4P marketing mix

Het product is de kern

In de beginfase moet een ondernemer creatief zijn en zijn aanbod bij kunnen stellen. Om latere groei te realiseren, heeft een bedrijf juist producten en/of diensten nodig, die volwassen zijn en waarvan vast omlijnd is wat er aan de klant beloofd wordt, hoe het wordt gemaakt en hoe er wordt afgeleverd. Het product is de kern van jouw bedrijf en van het potentieel.

De rol van het product

Het product is de kern van jouw onderneming. Het product bepaalt hoeveel vraag er is in de markt, welke prijs klanten willen betalen en wat de kostprijs ervan is. Het product bepaalt dus eigenlijk het verdienpotentieel voor jouw bedrijf.

Weet je wat jouw product is? Misschien heb jij een eigen product ontwikkeld, of misschien heb je je aangesloten bij een franchiseformule en gebruik je hun product. Of misschien ben jij distributeur van producten van derden. In elk geval heb je “iets” te bieden. En dat ‘iets’ noemen we hier voor het gemak even jouw product.

Volwassenheid

Wanneer je jouw product, dienst of concept zelf hebt ontwikkeld als kleine zelfstandige, zijn product, bedrijf en ondernemer heel sterk met elkaar verweven geraakt. Je bent met veel creativiteit begonnen om jouw product te verkopen, maken en leveren. En dat product is gevormd door successen in de markt. Wellicht is het product nog steeds in ontwikkeling.

Als je gaat groeien, is het logisch en ook belangrijk dat jouw product, bedrijf en de ondernemer apart komen te staan. Andere werknemers moeten jouw product ook kunnen verkopen, maken en/of leveren. En mogelijk moeten andere bedrijven dat ook kunnen, afhankelijk van de marktkanalen die passen bij jouw business model.

Kortom, bij een volwassen bedrijf hoort een “volwassen product”, dat niet continu verandert, maar een bepaalde volwassenheid en stabiliteit heeft bereikt.

Positionering

Het product is de kern van jouw positionering. Een volwassen product heeft allereerst een duidelijke positionering, ofwel een duidelijk antwoord op de vraag: “Wat biedt je aan?” Als je niet meer zelf de enige verkoper van jouw product wilt zijn, moet je dit zodanig helder maken, dat anderen het product ook kunnen verkopen.

Elk product is ontwikkeld voor een specifieke doelgroep en voorziet in een behoefte van die doelgroep. Zelfs wanneer het product technisch gezien universeel is, wordt het aanbod toch afgestemd op een beperkte doelgroep. Kijk bijvoorbeeld naar de aanbieders van mobiele telefonie, die allemaal van dezelfde netwerken gebruikmaken en toch verschillende proposities aanbieden voor bijvoorbeeld studenten, ondernemers en gepensioneerden.

De positionering wordt ook wel uitgedrukt in de marketing mix, bestaande uit 4 P’s. De 4 P’s gaan over het product, de prijs, de promotie en de plaats. Deze moeten allemaal bij elkaar passen, zodat de marketing mix in balans is.

Het komt vooral bij kleine ondernemers vaak voor dat de marketing mix uit balans is. Als een bedrijf bijvoorbeeld een hoge kwaliteit product wil verkopen aan klanten die vooral de prijs belangrijk vinden, leidt dat tot weinig verkopen of tot dunne marges. Het aanpassen van de marketing mix kan de ondernemer in dat geval veel meer opleveren dan het vergroten van de verkoopinspanningen.

Product portfolio

Als een bedrijf eenmaal een product heeft, dat goed aansluit bij de doelgroep, kan het bedrijf het portfolio aan producten uitbreiden. Hiermee kun je bestaande klanten verleiden tot nieuwe aankopen. Herhaalaankopen zijn makkelijker dan nieuwe klanten vinden. En des te vaker een klant koopt, des te loyaler deze in de toekomst zal blijven.

De essentie van een succesvol bedrijf is eigenlijk eenvoudig. Het is jouw vermogen om een product of dienst te leveren, waarvoor mensen een prijs betalen, die voldoende boven jouw kostprijs ligt, zodat je winst maakt en nog meer producten en diensten kunt aanbieden.

(Brian Tracy)

Bedrijven die meerdere producten voeren, moeten goed blijven kijken naar de resultaten. Het is belangrijk om verliesgevende producten te verbeteren, zodat ze winst opleveren. Als dat niet lukt, kun je beter afscheid nemen van dat product. Ook producten die afleiden van de visie kun je beter afstoten.

Wat het oplevert

Als je een “volwassen product” hebt, wordt het makkelijker om klanten te verleiden en over te halen tot aankoop. Ook in het produceren wordt het makkelijker voor mensen om samen te werken zonder dat de ondernemer hier continu bij moet zijn. De ondernemer kan dan verder werken aan de optimalisatie van het proces en zorgen dat medewerkers dat deel doen waar ze echt goed in zijn.

Tenslotte levert een “volwassen product” minder afstemming, fouten en dus meer marges op. Dat verhoogt niet alleen de winst van dit jaar, maar ook de waarde van jouw bedrijf op langere termijn. De resultaten worden immers voorspelbaar, geoptimaliseerd en minder afhankelijk van de ondernemer.

Waar staat jouw product?

Wil je graag weten hoe volwassen jouw product of product portfolio is? Met alle plezier komen we een keer bij je langs om hierover te praten.