Hoe vitaal is jouw bedrijf? Dat merk je op een piekmoment, als er iemand uitvalt, of bij een incident. Een vitaal bedrijf kan een klap opvangen, liefst zonder dat jij als ondernemer dan vliegende keep moet zijn. Voor een groeiend bedrijf is vitaliteit nog belangrijker. Hier geldt beslist: “Regeren is vooruitzien”.

Dit artikel gaat over leiderschap als 1 van de sleutels voor groei van de onderneming. Als je meer wilt weten over de andere sleutels, download dan de 7 sleutels voor groei.

Vitaliteit van jouw bedrijf

Frank Business Consulting vitaliteitVitaliteit betekent levenskracht. Bij de vitaliteit van een bedrijf denk je misschien in eerste instantie aan de levenskracht van jouw mensen. Waar je deze positief kunt beïnvloeden, zou ik dat zeker doen. Maar er is meer.

Hoe sportief en gezond jou mensen ook leven, er is altijd een kans dat er iemand uitvalt, hetzij door een ongeval, ziekte of carrièrekeuzes. De vraag is wat dit dan betekent voor jouw bedrijf. Vaak betekent dit dat jij als ondernemer een extra uitdaging hebt, om ofwel op korte termijn vervanging te vinden, of zelf in het gat te springen. Naarmate de organisatie dergelijke verstoringen zelf kan opvangen, des te vitaler jouw bedrijf wordt. Daarmee wordt je dus minder kwetsbaar en dat is belangrijk.

Als je lekker aan het groeien bent en iedereen het steeds drukker krijgt, wordt het bedrijf nog kwetsbaarder voor pieken, uitval en incidenten. Het bedrijf kan nog sneller uit balans raken. Om te groeien heb je daarom een nog grotere vitaliteit nodig dan in een stabiele situatie.

Groei van capaciteit

Frank Business Consulting capacitietsplanningOm te kunnen groeien moet je vooruitdenken en durven. Als je volgend jaar 2 keer zoveel wilt doen als dit jaar, zul je daar ook 2 keer zoveel werk voor moeten verzetten en heb je 2 keer zoveel energie of mankracht nodig. Omdat het tijd kost om goede mensen te zoeken en je de groei niet wilt laten belemmeren wanneer er iemand uitvalt, zul je vooruit moeten denken. Ook moet je durven investeren voordat je het cruciale moment hebt bereikt.

De allereerste vitaliteitsmaatregel die je nodig hebt om de groei is daarom inzicht in de capaciteit die nodig is in de nabije toekomst. Op welk moment heb jij die extra magazijnmedewerker, een nieuwe werkvoorbereider of een aanvulling in de backoffice nodig? Als je die capaciteit kunt plannen, kun je een stukje kwetsbaarheid voorkomen en als bedrijf vitaler worden.

Slimmer werken

Het is niet altijd waar dat je harder moet werken om meer resultaat te krijgen. Je kunt ook slimmer werken. Je kunt bijvoorbeeld je werkwijze aanpassen of investeren in automatisering en mechanisatie. Om dat te doen, moet je wel mensen hebben die het systeem kunnen en durven aanpassen.

De tweede vitaliteitsmaatregel is daarom om meer denkkracht te creëren dan je vandaag nodig hebt. Durf daarom mensen aan te nemen die een hoger denkniveau hebben dan strikt noodzakelijk is voor de functie. En investeer in de ontwikkeling van de mensen die je al hebt, zodat je hun denkkracht verhoogt.

Stimuleren van vernieuwing

Frank Business Consulting groeimindsetAls je goede en slimme mensen hebt, moet er ook een bepaalde ruimte zijn om te kunnen veranderen. Realiseer je dat jij als ondernemer waarschijnlijk degene bent die het huidige systeem heeft opgebouwd en in stand houdt. Het helpt om als ondernemer de mensen te stimuleren om te gaan vernieuwen.

Om vernieuwing te stimuleren kun je bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma invoeren en werken aan een “growth mindset”, zodat mensen loskomen van de status quo. Dat helpt om de mensen direct onder jou in actie te krijgen en onderling samenwerking te stimuleren. Om ook de rest van de organisatie te betrekken, kun je gerichte veranderprojecten opstarten, die helpen bij groei, zoals “5S”, “klanttevredenheid” of een product lancering.

Zelf misbaar worden

Het ideaalbeeld van een vitaal bedrijf is dat iedereen gemist kan worden, dus ook de ondernemer. Dit is een goede meetlat om te zien hoe vitaal jouw bedrijf is. Zolang jij degene bent die een capaciteitsgat gaat dichten, een nieuwe werkwijze invoert en de interne projecten trekt, ben je nog niet misbaar in het bedrijf.

Wanneer jij als ondernemer wel misbaar bent geworden in het bedrijf, is het bedrijf levenskrachtig zonder jou. Dat kan in het begin wat onwennig zijn, omdat je vroeger altijd de spil van het bedrijf was. Toch is het de moeite meer dan waard. Zelf kun je jouw aandacht dan gaan richten op de verdere doorontwikkeling van jouw bedrijf, op nieuwe producten en diensten, op nieuwe klantsegmenten, of misschien wel op een nieuw bedrijf.

7 sleutels voor gezonde groei

Vitaliteit is 1 van de 7 sleutels voor gezonde groei van jouw onderneming. Wil je weten wat de andere sleutels zijn? Download ze via deze link.

Frank Business Consulting 7 sleutels voor groei

Van alle medewerkers in jouw onderneming, ben jij als ondernemer de lastigste om leiding aan te geven. Dat is niet omdat jij als ondernemer best eigenwijs bent, maar vooral omdat je jezelf niet door de ogen van anderen kunt zien en omdat je jezelf geen dingen kunt leren, die je nog niet weet. Hoe kun je leidinggeven aan de ondernemer?

