ze niet zomaar op social media, want daar leest jouw concurrent mee en je krijgt er geen waardevolle feedback. Deel ze met iemand die betrokken wil zijn en jou ook kan helpen. Als je een business partner hebt, is het natuurlijk logisch dat jullie dit samen doen. Een derde kan daarin nog helpen.

Subdoelen opstellen

Zakelijke doelen opstellen

Bepaal tussentijdse doelen

Als je de voorgaande stappen hebt genomen, zijn de doelen al veel meer voor je gaan leven. Wellicht merk je al dat ze richting geven aan wat je zegt en doet. Toch is het lastig om dit een heel jaar vol te houden als je tussentijds niet kunt zien of het de goede kant op gaat. Stel daarom tussentijdse doelen op.

Maak subdoelen per kwartaal, zodat je tussentijds kunt meten hoever je zit. Als je een kwartaal jouw doelen niet haalt, is er nog niets aan de hand. Je weet dan dat je er nog iets harder aan moet trekken.

Doorpakken en volhouden

Maandelijks breng ik een kennisartikel uit over ondernemen. Deze maand was het onderwerp “Zakelijke doelen opstellen”. Volgende maand gaat het over “Nieuwe plannen maken” om jouw doelen te bereiken. Om geen kennisartikel te missen kun je jezelf middels onderstaand formulier aanmelden. Je krijgt dan per E-mail een bericht wanneer het volgende kennisartikel uitkomt.

Over Frank Business Consulting

Wij helpen ondernemers met de groei van zichzelf en hun onderneming door middel van business coaching. Daarvan wordt het bedrijf succesvol van en de ondernemer gelukkig. Als business coach zijn we ondersteunend aan de ondernemer, als sparring partner of trusted advisor. We vertellen de ondernemer niet hoe het moet, maar zoeken samen naar een manier die bij hem of haar past. We zijn gevestigd in de Hoeksche Waard en werken ook tot ca. 50km daarbuiten, of online zelfs nog verder. Als je wilt kennismaken, kan dat altijd vrijblijvend. Je kunt zelf een afspraak inplannen via onze website.

Ondernemers beginnen vaak klein en moeten werkelijk alles zelf kunnen. Daarom ontwikkel je allerlei talenten waarvan je niet wist dat je die in je had. Heel mooi dat je dat kunt. Maar wanneer je gaat groeien, kan dat ook weer tegen je werken. Om te delegeren, moet je het alleskunnen afleren. Maar wat ga je dan delegeren? Wat minder belangrijk is, of wat minder bij jou past?

Het alleskunnen is aangeleerd

Als startende ondernemer doe je alles in je eigen bedrijf, vanaf de marketing tot en met de administratie. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je moet er iets mee. Ook de dingen waar je minder mee hebt, blijken zo belangrijk te zijn dat je ze gaat aanleren.

Je herkent het vast wel. Was jij altijd al goed in marketing, verkoop en de facturatie? Of herken je dat je er door de nood gedwongen in bent gedoken en het nodige hebt bijgeleerd? Zeker wanneer de start moeizaam gaat, hetgeen voor de meeste ondernemers geldt, zul je als kleine zelfstandige bijna wel moeten.

Schaap met 5 poten

Schaap met 5 poten

Schapen met 5 poten lopen een beetje moeilijk.

Het goede nieuws is dat je alles aan kunt leren, tot op zekere hoogte. En als je het maar lang genoeg doet, wordt het een routine. Je wordt het zogenaamde schaap met 5 poten. Daar is iedereen toch naar op zoek, naar schapen met 5 poten? Jazeker, maar wist je dat die schapen toch een beetje moeilijk lopen? Een schaap met 4 poten loopt echt veel natuurlijker.

En zo is het ook met ondernemers. Stel dat je als ondernemer 4 natuurlijke talenten hebt, waar je echt heel goed in bent en je leert er met veel moeite nog 1 bij. Dan ga je niet altijd beter functioneren. Sterker nog: dat ene talent kost je veel energie, die je niet aan jouw 4 natuurlijke talenten kunt besteden. Is dat herkenbaar?

