Voorbeelden van samen ondernemen

Tegenwoordig zijn de samenwerkende ondernemers beslist geen uitzondering. Dat is ons opgevallen uit de ondernemers die we laatste jaren voorbij hebben zien komen. Het zijn er echt meer dan je denkt. Graag geven we enkele voorbeelden van samen ondernemen uit onze praktijk. We delen daarbij graag ook iets over de goede en minder goede motieven om samen te ondernemen.

 

Quote: Coming Together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. (Henry Ford)

 

Voorbeeld 1

Twee partners zijn samen een bedrijf begonnen, gewoon vanwege een kans die zich voordeed. Samen zagen ze dat wel zitten: de een in de verkoop en werkvoorbereiding, de ander in de uitvoering. En gelukkig is dat goed uitgepakt en ze zijn de pioniersfase (tot ca. 8 man) voorbij gegroeid. Het is tijd voor een volgende stap, tenminste volgens de jongste vennoot. De oudere vennoot zit dichter tegen zijn pensioen en is meer risicomijdend. En er zijn bepaalde dingen waar je maar niet aan toe komt om er samen over te praten.

Tijdens de coaching hebben we ons eerst gericht op de huidige situatie en de gewenste situatie. Toen bleek het nog steeds lastig om dit onderwerp bespreekbaar te maken met de vennoot. Maar ook die stap is overwonnen. Intussen wordt gewerkt aan de groeiplannen en lopen de gesprekken over een stapsgewijze uitkoop van de meer risicomijdende partner.

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 is een klantverhaal over een familiebedrijf. Een ondernemer heeft een mooi bedrijf opgezet. Zijn zoon is na verloop van tijd in het bedrijf gekomen en heeft intussen zijn eigen domein opgebouwd, waaraan hij zijn handen vol heeft. Hij vindt dat het goed gaat en houdt pa er graag bij. Het lijkt ook wel alsof ze liever niet praten over het vertrek van vaders op termijn. Dat is gewoon ‘not done!’

Toen dat onderwerp toch ter sprake was gebracht, bleek dat deze zoon het niet zien zitten om het bedrijf op dezelfde manier te runnen als zijn vader. Hij had gezien dat er continue gedoe was in de operatie en ziet dit liever anders. Intussen praten we van tijd tot tijd over continuïteit met een aangepast verdienmodel.

Voorbeeld 3

Het derde voorbeeld gaat over een ondernemer, die een bedrijf begonnen was. Het bedrijf groeide als kool. Toen het bedrijf door de pioniersfase (tot ca. 8 man) heen was gegroeid, is een handige medewerker hem komen helpen en toegetreden als vennoot. Dat zorgde voor een groter aansturend vermogen en maakte verdere groei mogelijk.

Samen hebben ze het bedrijf nog groter gemaakt, totdat het zo groot werd dat ze de grip kwijtraakten en in de verliezen terecht kwamen. Het bedrijf was ook door de managementfase (tot ca. 25 man) heen gegroeid en heeft decentralisatie nodig. Met de nodige hulp komen ze daar nu doorheen en het bedrijf begint soepeler te draaien, ook als de ondernemers er niet bij staan.

Tijdens de groei zijn er natuurlijk spannende periodes geweest, maar het commitment naar elkaar is groot. De partners blijven samen optrekken en weten elkaars krachten te waarderen. En ze zijn er doorheen gegroeid. Echt petje af voor zulke #ondernemers.

Goede motieven

In bovenstaande voorbeelden herkennen we 3 veel voorkomende motieven om samen te gaan ondernemen, te weten:

Complementaire partner

Een complementaire partner heeft kwaliteiten die je zelf niet hebt. Wat jou veel inspanning zou kosten, gaat bij jouw complementaire partner als vanzelf. Als je een complementaire partner hebt, is het niet moeilijk om bepaalde zaken aan je partner over te laten en ontstaat vanzelf een taakverdeling. Om inzicht te krijgen in elkaars profielen gebruiken wij de ODC talentenmeting.

Opvolging

Vroeg of laat ontstaat bij elke ondernemer de behoefte aan een opvolger. En uit de praktijk blijkt dat de waarde van het bedrijf het beste behouden wordt als er een geleidelijke overdracht plaatsvindt. Dat is voor zowel koper als verkoper van belang. En daarom is dit een vaak voorkomend en goed motief om tijdelijk samen te ondernemen. Het is wel zaak om in die gevallen een exit strategie te hebben voor het scenario waarin de samenwerking toch niet soepel loopt.

Aansturend vermogen

Zelfstandige ondernemers lopen na de pioniersfase tegen een soort plafond aan, meestal bij ca. 8 man personeel. Het (Zie meer hierover in een eerder artikel over “Het groeipad van de ondernemer”). Twee complementaire partners kunnen vaak meer dan de dubbele omvang aan voordat ze tegen dit plafond aanlopen.

Minder goede motieven

Zijn er ook minder goede motieven om samen te gaan werken? Jazeker, die zijn er. We willen daarmee niet beweren dat samenwerkingen die vanuit die motieven worden aangegaan, gelijk gedoemd zijn om te mislukken, maar we zouden hierover aan onze klanten wel vragen stellen.

Onzekerheid

Soms is de eigen onzekerheid van een ondernemer de reden om steun te zoeken bij iemand anders. Bedenk in die gevallen dat de onzekerheid na verloop van tijd wel voorbij gaat, maar dat je aan een partnerschap vast blijft zitten. Je kunt dan beter tijdelijk een mentor of een business coach nemen. Na verloop van tijd raak je vanzelf vertrouwd met het ondernemerschap. Dan kun je weer makkelijk van een mentor of business coach af.

Capaciteit

Soms gaan ondernemers een samenwerking aan, om verder te kunnen groeien. Zeker als dit de stap van 1 naar 2 werknemers betreft, is de vraag of dit handig is. Hoe ga je groeien naar 3, 4 en meer medewerkers? Gaat de partner waarmee je nu in zee gaat in de toekomst zorgen voor sturend vermogen, of voor capaciteit? Als je aan capaciteit denkt is een werknemer veel logischer dan een compagnon.

Er is nog veel meer

Dit waren maar enkele voorbeelden van samen ondernemen. Er is nog veel meer te vertellen. De komende maanden delen we nog enkele artikelen over samen ondernemen. Zorg ervoor dat je niets mist door jezelf aan te melden voor onze kennisartikelen. We streven ernaar om onze kennisartikelen maandelijks uit te brengen, dus je wordt zeker niet overladen met mails.

Dit is een artikel voor ondernemers, uitgebracht door Frank Business Consulting. Als dit jou heeft geïnspireerd of getriggerd, praten graag met je verder over jouw situatie. Neem gerust contact op via [email protected]