Dit artikel gaat over leiderschap als 1 van de sleutels voor groei van de onderneming. Als je meer wilt weten over de andere sleutels, download dan de 7 sleutels voor groei.

Groeien in fases

Groeien in fases Frank Business ConsultingBedrijven groeien in fases. Tegen het einde van elke fase loopt het bedrijf tegen een soort plafond aan. Verdere groei is dan pas mogelijk als je iets verandert. Kijk maar eens naar jouw momenten van groei. Dat was waarschijnlijk toen je het eerste personeelslid aannam, toen je die verkoper hebt aangenomen, of toen je met dat nieuwe product bent begonnen, toen jouw webwinkel begon te draaien, of toen je het nieuwe CRM pakket op de rit had.

Bedrijven blijven soms jarenlang hangen op een bepaald punt (“The predictable problem of business black holes”, Sharen Dirlaws), niet omdat de markt er niet is, maar omdat de ondernemer binnen zijn comfort zone blijft zitten en de volgende stap niet maakt.

Ben jij zelf de bottleneck?

Als het bij herhaling niet lukt om een bepaald plafond te doorbreken, is het goed om jezelf af te vragen of je zelf de bottleneck bent. Misschien heb je zelf bepaalde overtuigingen, waardoor je medewerkers niet aanspreekt, de knoop niet doorhakt voor een investering, of op een andere manier blijft hangen in hetzelfde gedrag. Dat is wel lastig, want wat wie houdt jou als baas de spiegel voor? En durf je er dan in te kijken? En als je ziet waar het mis gaat, wat doe je er dan aan?

In most organizations, the bottleneck is at the top of the bottle.
(Peter Drucker)

Groei voor de ondernemer

Veel ondernemers kiezen ervoor om er niets aan te doen en houden dat heel lang vol. Ze zeggen: “Je kunt jezelf niet veranderen”. On zolang jij dat vindt, is dat ook zo. Maar als jij besluit dat je wel kunt veranderen, komt er nieuwe ruimte om te leren en te ontwikkelen. Pas dan kun je die remmende overtuigingen ontdekken, die je hebben tegengehouden. Je kunt dan nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen, die jou gaan helpen om nieuwe stappen te maken.

In mijn praktijk als business coach zie ik hier veel voorbeelden van. De ene ondernemer leert om meer uit te stappen in acquisitie. De andere ondernemer leert hoe je kunt delegeren met vertrouwen. Andere ondernemers leren dat samenwerkende mensen iemand nodig hebben die richting en duidelijkheid geeft. En weer andere ondernemers krijgen door een goed plan voldoende houvast om die grote investering toch te gaan doen. Wat wil jij leren?

Groei voor de onderneming

Een ondernemer die beter wordt in verkopen, loslaten en leidinggeven, geeft daarmee ook een nieuwe impuls aan de groei van de onderneming. Het is alsof er een belemmering weggenomen wordt. Denk eens aan het verpotten van een plant naar een grotere pot. Dat geeft een plant ruimte om te groeien en zo werkt dat voor een onderneming soms ook.

Leiding geven aan de ondernemerLeidinggeven aan jezelf

Leidinggeven is een vak apart, maar hoe kun je leidinggeven aan de ondernemer? Leidinggeven aan jezelf is extra ingewikkeld. Wat heb jij nodig om de beslissingen te nemen die je al lange tijd voor je uit geschoven hebt? Denk er eens aan om externe expertise in te schakelen. Dat doe je toch ook voor grote investeringen en voor juridische zaken? Voor jouw persoonlijke ontwikkeling kun je een business coach inschakelen. De afspraken met een business coach zijn voor veel ondernemers de spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ om stappen te nemen.

Business coaching

Wil jij leidinggeven aan jezelf als ondernemer? Maak dan een afspraak bij een business coach voor een vrijblijvende intake. Het is gratis en er is nog nooit iemand dommer van geworden.

Contact opnemen met Frank Business Consulting

Is jouw bedrijf klaar voor groei? Als je succesvol bent in de markt, wil je graag dat jij en jouw organisatie die groei ook aankunnen. Anders word je zelf de belemmerende factor en wordt de groei direct weer geremd. Het is dan belangrijk om een organisatie in te richten, waarin de mensen, middelen, processen en systemen goed op elkaar aansluiten.

Dit is een kennisartikel over 1 van de sleutels voor gezonde groei.
Ben je benieuwd naar alle 7 sleutels, download deze dan hier.

Uit je jasje groeien

Frank Business Consulting bedrijfsinfrastructuurHeb jij jouw groei gepland? Of is het je overkomen? De meeste ondernemers hebben eerst een tijd lang aan het bedrijf getrokken voordat er eindelijk groei komt. En als die groei komt, blijkt pas dat ze onvoldoende voorbereid zijn. De groei wordt geremd door hun eigen infrastructuur, of door het ontbreken daarvan.

In het gunstige geval kun je snel goede mensen vinden om nog een stuk door te groeien. Maar die aanpak is beperkt schaalbaar. En waar mensen samenwerken, moeten werkzaamheden afgestemd worden en gaat er weleens iets mis. Naarmate het aantal mensen toeneemt, groeit dit probleem. De overhead neemt toe en de winst daalt. Dat is toch zonde?

Infrastructuur

Om niet te struikelen over je eigen succes, is het essentieel om te zorgen voor een goed lopende organisatie, ofwel infrastructuur. De infrastructuur van een bedrijf bestaat uit mensen, middelen, processen en systemen, die goed elkaar moeten aansluiten. Dat is vaak niet de specialiteit van de ondernemer, maar wel de meest wezenlijke manier om groei te kunnen bijhouden.

De kunst is dat de juiste mensen de juiste dingen doen op het juiste moment.

