MKB focus

MKB focus

Als ondernemer in het mkb (midden-en kleinbedrijf) is het belangrijk om je te richten op de juiste focus. Maar hoe vind je deze focus en hoe zorg je ervoor dat je hieraan vasthoudt? In dit kennisartikel geven we tips om de focus van je mkb-bedrijf te vinden en te behouden.

MKB focus vinden

Voordat je kunt bepalen waar je je op wilt richten, moet je eerst weten waar je staat. Analyseer je bedrijf en de markt waarin je actief bent. Wat zijn je sterke punten? Wat zijn de zwaktes van je bedrijf? Let op dat sterktes en zwaktes altijd relatief zijn in verhouding met de concurrent en vanuit het perspectief van de klant. Er kan dus wat concurrentieonderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld door reviews te zoeken.

Daarnaast is belangrijk om de kansen en bedreigingen in de markt te kennen. Weet je wat er speelt in de markt? Let op dat kansen en bedreigingen gelden voor iedereen, dus ook voor jouw concurrenten. Als je een kans vindt, die specifiek voor jou geldt, zit daar een kracht en moet het terugkomen bij krachten.

Op basis van deze analyse kun je bepalen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor je bedrijf. Misschien moet je je richten op het verbeteren van je product of dienst, of op het vergroten van je naamsbekendheid. Het kan ook zijn dat je je moet richten op het vinden van nieuwe markten of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Kijk hier voor meer informatie over een strategisch plan.

MKB focus behouden

Zodra je weet wat je focus is, is het belangrijk om hieraan vast te houden. Zorg ervoor dat deze focus duidelijk is voor alle medewerkers in je bedrijf. Communiceer regelmatig over de focus en betrek je medewerkers bij het behalen van de doelen die hieraan gekoppeld zijn. Des te eenvoudiger jouw MKB focus is, des te beter deze overkomt.

Het kan ook helpen om regelmatig te evalueren of je nog op koers ligt. Stel meetbare doelen op en meet regelmatig de voortgang hiervan. Op deze manier kun je tijdig bijsturen als dat nodig is.

Een goede manier om dit te doen, is door te bepalen wat echt focus verdient en dat in te bedden in periodieke overleggen, bijvoorbeeld: hoeveel vaste klanten hebben we, hoe vaak bestellen ze en hoeveel producten kopen ze gemiddeld? Op dezelfde manier kun je ook kijken naar kosten, naar productiviteit of naar resultaten van marketing.

MKB focus evalueren

Ongetwijfeld heb je weleens gehoord van Plan-Do-Check-Act. Het is belangrijk dat je jouw mkb focus niet alleen bedenkt (Plan) en omzet in actie (Do), maar ook blijft monitoren door jouw focus vast te houden (Check). De laatste stap is dat je van tijd-tot-tijd evalueert of deze focus nog wel klopt, of dat er nog iets aan bijgeschaafd moet worden (Act).

Zo moet een strategisch plan regelmatig onder de loep genomen worden om te kijken of deze nog wel klopt. Want als je niet oplet op de trends in de markt, kan dat zomaar leiden tot een Kodak-momentje. Kodak bedacht destijds deze term als een foto momentje, maar het is bekend geworden als een moment dat je niet oplet en te laat beseft dat de marktvraag is veranderd. Ineens was alles digitaal geworden.

Doe jezelf dus een plezier en evalueer regelmatig hoe je ervoor staat en of jouw mkb focus nog wel de juiste is. Doe dit bijvoorbeeld elk jaar of elke 2 jaar, afhankelijk van hoe snel jouw markt verandert.

Conclusie

Als ondernemer in het mkb is het vinden en behouden van de juiste focus essentieel. Door je te richten op de juiste aandachtspunten en deze duidelijk te communiceren naar je medewerkers, kun je de groei van je bedrijf stimuleren. Blijf regelmatig evalueren en bijsturen om op koers te blijven. Evalueer jouw focus ook regelmatig.

Hopelijk hebben deze tips je geholpen om de focus van je mkb-bedrijf te vinden en te behouden. Er is nog veel meer te zeggen over jouw mkb focus en ook specifiek voor jouw bedrijf. Als je vragen hebt of meer wilt weten over het optimaliseren van je bedrijfsfocus, neem dan gerust contact met ons op.