Natuurlijke en kwetsbare kracht

Die 4 natuurlijke talenten noemen we ook wel jouw natuurlijke kracht. Ze passen bij jouw drijfveren, je bent er goed in, je vindt het leuk om te doen en je krijgt er als het ware energie van.

Odin ODC Drijfveren

Natuurlijke en kwetsbare kracht

Dat ligt heel anders met de aangeleerde talenten. Die passen minder bij jouw drijfveren, je bent er niet supergoed in, het kost je veel tijd en is eigenlijk vreselijk vermoeiend. Daar zit jouw kwetsbare kracht. In jouw kwetsbare kracht kun je waarschijnlijk prima presteren, maar wanneer je onder druk komt te staan, komen we wel vervormingen. Het structureren wordt bijvoorbeeld controleren, samenwerken wordt rebelleren, communiceren wordt zenden en jouw visie kan weleens de verkeerde kant op wijzen.

Hoeveel tijd je ook investeert in jouw kwetsbare kracht, het wordt nooit zo sterk als jouw natuurlijke kracht. En dat terwijl er mensen zijn, die wel goed zijn op jouw kwetsbare terrein. Richt jouw energie daarom liever op jouw natuurlijke kracht. Ga het alleskunnen afleren. Daar wordt jouw bedrijf beter en word jijzelf gelukkiger van.

Afleren door delegeren

Zodra je team groeit, mag je dat lastige talent ook weer laten varen. Je kunt het dan delegeren. Heerlijk toch? En toch leert de ervaring dat veel ondernemers dat niet zo doen.

Als je in het verleden hebt geleerd dat het noodzakelijk was dat jij als ondernemer zelf aandacht gaf aan verkoop, aan administratie of aan de eindregie, zal het moeilijk zijn om dat los te laten. Het was tenslotte belangrijk en de belangrijke dingen houd je graag zelf in de hand.

Vaak zie ik dat ondernemers aangeleerde talenten vasthouden, omdat ze niemand hebben aan wie ze het toevertrouwen. Die mensen dienen zich namelijk niet vanzelf aan. Die moet je zelf zoeken. Dit is onderdeel van het groeipad van de ondernemer, vooral in de fase van meewerkend voorman naar leider.

Terug naar jouw ware talenten

Welk talent past bij jou

Welk talent past bij jou?

Naarmate je langer bezig bent geweest met het ontwikkelen van een talent, wordt het bovendien lastiger om te onderscheiden wat jouw natuurlijke en kwetsbare krachten zijn. Hoe was dat vroeger, bijvoorbeeld als kind? En had je toen wel de ruimte om jouw natuurlijke talent te ontwikkelen?

Vaak heb je even die spreekwoordelijke spiegel nodig om opnieuw te ontdekken waar jouw eigen kracht zit en hoe je het kwetsbare deel achter je kunt laten. Het alleskunnen afleren is dan zeker de moeite waard, want je wordt beter in je werk en je krijgt er meer voldoening van. Praat er eens over met een business coach.

Mijn eigen ervaring

Zelf ben ik diverse keren met mijn neus op mijn kwetsbare kracht gedrukt. Ik werd bijvoorbeeld ervaren als een goede leidinggevende, maar het kostte me veel energie en ik was weleens te soft. En in stakeholders management moest ik altijd energie stoppen. Het ging nooit vanzelf. Het was voor mij dan ook een verademing toen ik dat los kon laten.

Als business coach ben ik nu veel beter op mijn plaats. En ik vind het schitterend om te zien hoe andere ondernemers het alleskunnen afleren en hun ware talenten herontdekken. Dat geeft mij voldoening en energie. Kortom, een echte aanrader! Ik hoop dan ook dat veel ondernemers hier iets mee gaan doen.

Talentenmeting

Zelf gebruik ik de Odin Development Compass om ondernemers te helpen met het hervinden van hun natuurlijke kracht. Het bijzondere van deze talentenmeting, is dat het de enige gevalideerde meting is, die behalve bewuste drijfveren ook de onbewuste drijfveren meet. Kijk op ODC talentenmeting voor meer informatie.