Mensen

Frank Business Consulting infrastructuurBehalve dat je mensen nodig hebt, moet je die mensen ook aansturen. De kunst is dat de juiste mensen de juiste dingen doen op het juiste moment. Dat is het begin.

Om dat te bereiken, kun je het beste beginnen met duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Leg het vast, zodat je nieuwe medewerkers snel duidelijkheid kunt geven over hun rol in het geheel. En let hierbij op dat je niet alleen de taken beschrijft, maar ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen.

De volgende stap is dat de juiste mensen op de juiste momenten aanwezig moeten zijn. Dat klinkt nogal logisch, maar betekent dat je een planning nodig hebt en dat je iets moet regelen bij ziekte.

Frank Business Consulting infrastructuurMiddelen

Natuurlijk heb je als groeiend bedrijf middelen nodig, zoals voorraden, gereedschap, vervoersmiddelen en financiën. Ook hiervoor is het verstandig om vooruit te denken. Een groeiend bedrijf heeft immers meer transacties, meer transportmiddelen, meer voorraad, meer mensen, meer werkplekken en meer werkkapitaal nodig. Als je dit op tijd bedenkt, kun je de uitbreiding van middelen goed plannen en loop je niet tegen belemmeringen aan.

Processen

Frank Business Consulting infrastructuurKrijg jij als ondernemer ook puistjes van het praten over processen? Naarmate jouw bedrijf groeit, zul je hier toch iets mee moeten doen, want zodra er verantwoordelijkheden worden verdeeld, gaat het eigenlijk al over processen. Denk aan verkoop, werkvoorbereiding, uitvoering en service. Tussen al die processen wordt steeds een denkbeeldig estafettestokje doorgegeven.

Het is belangrijk dat de processen in jouw bedrijf goed op elkaar aansluiten. Waak ervoor dat je niet in detail gaat voorschrijven hoe mensen hun werk moeten doen, want dan neem je zelfstandigheid weg. Maar zorg er wel voor dat iedereen weet hoe zijn of haar werk aansluit op dat van zijn of haar collega. Elk grijs gebied tussen 2 processen vormt namelijk een risico.

Frank Business Consulting infrastructuurSystemen

Er zijn gelukkig heel veel softwaresystemen, die mankracht besparen en processen beter laten verlopen. Wanneer jouw bedrijf groeit, is het zeker nuttig om te kijken naar investeringen in dergelijke systemen. En daar moet je vooral niet te lang mee wachten.

Als je keuzes maakt voor nieuwe systemen, kies die dan op de groei. Weer je hoeveel ondernemers beginnen met een relatiebestand in Excel en facturen in Word, die ze handmatig E-mailen en boeken in het boekhoudpakket? En weet je dat ze daar vaak in blijven hangen totdat het een probleem wordt? En weet je bij hoeveel middelgrote bedrijven nog steeds de urenlijsten handmatig worden ingeboekt? Dat is echt zonde van de tijd. Denk daarom vooruit.

Je kunt tegenwoordig steeds meer stappen automatiseren. Het is toch ideaal als jouw klant online de order invoert en direct afrekent? En stel je voor dat je jouw ontwerp maakt in een 3D pakket, waar meteen een bestellijst uitrolt. En misschien kun je de klantenservice wel verbeteren met tickets en chats. Behalve dat jouw infrastructuur moet groeien, kun je dus ook nog moderniseren.

Klaar voor groei?

Heb je weleens vooruitgedacht wat jouw volgende groeistappen zijn? Wanneer ga je het personeelsbestand uitbreiden? Wanneer heb je een nieuwe bus nodig? Bij welke omzet heb je meer voorraad nodig? Deze stappen kun je beter zien aankomen dan je denkt.

Wil je weten of jouw infrastructuur klaar is voor groei? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken.

7 sleutels voor gezonde groei

Dit is een kennisartikel over 1 van de sleutels voor gezonde groei.
Ben je benieuwd naar alle 7 sleutels, download deze dan hier.

Frank Business Consulting 7 sleutels voor groei

Een veelgehoorde vraag van ondernemers is: Wanneer heb je een business coach nodig? Veel ondernemers weten dat ze ergens in hun proces baat hebben bij een business coach, maar zijn op zoek naar het juiste moment. En vaak is het antwoord “nog even”. Op die manier blijven ze het moment voor zich uit schuiven. “Heb ik nu een business coach nodig of niet?” Maar is dat handig? In dit artikel staan 7 momenten waarop het inschakelen van een business coach een goede investering kan zijn.

Jouw bedrijf levert te weinig op

Levert jouw bedrijf te weinig op?

Veel ondernemers krijgen niet wat ze van hun bedrijf verwachten. Soms weten ze het niet eens meer. Ze zijn het doel soms uit het oog verloren, de omstandigheden zijn intussen veranderd en ze hebben nooit de balans opgemaakt.

Een businesscoach kan jou helpen een stap terug te doen, om opnieuw te kijken naar wat jij van jouw bedrijf verwacht. Door vandaag te kijken waarom jij doet wat je doet en welke opties je hebt, wordt de kans groter dat de beslissingen die je morgen neemt betere resultaten gaan opleveren.

Je hebt een frisse blik nodig

Zelf heb je jouHeb jij een frisse blij nodig?w bedrijf al een tijdje door dezelfde lens bekeken en blinde vlekken ontwikkeld zoals de rest van ons. Jouw eigen aannames en overtuigingen verdoezelen zorgen ervoor dat je andere opties niet scherp kunt zien.

Jouw team kan dan bestaan uit ervaren en zeer gewaardeerde mensen, maar toch niet in staat zijn om jouw een nieuw perspectief te bieden. Ten eerste zitten zij ook in het interne perspectief. Bovendien zijn ze geneigd om hun eigen posities en toekomt te beschermen.

