Groeipad: groei in omzet winst en waarde

Groei in omzet, winst en waarde: Jouw Weg naar Zakelijk Succes

Wil jij als ondernemer jouw bedrijf laten floreren met groei in omzet, winst en waarde?

Als ondernemer heb je een visie. Je wilt niet alleen een eigen bedrijf runnen, maar je wilt dat bedrijf ook laten bloeien en laten uitgroeien tot een appeltje voor de dorst. Deze reis naar zakelijk succes is een proces, waarbij groei plaatsvindt op verschillende niveaus. In dit artikel gaan we dieper in op deze groei in omzet, winst en waarde. Dit wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de ondernemer die begint met een focus op omzet, maar deze in de loop van de tijd verschuift naar winst en later naar waarde.

Groeien als ondernemer: van omzet naar winst en naar waarde

Voor de startende ondernemer dient het bedrijf primair voor het realiseren van een inkomen. Zeker zolang je alleen werkt in je bedrijf, is jouw inkomen min of meer evenredig met je omzet. Het sturen op omzet is daarom logisch.

Als het bedrijf uitgroeit naar meerdere mensen, wordt de eenmanszaak vaak omgezet naar een BV. De ondernemer krijgt een vast inkomen uit de BV. De winst die in het bedrijf gemaakt wordt, komt bovenop dat inkomen. De winst is niet altijd nodig in privé en kan (deels) geïnvesteerd worden in het bedrijf of als buffer aangehouden worden.

Als het inkomen zeker is gesteld en er gezonde winsten worden gemaakt, gaat de ondernemer nog een stap verder. Zeker wanneer de ondernemer gaat nadenken over pensioen, komt altijd de vraag aan de orde wat het bedrijf waard is. De opgebouwde waarde vormt namelijk de oudedagvoorziening.

We zien daarom in het groeipad van de ondernemer altijd een verschuiving van de focus. Eerst ligt deze op omzet, vervolgens op winst en tenslotte op waarde. In de volgende kopjes worden deze fases verder uitgewerkt.

Groeien in omzet: aanwezigheid in de markt

Groeien in omzet is de eerste stap op jouw reis naar zakelijk succes. Jouw aanwezigheid in de markt is essentieel en die realiseer je met klanten. Zonder omzet heb je geen bestaansrecht. Omzet is de brandstof die jouw bedrijf voortstuwt en je in staat stelt te investeren in verdere ontwikkeling.

Groeien in omzet betekent dat je nieuwe klanten aantrekt en meer producten of diensten per klant verkoopt. Je wilt jouw marketing optimaliseren, zodat je de juiste klanten aantrekt, die passen bij jouw aanbod.

Omzet kun je makkelijk en op elk moment meten, want de omzet is gewoon het totaal van de facturen die je hebt verstuurd. Daarom is dit wel de makkelijkste indicator.

Winst verhogen: rendement uit het bedrijf

Een gezonde omzet is jouw basis. Maar daarna is het tijd om de winst te verhogen, want het gaat uiteindelijk niet om veel werk, maar om een goed rendement uit het bedrijf.

Ondernemers die te lang blijven hangen in het streven naar meer omzet, krijgen het zodanig druk, dat ze niet alles meer kunnen overzien. Ze lopen vooral brandjes te blussen en lopen alle gaten dicht, terwijl ze het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen. En intussen loopt het rendement snel achteruit. Op die manier worden ondernemers uiteindelijk gedwongen om zich toch te gaan richten op winstgevendheid.

Dit artikel gaat verder onder de banner.