ODC talentenmeting

 

Regelmatig spreek ik ondernemers die iets nieuws willen, maar toch blijven hangen in het oude. Ze willen spoor A volgen en zijn daar heel consequent in, maar in hun handelen blijven ze onbewust op spoor B zitten. Hoe komt dat toch? En hoe kun je dit doorbreken? Hoe kun je het wissel omzetten en het nieuwe spoor gaan volgen?

De theorie

weten willen kunnenIn verandermanagement kom je vaak 3 aspecten tegen, die op 1 lijn gebracht moeten worden. En of je het nu hebt over “kennis, houding en gedrag”, “mind, body en attitude”, of over “weten, willen en kunnen”, maakt niet zoveel uit. Ze komen op hetzelfde neer. Zelf vind ik de laatste het meest sprekend, omdat het werkwoorden zijn. Ik zou ze zelfs nog iets sterker willen maken door te spreken over “weten, kiezen en doen”.

Als je op spoor B zit terwijl je spoor A wilt volgen, zit je blijkbaar met je denken op spoor A, maar in je handelen op spoor B. En dit kan voor hele bedrijven zo werken, dat A is afgesproken en B aan de orde van de dag is. Als we dan kijken naar weten, kiezen en doen, zien we direct wat nodig is. Het wissel omzetten is een bewuste keuze.

De missende schakel

In het kennisartikel “Spannende keuzes maken” heb ik beschreven hoe je ‘betere’ keuzes kunt maken. Als je dat proces volgt, ‘weet’ je dus wat het beste is. Maar ga je dat dan ook doen?

Veel mensen denken dat ze logisch handelen en doen wat ze weten dat het beste is. Maar is dat zo? Je kunt wel weten dat je meer moet bewegen, maar ga je het dan ook doen? Of mis je nog een schakel om de keuze echt te maken. Want als je “Ja” zegt tegen meer bewegen, waar zeg je dan “Nee” tegen? En trouwens, wat levert het jou eigenlijk op als je meer beweegt?

Zo werkt het in jouw bedrijf ook. Hoe werkt de clean desk policy bij jou op de zaak? En hoe gaat het met de goed opgeruimde werkplaats? Worden die nieuwe processen nu ook strakker aangehouden? En heb jij die website trouwens al gedelegeerd?

Je onbewuste brein

Er is de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar de werking van ons brein. Onderzoekers zijn erachter gekomen dat 95% van ons gedrag onbewust gebeurt. Onze hersenen hebben bepaalde taken zodanig geautomatiseerd, dat we daarover niet meer nadenken. Slechts 5% van ons gedrag is het directe gevolg van ons denkvermogen. Wil je hier meer over lezen, lees dan “Brain Decides, Then Tells You Later (Roger Dooley, 2009) of kijk op whyofeverything.com.

En je raadt het al: Ons onbewuste brein is eigenlijk de baas. Dat laat jou met jouw intelligentie lekker ‘bedenken’ wat je wilt, terwijl het doorgaat met de dingen die het al jaren deed. Eigenlijk is dat een soort “culture eats strategy for breakfast” in jouw eigen hoofd.

In bedrijven werkt het hetzelfde. Zolang niemand het voortouw neemt om een nieuwe gewoonte aan te leren, blijven de oude ‘gewoon’ bestaan.

Omdenken

Het wissel omzetten begint met omdenken. Je moet allereerst bedenken wat het jou oplevert als je werkelijk gaat doen wat je zegt te willen. Het loslaten van dat websiteproject zal je in eerste instantie moeilijk vallen, omdat je grip verliest. Wat het je oplevert, is dat je meer tijd overhoudt voor andere zaken en dat degene aan wie je het hebt toevertrouwd hierdoor kan groeien.