Een businesscoach kan een extern perspectief bieden, dat wordt gevormd door hun eigen ervaring in samenwerking met andere bedrijven. Een business coach helpt om, met respect voor jouw waarden en ambities, vernieuwende keuzes te maken.

Je wilt een scherper toekomstbeeld

Een scherper toekomstbeeldToen je jouw bedrijf begon, had je misschien nooit gedacht dat je zo ver zou komen. En je gaat wellicht dagelijks zozeer op in de operatie dat je er niet bij stil hebt gestaan hoe je hier bent gekomen, of waar je naartoe wilt. Het gaat gewoon zoals het gaat.

Als je een duidelijke visie hebt en weet waar je naartoe wilt, kun je meer regie voeren over de toekomst van jouw bedrijf. Dat zal jou en jouw team energie geven en helpen bij het nemen van beslissingen. Een duidelijke visie zal ook helpen om op koers te blijven wanneer er plotseling problemen opduiken of relaties onder druk komen te staan. Het zorgt voor toewijding om doelen na te streven en concrete resultaten te behalen.

Een goede businesscoach helpt jou en jouw team bij het formuleren van die visie. En ook bij het proces van realisatie op een manier die aansluit bij jouw ambities en die van jouw team.

Je wilt valkuilen vermijden

Valkuilen vermijdenJe kunt heel goed zijn in jouw vakgebied en daarmee jouw bedrijf laten groeien. Dat neemt niet weg dat je enkele persoonlijke valkuilen kunt hebben, die jouw groei ergens gaan belemmeren. De meest voorkomende valkuilen van ondernemers zijn:

  • Gebrek aan Focus
  • Alles zelf blijven doen
  • Onvoldoende marktonderzoek
  • Onbalans tussen werk en privé

Verder zijn er nog enkele praktische valkuilen, die veelal hiervan afgeleid kunnen worden, zoals teveel risico’s nemen, te laat investeren, etc. Als je eenmaal in een valkuil vastloopt, kan de schade enorm zijn, soms zelfs resulterend in een faillissement of een burn-out. En dat is zonde.

Je kunt misschien niet helemaal voorkomen dat je ooit in een valkuil terecht komt, maar je kunt wel meer zicht op jouw valkuilen krijgen en waarschuwingen wanneer je in een valkuil dreigt te lopen. Bij elke valkuil die je met behulp van business coaching weet te vermijden, betaalt een business coach zich dubbel en dwars terug.

Jouw markt verandert

Verandering in de marktGeen enkel bedrijf is immuun voor de invloed van technologische vooruitgang en wereldwijde markttrends. We kennen allemaal het beroemde Kodak moment, dat niet langer slaat op het juiste moment om een foto te maken, maar op het weggevaagd worden omdat Kodak onvoldoende anticipeerde op digitale fotografie.

En om een actueler voorbeeld te noemen, zien we allemaal de online platformen opkomen en (met name kleine) winkelcentra steeds kleiner worden. Dit heeft op termijn grote impact voor retailers.

Bij dit soort veranderingen, zijn de vraagstukken vaak heel complex en moet je de besluitvorming niet baseren op ervaringen uit het verleden. De toekomst zal namelijk nooit meer hetzelfde worden als het verleden. Een business coach kan je helpen om op een andere manier over de situatie na te denken, zaken te vereenvoudigen, het vraagstuk terug te brengen tot de kern en verschillende opties in kaart te brengen.

Dit helpt jou bij de besluitvorming: niet alleen om te kiezen, maar ook wat te kiezen en waarom. Een business coach helpt je ook om plannen te maken voor een succesvolle implementatie ervan.

Je wilt leidinggeven aan groei

Te druk om leiding te geven aan groeiVeel ondernemers zijn vastgelopen in de operatie van hun bedrijf en raken steeds meer uitgeput. Hun bedrijven domineren hun leven en verbruiken hun energie. Deze ondernemers zoeken naar een uitweg en niet zelden willen ze verkopen of er helemaal mee stoppen. Het zal duidelijk zijn dat het bedrijf op dat moment niet zoveel waard is.

Op het moment dat je hierin zit, denk je misschien dat jouw situatie uniek bent, maar dit is al veel meer ondernemers overkomen. De oorzaken zijn voorspelbaar en kunnen effectief worden aangepakt. Een business coach kan jou helpen te begrijpen waarom dit is gebeurd en oplossingen ontwikkelen om hieruit te komen en een duurzaam betere toekomst te creëren.

Je wilt misbaar worden in jouw bedrijf

Uiteindelijk wil je als ondernemer misbaar worden in de operatie van jouw bedrijf. Dan werk jij niet meer voor jouw bedrijf, maar werkt jouw bedrijf voor jou. Misbaar worden in jouw bedrijfJij kunt je dan richten op groei, waardeontwikkeling, nieuwe kansen of op termijn het genieten van een welverdiend pensioen.

Wanneer is die business coach nodig?

En? Weet je het nu? Wanneer heb je een business coach nodig? Is het tijd om een business coach in te schakelen? Herken je een goede reden, of staat jouw reden er niet bij? Dat kan natuurlijk.  De kennismaking en intake zijn gratis en vrijblijvend. Kom je binnenkort even langs? Of lees eerst eens wat je van business coaching kunt verwachten.

Gratis intake

Als je weet “waarom” je doet wat je doet en scherp hebt “wat” je precies aanbiedt, komt de vraag “hoe” je dan precies jouw klanten bereikt, dus op jouw marktkanaal. Als groeiende ondernemer moet je regelmatig nadenken over jouw marktkanaal als route voor groei. En dan graag zodanig dat je zelf misbaar wordt in het verkoopproces.

Het netwerk van de ondernemer

Marktkanalen zijn essentieel om het product in de markt te zetten en geld te verdienen. Het product bepaalt het marktpotentieel, maar het marktkanaal bepaalt hoeveel je daarvan gaat verzilveren en hoe snel.

