De kracht van OGSM in het MKB

Balanced Scorecard voor het MKB: Een Strategisch Raamwerk voor Succes

Door Frank van den Ouden, Business Coach voor MKB Ondernemers

Inleiding

Als business coach voor het midden en kleinbedrijf (MKB) begrijp ik de uitdagingen waarmee deze ondernemingen dagelijks worden geconfronteerd. Ik zie dat veel ondernemers zodanig druk zijn met het werken in het bedrijf dat er geen tijd overblijft om te werken ‘aan’ hun bedrijf. Sterker nog, ze weten niet precies hoe ze zouden kunnen werken aan hun bedrijf. Ze lopen grote kans om overvallen te worden door marktontwikkeling, te weinig te investeren in de ontwikkeling van zichzelf en hun personeel, of vast te lopen in de improvisaties. Wie toch wil werken ‘aan’ het bedrijf, zou ik aanraden om te starten met de Balanced Scorecard (BSC).

Wat is de Balanced Scorecard?

De Balanced Scorecard is een strategisch managementinstrument dat in de jaren negentig is ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton (zie https://balancedscorecard.org/) . Het biedt een uitgebreid raamwerk om de prestaties van een bedrijf te meten en te beheren op basis van vier perspectieven:

Financieel

Houd financiële indicatoren bij, zoals uitstaande offertes, conversie ratio, order intake, gefactureerde omzet, nog te factureren bedragen en marges. Stel ook doelen om deze verder te ontwikkelen.

Klantperspectief

Achterhaal waarom klanten bij jou kopen en wat ze zeggen over jouw bedrijf. Bepaal of dat aansluit bij hoe jij jouw bedrijf wilt profileren en stel doelen om deze klantbeleving te verbeteren.

Intern bedrijfsproces

Maak het interne bedrijfsproces inzichtelijk, stuur op verantwoordelijkeden en zorg voor optimalisaties. Kijk waar je kosten kunt besparen en hoe je kwaliteit kunt verhogen. Zorg voor borging van kwaliteit en automatiseer waar mogelijk.

Leren en groeien

Investeer in de ontwikkeling van jezelf en medewerkers, zodat je de beschikbare gereedschappen en software goed gebruikt. Stimuleer innovatie, creativiteit en kennis delen binnen het bedrijf. Zo ontstaat er een cultuur van leren en groeien.

Waarom is de Balanced Scorecard Relevant voor MKB Bedrijven?

Ongetwijfeld herken je dat de vier bovengenoemde elementen belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Maar wellicht besef je ook dat je hier te weinig tijd voor neemt, omdat je te veel geleefd wordt door de operatie van het bedrijf. En eerlijk is eerlijk: omdat je de operationele zaken ook veel leuker vindt dan het maken van plannen voor jouw bedrijf.

Voor MKB-ondernemers kan de Balanced Scorecard echter van grote waarde zijn. Het levert je namelijk het volgende op:

  • Strategische focus op de belangrijkste elementen voor de toekomst van jouw bedrijf.
  • Meting van prestaties, in plaats van werken op gevoel.
  • Continue verbetering van de Operationele Efficiëntie.
  • Klantgerichtheid en selectie van de best passende klanten.
  • Stimulans voor Groei en Ontwikkeling.

Hoe beginnen met de Balanced Scorecard?

Als je de Balanced Scorecard wilt gaan gebruiken om te werken aan jouw bedrijf, begin dan door zelf een dag of dagdeel per maand te nemen en de Balanced Scorecard in te gaan vullen. Als je senior management binnen het bedrijf hebt, bespreek dit dan samen. Stel elke keer doelen m.b.t. deze vier hoofdelementen en maak ook de rest van de maand wat tijd vrij om hieraan te werken.

Let op: de volgende elementen zijn essentieel om de Balanced Scorecard goed te gebruiken:

  • Betrokkenheid van de top – Zorg ervoor dat jij zelf en het senior management zich hier actief voor gaan inzetten. Besteed het niet uit aan een officemanager ofzo.
  • De juiste prestatie indicatoren – Selecteer zorgvuldig wat de juiste prestatie indicatoren zijn. Selecteer er niet te veel, maar ook niet te weinig.
  • Communicatie en Training – Communiceer duidelijk naar alle medewerkers waarom de gestelde doelen en der prestatie indicatoren belangrijk zijn.
  • Regelmatig terugkeren op de agenda. Het is belangrijk om ingezette acties af te maken, te monitoren wat de resultaten zijn en dan weer te zoeken naar de volgende verbeterpunten.

Conclusie

De Balanced Scorecard is een waardevol instrument voor MKB-bedrijven om hun strategische doelstellingen te bereiken, de prestaties te meten en groei te stimuleren. Door de principes van de Balanced Scorecard toe te passen, kunnen MKB-ondernemers een duidelijke strategische richting vaststellen en hun concurrentiepositie versterken in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

In deze whitepaper hebben we slechts de basisprincipes van de Balanced Scorecard aangestipt. Voor meer gedetailleerde begeleiding en ondersteuning bij de implementatie ervan, sta ik als business coach graag tot uw dienst.

Over Frank van den Ouden

Frank is een ervaren business coach die zich richt op het ondersteunen en begeleiden van MKB-bedrijven bij het realiseren van hun groeipotentieel. Vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer, manager en consultant biedt Frank deskundig advies en begeleiding op maat om MKB-ondernemers te helpen hun zakelijke doelstellingen te bereiken.

Heb je vragen, of wil je kennismaken?