Zo kan het implementeren van een strakker proces betekenen dat je op een telefoontje van jouw klant niet meer dwars door de organisatie kunt lopen om jouw klant ter wille te zijn. Je moet dan het proces gaan volgen. Wat het je oplevert, is een proces dat efficiënter loopt en minder kopzorgen geeft. Als je dus “Ja” zegt tegen dat efficiënte proces en minder kopzorgen, moet je “Nee” zeggen tegen de oude neiging om er zelf dwars doorheen te banjeren.

Gedragsveranderingmagic mirrors

Het daadwerkelijk omzetten van het wissel kun je het beste aanpakken door te beginnen bij jezelf. Wanneer jij dat websiteproject kunt loslaten, komen ze vanzelf niet alles meer aan jou vragen. En wanneer jouw mensen zien dat jij het nieuwe proces volgt en mensen aanspreekt die dat niet doen, zullen ze al snel mee schakelen.

De verandering begint bij de ondernemer, maar je hoeft het gelukkig niet allemaal zelf te doen. Het is goed om in zo een traject een business coach te hebben die je scherp houdt. Wil je eens kennismaken met Frank als business coach?

Laten we dan eerst eens vrijblijvend kennismaken.

 

O nee, daar gaan we weer! In maart was het flink schrikken met corona en de ‘intelligente’ lockdown. Veel ondernemers schoten in de overlevingsstand: ze trapten op de uitgavenrem en hoopten dat het snel over zou zijn.

Nu is er een tweede golf, deze keer met een ‘gedeeltelijke’ lockdown. Hoe sta jij erin? De noodgrepen zijn nu wel op. Merk je dat je onder druk staat? Misschien zou je eigenlijk graag het roer om willen gooien. Maar dat kan toch niet? Nu investeren? Of toch wel? Hoe kun je dit soort spannende keuzes maken?

De markt is spannend

Als we iets geleerd hebben van eerdere crises, dan is het wel “cash is king”. Dat geldt tijdens een lock-down, maar ook op langere termijn, als er inderdaad een crisis komt, met stijgende werkeloosheid, meer faillissementen en dus ook minder werk.

Niet voor niets trapten ondernemers in maart op de uitgavenrem. We hoopten natuurlijk dat alles weer snel terug zou veren naar normaal, maar we wisten niet hoelang dat zou duren. In maart schreef ik al een artikel “Waarom business nooit meer ‘as usual’ wordt”. Intussen is er een tijdelijke ‘normaal’ opgelegd, waarvan iedereen weet dat het helemaal niet normaal is. Zodra het kan, willen we daar weer vanaf. Pas daarna kan er een ‘nieuwe normaal’ ontstaan.

Nu, 7 maanden later, zitten we dus nog steeds met onzekerheid. Die onzekerheid zorgt voor een soort verlamming in de markt. Wat gaat er gebeuren en wat moet je gaan doen? Zolang deze onzekerheid voortduurt, gaan we niet veel spannende keuzes maken.

Anticyclisch investeren

Mogelijk heb je wel nieuwe ideeën voor nieuwe producten, of voor een verandering in jouw voortbrengingsketen, of zelfs in jouw businessmodel. Maar het zijn onzekere tijden, met minder inkomsten en onduidelijkheid hoelang het nog duurt. Dit voelt niet als de ideale tijd om te investeren. Je wilt in eerste instantie overleven.

Frank The Future BelongsAan de andere kant, is dit misschien toch de beste tijd om te investeren. Als namelijk duidelijk is waar de nieuwe normaal naartoe gaat, zien al jouw concurrenten het ook en is jouw voorsprong vervlogen. De toekomst is aan ondernemers die kansen zien voordat ze voor iedereen duidelijk worden. Als je nu innoveert, kun je na de crisis direct gaan groeien.

Wist je trouwens dat de beste innovaties vaak tijdens een crisis plaatsvinden? Zolang je kunt doorgaan met jouw business, is er geen reden om te vernieuwen. In goede tijden gaan daarom veel goede ideeën gewoon verloren. De urgentie van een crisis maakt enorm veel creativiteit los en dwingt ondernemers tot actie. Gebruik die creativiteit dus goed.