Veel kleine bedrijven zijn voor hun opdrachtenstroom sterk afhankelijk van het netwerk van de ondernemer, simpelweg omdat die vanaf het begin de contacten heeft opgebouwd met partners en klanten. Deze persoonlijke relaties zou je graag willen overbrengen naar het bedrijf.

Een systeem

Een hele praktische stap om contacten naar het bedrijf over te dragen, is om ze in kaart te brengen en op te slaan in een systeem. Zo een systeem heet een CRM pakket. CRM staat voor Customer Relations Management. In het CRM pakket kunnen naast de contactgegevens ook aantekeningen over leads, gesprekken, klantbehoeften, aanbiedingen, opdrachten en gemaakte afspraken worden bijgehouden, zodat de informatie toegankelijk wordt voor anderen.

Het proces

Het is ook goed om het verkoopproces in kaart te hebben. Natuurlijk kan dat heel verschillend lopen, maar het overgrote deel van de klanten komt toch stap voor stap binnen, door eerst over je te horen, een keer kennis te maken, een prijsopgave te ontvangen, etc. Dit proces heet de sales funnel (trechter) en wordt inzichtelijk als je het CRM pakket goed inricht.

Er zit nog een stap voor de sales funnel, of eigenlijk een heel proces. En dat is de marketing. Misschien doe je daar nog niets (bewust) aan, maar het kan je zeker helpen om verder te groeien. Let dan op dat elke marketingactiviteit ergens toe moet leiden en dat je resultaten meetbaar gaat maken. Social media activiteiten moeten bijvoorbeeld resulteren in het bezoek van de website en een website moet leads, workshop deelnemers of online aankopen opleveren.

Systematiseren

Het gedrag van klanten kun je niet sturen. Maar je kunt wel de eigen processen systematiseren. Zo kun je voor social media een strategie en content kalender maken. Zo kun je ook zorgen dat een Call-2-Action vanaf de website opgevolgd wordt, bijvoorbeeld door z.s.m. iemand te laten bellen en de vraag ook verder op te volgen.

Het verkoopproces kan gesystematiseerd worden door standaard offerte teksten te maken en altijd na te bellen of de offerte duidelijk is en er nog andere vragen zijn. Nabellen verhoogt de slagingskansen van een aanbieding. Merk op dat menig ondernemer door alle drukte weleens vergeet om een aanbieding te maken of na te bellen. Het systematiseren en overdragen van deze werkzaamheden heeft daarom vaak een gunstig effect op de verkoopresultaten.

Nieuwe marktkanalen

Soms kun je een versnelling van jouw groei te creëren door nieuwe marktkanalen te maken. Zo kun je voor fysieke producten resellers zoeken, zodat je extra verkooppunten creëert. Ook online verkopen is voor veel producten een goed alternatief. Voor diensten zie je vaak dat concept eerst kleinschalig wordt bewezen en vervolgens omgezet naar een franchise formule.

Houd bij de keuze van jouw marktkanalen rekening met de markttrends. Zo zie je tegenwoordig dat veel retailers zonder eigen product en/of webshop in de problemen komen. Data verdwijnt allemaal naar de cloud. Accountants laten klanten steeds meer online facturen inboeken. TV broadcasting loopt hard terug door on demand streaming. Het is beter als jouw keuzes niet ingaan tegen de markttrends, want met de stroom mee verkoopt makkelijker.

Jouw ambassadeurs

Een specifieke markttrend is dat referenties belangrijker worden. Jouw partnerrelaties en tevreden klanten vormen een enorm netwerk van onbetaalde verkopers, die met alle plezier iemand doorverwijzen of een aanbeveling geven aan hun relaties. Dat levert zeer waardevolle leads op, met een hoge slagingskans. Bij een doorverwijzing is de behoefte namelijk al bevestigd en bij een aanbeveling is de moeilijke stap van geloofwaardigheid creëren al gedaan. Een betere marketing kun je niet wensen.

Maar weinig bedrijven maken goed gebruik van deze verkoopkracht en dat is een gemiste kans. Deze onbetaalde verkopers vragen vaak niet meer dan geïnformeerd en betrokken te blijven om hun rol te kunnen spelen. Je moet hen dan wel betrokken houden.

Is jouw marktkanaal up-to-date?

Veel MKB ondernemers zijn al een tijd bezig en doen al jaren hetzelfde. Het zou je verbazen wat er allemaal veranderd is in marketing en sociale netwerken. Wil je eens sparren over jouw marktkanaal als route voor groei? Neem dan gerust contact op om een afspraak te maken.

 

 

 

 

 

In de beginfase moet een ondernemer creatief zijn en zijn aanbod bij kunnen stellen. Om latere groei te realiseren, heeft een bedrijf juist producten en/of diensten nodig, die volwassen zijn en waarvan vast omlijnd is wat er aan de klant beloofd wordt, hoe het wordt gemaakt en hoe er wordt afgeleverd. Het product is de kern van jouw bedrijf en van het potentieel.

De rol van het product

Het product is de kern van jouw onderneming. Het product bepaalt hoeveel vraag er is in de markt, welke prijs klanten willen betalen en wat de kostprijs ervan is. Het product bepaalt dus eigenlijk het verdienpotentieel voor jouw bedrijf.

Weet je wat jouw product is? Misschien heb jij een eigen product ontwikkeld, of misschien heb je je aangesloten bij een franchiseformule en gebruik je hun product. Of misschien ben jij distributeur van producten van derden. In elk geval heb je “iets” te bieden. En dat ‘iets’ noemen we hier voor het gemak even jouw product.

Volwassenheid

Wanneer je jouw product, dienst of concept zelf hebt ontwikkeld als kleine zelfstandige, zijn product, bedrijf en ondernemer heel sterk met elkaar verweven geraakt. Je bent met veel creativiteit begonnen om jouw product te verkopen, maken en leveren. En dat product is gevormd door successen in de markt. Wellicht is het product nog steeds in ontwikkeling.

Als je gaat groeien, is het logisch en ook belangrijk dat jouw product, bedrijf en de ondernemer apart komen te staan. Andere werknemers moeten jouw product ook kunnen verkopen, maken en/of leveren. En mogelijk moeten andere bedrijven dat ook kunnen, afhankelijk van de marktkanalen die passen bij jouw business model.

Kortom, bij een volwassen bedrijf hoort een “volwassen product”, dat niet continu verandert, maar een bepaalde volwassenheid en stabiliteit heeft bereikt.

Positionering

Het product is de kern van jouw positionering. Een volwassen product heeft allereerst een duidelijke positionering, ofwel een duidelijk antwoord op de vraag: “Wat biedt je aan?” Als je niet meer zelf de enige verkoper van jouw product wilt zijn, moet je dit zodanig helder maken, dat anderen het product ook kunnen verkopen.

Elk product is ontwikkeld voor een specifieke doelgroep en voorziet in een behoefte van die doelgroep. Zelfs wanneer het product technisch gezien universeel is, wordt het aanbod toch afgestemd op een beperkte doelgroep. Kijk bijvoorbeeld naar de aanbieders van mobiele telefonie, die allemaal van dezelfde netwerken gebruikmaken en toch verschillende proposities aanbieden voor bijvoorbeeld studenten, ondernemers en gepensioneerden.

De positionering wordt ook wel uitgedrukt in de marketing mix, bestaande uit 4 P’s. De 4 P’s gaan over het product, de prijs, de promotie en de plaats. Deze moeten allemaal bij elkaar passen, zodat de marketing mix in balans is.

Het komt vooral bij kleine ondernemers vaak voor dat de marketing mix uit balans is. Als een bedrijf bijvoorbeeld een hoge kwaliteit product wil verkopen aan klanten die vooral de prijs belangrijk vinden, leidt dat tot weinig verkopen of tot dunne marges. Het aanpassen van de marketing mix kan de ondernemer in dat geval veel meer opleveren dan het vergroten van de verkoopinspanningen.

Product portfolio

Als een bedrijf eenmaal een product heeft, dat goed aansluit bij de doelgroep, kan het bedrijf het portfolio aan producten uitbreiden. Hiermee kun je bestaande klanten verleiden tot nieuwe aankopen. Herhaalaankopen zijn makkelijker dan nieuwe klanten vinden. En des te vaker een klant koopt, des te loyaler deze in de toekomst zal blijven.

De essentie van een succesvol bedrijf is eigenlijk eenvoudig. Het is jouw vermogen om een product of dienst te leveren, waarvoor mensen een prijs betalen, die voldoende boven jouw kostprijs ligt, zodat je winst maakt en nog meer producten en diensten kunt aanbieden.

(Brian Tracy)

Bedrijven die meerdere producten voeren, moeten goed blijven kijken naar de resultaten. Het is belangrijk om verliesgevende producten te verbeteren, zodat ze winst opleveren. Als dat niet lukt, kun je beter afscheid nemen van dat product. Ook producten die afleiden van de visie kun je beter afstoten.

Wat het oplevert

Als je een “volwassen product” hebt, wordt het makkelijker om klanten te verleiden en over te halen tot aankoop. Ook in het produceren wordt het makkelijker voor mensen om samen te werken zonder dat de ondernemer hier continu bij moet zijn. De ondernemer kan dan verder werken aan de optimalisatie van het proces en zorgen dat medewerkers dat deel doen waar ze echt goed in zijn.

Tenslotte levert een “volwassen product” minder afstemming, fouten en dus meer marges op. Dat verhoogt niet alleen de winst van dit jaar, maar ook de waarde van jouw bedrijf op langere termijn. De resultaten worden immers voorspelbaar, geoptimaliseerd en minder afhankelijk van de ondernemer.

Waar staat jouw product?

Wil je graag weten hoe volwassen jouw product of product portfolio is? Met alle plezier komen we een keer bij je langs om hierover te praten.

 

Hoezo vakantie en bezinning? Veel ondernemers nemen maar weinig vakantie op. Vakantie is niet productief. Toch is vakantie belangrijk. Allereerst wordt de batterij weer een keer helemaal opgeladen. Daarnaast is het ook een tijd van bezinning, waarin nieuwe inzichten worden gevormd. Lees hieronder meer over vakantie en bezinning.

Hoeveel vakantiedagen neem jij per jaar?

Toen ik vlak voor de zomervakantie van een collega-ondernemer hoorde dat hij 12 vakantiedagen in een jaar opneemt, ben ik eens rond gaan vragen bij klanten en andere ondernemers. Wat blijkt? De meeste ondernemers nemen maar weinig vakantiedagen op; de meesten tussen 10 en 15 dagen. Sommigen ook meer, bijvoorbeeld 20 of 22 dagen. En ik heb ook ondernemers gesproken die maximaal 5 of helemaal geen vakantiedagen opnemen.

Tijdens de vakantieperiode belde een ondernemer me terug, omdat ze mijn oproep zag staan in haar telefoon. Ze zei dat ze op vakantie was en daarom alleen in de ochtenden werkte (!) Je kunt dus ook nog werken tijdens je vakantie. Veel ondernemers zeggen dat ze tijdens de vakantie vaak toch nog wel een uur per dag bezig zijn met bellen en mailen.

De klant gaat voor

Ook als ondernemer wil je soms even niet aan het werk te denken en mentaal tot rust te komen. En als je die behoefte zelf niet hebt, dan is er vaak wel een gezin dat van jouw tijd en aandacht wil genieten. Vakantie is daarom belangrijk, ook door ondernemers.