Spannende keuzes

De meeste spannende keuzes, zijn keuzes waar intellect en gevoel tegen elkaar in gaan. Investeren in onzekere tijden gaat tegen ons overlevingsinstinct in. We hebben altijd geleerd om bij gevaar voorzichtig te zijn en bij twijfel niet in te halen. Hoe kun je dan de keuze maken om te gaan investeren in tijden van onzekerheid?

FBC gevaar voorzichtigEr zijn ondernemers die zeggen dat risico nu eenmaal bij het ondernemen hoort en dat je gewoon lef moet hebben. Dat klinkt heel stoer en de succesverhalen zijn altijd mooi. De blunderverhalen worden minder vaak verteld, maar zijn er natuurlijk ook.

De meeste ondernemers denken wel goed na voordat ze spannende keuzes maken. En dat is heel verstandig. Als je een goed doordacht plan hebt, kun je langer volhouden, ook als het tegenzit. En geloof me: ook als je er goed over nagedacht hebt, zul je nog steeds lef nodig hebben. Het komt dan nog steeds aan op durven ondernemen.

Het intelligente beslisproces

Je kunt op verschillende manieren tot een besluit komen. Je kunt bijvoorbeeld een plan B bedenken en afwegen of het beter is dan plan A. Als dat zo is, kun je kiezen om plan B te gaan volgen. Na verloop van tijd ondervind je de belemmeringen van plan B en ontdek je plan C, dat nog beter is. Dan stap je over op plan C. Dit wordt in de literatuur het vuilnisbakmodel genoemd. Dat klinkt niet aantrekkelen, maar deze methode wordt (onbewust) wel het meest gebruikt, zeker onder druk.

Zelf ben ik een sterk voorstander van het rationele model:

  1. Identificeren van het probleem.
  2. Alternatieve oplossingen genereren.
  3. Kiezen van een oplossing.
  4. Implementeren en evalueren van de oplossing.

Het grote voordeel van het rationele besluitvormingsmodel is dat je een moment hebt waarop je verschillende oplossingen naast elkaar legt en een keuze maakt. Als je een nieuwe medewerker wilt aannemen, heb je toch ook het liefste de keuze uit meerdere kandidaten? Het kiezen voor een nieuw product of nieuw businessmodel is een veel belangrijkere stap. Gun jezelf daarom de keuze uit meerdere opties.

Kiezen in de praktijk

In de praktijk kun je dit het beste doen door niet 1, maar meerdere mogelijke oplossingen te bedenken en die tegen elkaar af te wegen. Door middel van een goede brainstorm kun heel veel ideeën genereren. Daaruit kun je gevoelsmatig al snel een shortlist maken van de beste 3 tot 5 kanshebbers.

Om te bepalen welk idee het beste is, moet je verder op de ideeën inzoomen. Een lijst met voor-en nadelen is een optie, maar naarmate de keuzes spannender zijn, lijken meer details belangrijk. Dat maakt de keuze lang niet altijd eenvoudiger, want we kunnen met ons brein de complexiteit van te veel details niet goed aan.

FBC kansen objectiverenIn mijn adviespraktijk gebruik ik vaak een objectivering met 2 assen. Op de X-as staat een maat voor de snelheid, het gemak en/of de zekerheid waarmee je jouw plan kunt realiseren. Op de Y-as staat wat het jou op gaat leveren, in geld, geluk en/of gezondheid. Belangrijk is om de posities niet te bepalen op gevoel, maar te koppelen aan objectieve criteria, ook al moet je die inschatten. Het is vaak verrassend wat deze visualisatie oplevert.

Samen maak je betere keuzes

Spannende keuzes maken kun je beter niet alleen doen. Als je de plannen met iemand anders bespreekt, krijg je uit de dialoog een verrijking van inzichten. Als jouw sparringpartner het vermogen heeft om te coachen, krijg je bovendien meer inzicht in jouw persoonlijke afwegingen. Dat laatste kan jou helpen om niet in jouw oude patroon te blijven hangen en het probleem van Plan A echt op te lossen.