De meeste ondernemers vinden zelf 10 tot 15 vakantiedagen te weinig. De reden dat ze toch niet meer vakantiedagen opnemen, ligt meestal niet in financiële noodzaak om door te werken, maar in het streven om ‘bereikbaar te zijn’ voor klanten.

Vitale ondernemer

Om vitaal te blijven, is het belangrijkste dat je gezond eet, goed beweegt en voldoende slaapt. Als je dat niet doet, zal elk aantal vakantiedagen te weinig blijken te zijn om die schade in te halen. Toch zijn vakanties heel goed voor jouw vitaliteit, want dan wordt de batterij weer een keer helemaal opgeladen. Herken je dat je op vakantie zeker een week nodig hebt om tot rust te komen en daarna pas kunt genieten? Dat een duidelijk signaal dat je dagelijks veel van jezelf vraagt en dat de weekends onvoldoende zijn om echt tot rust te komen.

Hoe is het gesteld met jouw vitaliteit? Eet, beweeg en slaap je gezond? En is een vakantie echt genoeg om nieuwe energie op te doen?

Vitale onderneming

De vitaliteit van een onderneming is afhankelijk van de vitaliteit van de ondernemer, maar de mate van afhankelijkheid is verschillend. Wanneer de ondernemer zelf de spil is in de operatie, kan het bedrijf niet goed draaien zonder de ondernemer. Als het druk is, ervaart de ondernemer veel stress en kan hij/zij weinig met vakantie.

Naarmate de onderneming operationeel kan draaien zonder de ondernemer, ervaart de ondernemer minder stress. Hoewel deze ondernemer minder ‘hard aan vakantie toe is’, kan hij/zij wel met een gerust hart op vakantie. En dat doen deze ondernemers dan ook.

Hoe afhankelijk is jouw bedrijf van jou als ondernemer? En hoe zou je willen dat dit is? Menig ondernemer zou graag willen dat de onderneming minder afhankelijk is, maar wil of kan de operatie niet loslaten. Dat is een recept voor veel stress en weinig vakantie.

Bezinning

Als de vakantie lang genoeg is en voldoende afstand biedt van het werk, kom je op het punt dat je dingen kunt relativeren. Dit punt bereik je normaal gesproken nooit, omdat je dan met 2 benen in de spreekwoordelijke modder staat.

Een andere omgeving, een ander ritme en andere activiteiten helpen je om vaste gedachtepatronen te doorbreken en nieuwe gedachten ruimte te geven. Daarom is vakantie een ideaal moment om eens na te denken en te voelen wat je wilt. Eigenlijk wordt dan de balans opgemaakt, deels als een bewust proces van bezinning en deels als een onbewust proces van verlangen.

Dit geeft nieuwe kansen, want elke verandering begint met bewustwording en verlangen. Geef dat proces daarom ruimte. En als je dan terugkomt van je vakantie, heb je de keuze om weer terug te stappen in de waan van de dag, of om iets te gaan doen met dat nieuwe verlangen.

Nieuwe plannen

Hoe zit het met jouw vakantie en bezinning? Wanneer was jouw laatste vakantie en wat heeft die opgeleverd? Heb je ambities om te groeien en nieuwe plannen uit te werken? Of heb je het verlangen om de onderneming zelfstandiger te maken, zodat je volgend jaar langer of vaker op vakantie kunt? Of heb je andere nieuwe inzichten opgedaan?

Bedenk dan nu hoe belangrijk het voor jou is om jouw ambities of plannen waar te maken. Weet dat het heel moeilijk om jezelf te veranderen. Een business coach kan je hierbij goed helpen. Het delen van jouw ambitie en het sparren over de mogelijkheden, is een goed begin van de verandering.

En misschien is het voor jou wel tijd om jouw volgende moment van vakantie en bezinning te plannen.

Elke ondernemer is uniek en doorloopt zijn eigen unieke weg. Tijdens zijn ondernemers levenscyclus doorloopt de ondernemer toch hetzelfde patroon als veel andere ondernemers. Dat is interessant. Want als je herkent waar je staat, kun je leren van andere ondernemers.

 

De startfase

Als je een eigen onderneming start, begin je aan jouw levensloop als ondernemer. Je gaat in de markt vertellen wat je aanbiedt en je gaat op zoek naar leads en naar jouw eerste klanten. Dat gaat meestal wel goed.

Maar dan komt de fase dat je meer klanten nodig hebt en succes wilt gaan herhalen. Deze periode kan best lastig zijn. In jouw zoektocht naar succes kom je als ondernemer de nodige uitdagingen tegen en moet je zogezegd door een soort onzichtbare muur heen breken, of misschien wel door meerdere muren.

 

De groeifase

Wanneer je eenmaal jouw sleutels naar succes hebt gevonden, wordt het makkelijker om dat succes te herhalen. Je weet wat wel en niet werkt en je wordt steeds effectiever. Dat brengt je in de groeifase.

Groeien is leuk, maar je bereikt al snel een plafond. Je hebt al snel meer mensen nodig. Naarmate je groeit, wordt het steeds drukker en groeit de behoefte aan “grip en rust”. In deze fase moet je als ondernemer zien om te schakelen van vakman naar leider. Je moet dingen durven overlaten aan anderen.

Stabilisatie of krimp

Wanneer je weet hoe je verder kunt groeien, kun je vaak meerdere groeistappen achter elkaar maken. Dit doe je inmiddels vanuit grip en rust, al dan niet geholpen door sparring partners.

De markt is echter continu in beweging. Je wordt daarom ook weleens geconfronteerd met tijden waarin groei niet meer vanzelfsprekend is. Denk aan economische teruggang, de opkomst van nieuwe technologie, nieuwe concurrentie, of een belangrijke trend bij klanten of leveranciers. Dan blijkt stilstand achteruitgang te zijn en moet je gaan vernieuwen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als de vernieuwing gaat over het DNA van jouw bedrijf.

Pre-pensioen

Vanuit een situatie van stabiliteit of krimp kun je vaak best weer opkrabbelen en opnieuw een soort startfase of een nieuwe groeifase in gaan. Dat patroon kun je een aantal keren herhalen.

Vroeg of laat komt voor elke ondernemer een moment om het bedrijf op te heffen of over te dragen. Overdracht biedt continuïteit voor medewerkers en een pensioen(bijdrage) voor de vertrekkende ondernemer. Om dit mogelijk te maken, moet je als ondernemer wel op tijd beginnen met de voorbereidingen.

In welke fase zit jij? En wat betekent dat?

Ben je zelf MKB ondernemer en vind je dit interessant? Wil je weten waar je staat en wat de volgende stap is in jouw groeipad? Dan willen we je graag uitnodigen voor een workshop over de ondernemers levenscyclus. Lees hier meer over deze workshop.

 

De MKB ondernemer die zelf voor een groot deel in de operatie zit en het druk heeft, vormt een plafond voor zijn eigen groei. Er is namelijk altijd een einde aan harder werken. Visie is de sleutel voor groei. De vakman wordt daarmee een leider voor zijn eigen organisatie.

Herken je dit?

Als ondernemer ben je zelf het bedrijf begonnen. Na verloop van tijd zijn er mensen bij gekomen en die doen gewoon hun werk. Zelf ben je de vakman. Je zorgt voor goede klantrelaties en voor een goede kwaliteit van het werk. Je hebt het in die zin niet nodig om met mensen te gaan zitten om een slogan te bedenken. Ook jouw klanten vragen er niet om. En trouwens, als iemand een vraag heeft, dan stellen ze die toch gewoon. Je bent er namelijk altijd.

En toch heeft het ook een keerzijde. Soms merk je namelijk dat je echt altijd overal moet zijn en dat lukt helemaal niet. Iedereen doet zijn uiterste best hoor, maar als de vakman heb je het gewoon heel druk. Juist door die drukte kun je eigenlijk niet nog verder groeien. We hebben deze kennisblog geschreven om ondernemers op weg te helpen.

Het interne kompas van de ondernemer

Bij veel MKB bedrijven is visie een ondergeschoven kindje. De passie is er meestal wel, met name in de drijfveren van de ondernemer zelf. Die passie bepaalt de keuzes die de ondernemer dagelijks maakt. Medewerkers en klanten zien de keuzes wel, maar het kompas blijft dan intern. Dat gaat goed zolang de ondernemer dagelijks betrokken blijft, maar het vormt een barrière voor groei.

Gedeelde visie

Naarmate de onderneming groeit, wordt het belangrijker dat de ondernemer zijn eigen passie naar buiten brengt in een duidelijke visie. Zolang de visie niet gedeeld wordt door het team, zal het bedrijf namelijk altijd afhankelijk blijven van de ondernemer.


De ondernemer die een leider wil zijn, heeft visie nodig en moet deze gaan delen. Mensen worden namelijk niet gemotiveerd door goed doordachte plannen, maar door visie. Toen Martin Luther King in 1963 zijn befaamde speech heeft gehouden, zei hij niet “Ik heb een plan”, maar “Ik heb een droom”.

Visie lijkt in de eerste plaats voor medewerkers en klanten bedoeld te zijn, maar de eerste winst is voor de ondernemer zelf. Visie helpt namelijk om doelen te stellen en jouw aandacht te verleggen van de operatie naar de onderneming. Bedenk dat er altijd mensen zijn die de operatie kunnen aansturen, maar dat de ondernemer de aangewezen leider is, die de onderneming verder kan laten groeien.

Visie motiveert medewerkers

Het hebben van visie of een droom, is belangrijk om mensen te motiveren en te inspireren. Als de medewerkers jouw visie begrijpen, hoef je niet meer elke stap voor te zeggen, maar gaan ze de keuzes maken die daarbij aansluiten.Een goede visie zal ook bijdragen aan een sterke bedrijfscultuur, niet alleen omdat medewerkers erin geloven, maar ook omdat visie gaat leiden tot duidelijke doelen en tot successen.

Wanneer mensen geloven wat jij gelooft, werken ze met bloed, zweet en tranen. Wanneer ze niet geloven wat jij gelooft, werken ze voor je geld.

Simon Sinek

Volgens Edgar Schein(1) is cultuur vooral de resultante van successen. Dat wil zeggen dat mensen geneigd zijn om de dingen te herhalen die in het verleden successen hebben gebracht. Daarom is het dus ook belangrijk om successen te vieren.

Visie stimuleert klanten

Ook naar de markt toe is visie belangrijk. Klanten kopen namelijk vaker op basis van waarden en geloof dan op basis van rationele voordelen. Simon Sinek(2) legt dit heel mooi uit in zijn verhaal over de Golden Circle.

Ook voor de MKB ondernemer kan dit relevant zijn, maar als je jezelf herkent als de ondernemer die zelf voor een groot deel in de operatie zit, is dit wellicht nog een beetje ver weg. Begin daarom klein, door je eigen passie en drijfveren op te schrijven. Zie de tips in het kader hieronder. En als je ergens blijft hangen, tob dan niet te lang, maar zoek een business consultant.

Op zoek naar jouw visie

  • Begin klein, door je eigen passie en drijfveren op te schrijven.
  • Kijk ook naar je activiteiten en naar je markt.
  • Sluit je ogen eens en denk na over jouw ideale toekomstbeeld.
  • Probeer dat samen te vatten tot een visie in 1 zin, zonder bijzinnen.
  • Ga dit eens delen met de mensen in jouw directe omgeving en luister naar hun reacties.

Heb je een vraag, of wil je feedback over jouw visie? Deel deze dan gerust met me. Dan stuur ik je in elk geval een persoonlijke reactie.