Wil je eens sparren met een business coach over jouw ondernemersvraagstuk? Plan een vrijblijvende kennismaking in. Dat kan zowel offline als online en er is nog nooit iemand dommer van geworden.

Help: de ondernemer heeft voor alles te weinig tijd! (Zo kopte een artikel op Baaz in juli 2020). Te weinig tijd voor innovatie, te weinig tijd voor klanten, te weinig aandacht voor de strategie, het vinden van een balans tussen werk en privé en aandacht voor een gezonde leefstijl. Lees in dit artikel hoe jij als ondernemer beter met jouw tijd om kunt gaan.

 

We hebben allemaal evenveel tijd

We zeggen dat we te weinig tijd hebben. Dat suggereert dat we behoefte hebben aan extra tijd. Maar die kun je niet maken en ook nergens kopen. Zolang je denkt dat tijd het probleem is, kun je het niet oplossen. We hebben allemaal evenveel tijd, nl. 24 uur per dag en 7 dagen per week. En daar moeten we het mee doen.

Om dit probleem te tackelen, moeten we het anders definiëren. Het gaat niet over te weinig tijd, maar over teveel op je ToDo lijst hebben staan. Vanuit dat oogpunt is het gewoon een kwestie van prioriteiten stellen.

Urgent en Belangrijk

FBC time management EisenhouwerBij het stellen van prioriteiten is de eerste en meest bekende stap in timemanagement om onderscheid te maken tussen wat wel of niet belangrijk en wel of niet urgent is. Dat is de Eisenhouwer methode.

De theorie is eenvoudig, maar hoe ga je dit toepassen wanneer je het druk hebt? Op dat moment dat je al tijd tekort komt. En op een later moment, als je wel tijd hebt, zit deze oefening in het vakje “belangrijk en niet urgent”.

Kortom: met deze methode los je niet het acute tijdsprobleem op. Deze methode kun je gebruiken om jouw tijdprobleem structureel op te lossen. Je moet het inplannen. En dan kun je rustiger nadenken wat echt belangrijk is en aan wie je zaken kunt delegeren. Naarmate jouw bedrijf ontwikkelt, moet je dit trouwens regelmatig herhalen.

Delegeren kun je leren

Delegeren kan best lastig zijn, maar gelukkig kun je het leren. Ook hier geldt dat je dit niet op het drukste moment kunt regelen. Je hebt namelijk competente mensen nodig aan wie je iets over durft te laten. Die komen er niet vanzelf. Die moet je om je heen verzamelen. En ja, daar zul je tijd in moeten investeren.

FBC - de ondernemer als leiderEn als je de competente mensen geregeld hebt, moet je ze natuurlijk niet in detail vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Die hebben ruimte nodig om het op hun eigen manier en op eigen kracht te regelen. Dat is een typische groeistap ik jouw ontwikkeling als ondernemer. Zie het kennisartikel “Groeien als Ondernemer”.

De 4 kleuren methode

Tot nu toe hebben we beredeneerd vanuit jou als ondernemer en jouw onderbuikgevoel over belangrijkheid. We kunnen dat onderbuikgevoel wat meer handen en voeten geven door te kijken naar de processen binnen jouw bedrijf en naar jouw rol daarin.

Daarvoor hanteer ik de 4 kleuren methode. De 4 kleuren methode verdeelt de bedrijfsprocessen, jouw werkzaamheden en dus ook jouw tijd in 4 kleuren, te weten:

FBC 4 kleurenmodel

Hoeveel tijd jouw bedrijf nodig heeft voor deze activiteiten, hangt af van de fase waarin jouw bedrijf zit. Wat je daarvan zelf doet, heeft naast belangrijkheid ook te maken met jouw kwaliteiten, want dingen waar je niet goed in bent, kun je beter uitbesteden.

De toepassing

Wil je meer aandacht voor belangrijke dingen? Kom dan naar de workshop “4K timemanagement”, speciaal voor ondernemers.